Spisak novorođene djece u periodu od 28.09. do 05.10.2009.

8. Oktobra 2009.
4 min. za čitanje

bebaIz matičnog ureda u Tuzli, dobili smo spisak novorođene djece u periodu od 28.09. do 05.10.2009.

1. Udvinčić Muhamed i Senada dobili sina
2. Šišić Minel i Nermina dobili sina
3. Klarić Josip i Aida dobili sina
4. Suljagić Eldar i Mirela dobili sina
5. Bajić Esad i Timka dobili kćerku
6. Fazlić Amir i Mersija dobili kćerku
7. Bedić Kasim i Sabina dobili sina
8. Hodžić Edin i Aida dobili kćerku
9. Mustafić Rifet i Amela dobili sina
10. Mustafić Rifet i Amela dobili kćerku

11. Dautović Enver i Jasmina dobili sina
12. Bjelopoljac Osmo i Mevlida dobili kćerku
13. Nišić Admir i Fahreta dobili kćerku
14. Babić Omer i Selvedina dobili kćerku
15. Jusić Ibro i Emina dobili sina
16. Avdibašić Adnan i Džemila dobili kćerku
17. Bešić Ibrahim i Nihada dobili sina
18. Musić Jasmin i Nermina dobili sina
19. Begić Mirnes i Mediha dobili kćerku
20. Salihović Asim i Mirela dobili kćerku

21. Fazlić Sejad i Amela dobili sina
22. Kurtić Adem i Edin dobili sina
23. Smajlović Asmir i Samira dobili kćerku
24. Salkić Hasan i Suavada dobili kćerku
25. Građankić Adel i Mersiha dobili kćerku
26. Ahmetović Amir i Mediha dobili kćerku
27. Palavrić Faruk i Amila dobili kćerku
28. Delić Dževad i Sabaha dobili kćerku
29. Šehić Mirza i Almira dobili kćerku
30. Nuhanović Edib i Hermina dobili sina

31. Đuzić Saidin i Anisa dobili sina
32. Kametović Rijad i Dijana dobili sina
33. Fazlić Dževad i Sabina dobili sina
34. Imamović Admir i Envera dobili sina
35. Jusić Mersudin i Izeta dobili kćerku
36. Perhatović Senad i Sedina dobili kćerku
37. Bečić Elvir i Halida dobili sina
38. Klapić Ejub i Ramiza dobili sina
39. Moranjkić Vehid i Monika dobili sina
40. Brkić Kasim i Mirela dobili sina

41. Ferizović Edin i Adela dobili sina
42. Hasanović Esmir i Nedžada dobili kćerku
43. Beganović Nihad i Aida dobili sina
44. Kurtić Admir i Indira dobili kćerku
45. Kapetanović Fuad i Semka dobili sina
46. Kapetanović Fuad i Semka dobili kćerku
47. Kuduzović Nedžad i Sandra dobili sina
48. Vasić Radenko i Daliborka dobili kćerku
49. Osmanović Ermin i Erna dobili kćerku
50. Bosankić Elsad i Edina dobili kćerku

51. Mujanović Alnis i Alma dobili sina
52. Fazlić Fehret i Hava dobili sina
53. Šarić Suad i Mirsada dobili kćerku
54. Hasić Muhamed i Elvedina dobili kćerku
55. Dobrnjić Darvin i Mirheta dobilis ina
56. Mujanović Haris i Alma dobili sina
57. Bedić Midhat i Almedina dobili sina
58. Bećirović Amir i Elvisa dobili kćerku
59. Vidović Borislav i Nermina dobili kćerku
60. Majdančić Dževad i Mersiha dobili kćerku

61. Čeliković Asmir i Fahrudina dobili kćerku
62. Hodžić Halid i Emina dobili kćerku
63. Šabić Jasenko i Adisa dobili kćerku
64. Požegić Enes i Sanida dobili kćerku
65. Ačkanović Hamzalija i Ismira dobili kćerku
66. Dostović Admir i Mirela dobili kćerku
67. Mujačić Mirzet i Melika dobili sina
68. Noćajević Meho i Hasija dobili kćerku
69. Sikić Selmir i Vesna dobili sina
70. Zahirović Senad i Mirela dobili kćerku

71. Kasumović Almir i Sabira dobili kćerku
72. Zukić Amir i Zurijeta dobili kćerku
73. Gavranović Elvir i Derva dobili sina
74. Pilavdžić Adis i Amela dobili kćerku
75. Aganović Elvir i Erna dobili kćerku
76. Palavrić Eldar i Mirnesa dobili kćerku
77. Mustafić Izudin i Mirsada dobili kćerku
78. Imamović Admir i Dijana dobili sina
79. Brčaninović Senad i Enesa dobili kćerku
80. Okačić Kasim i Sifeta dobili kćerku

81. Kahvedžić Almir i Fahrija dobili kćerku

Podijeli ovaj članak
1 komentar
1 komentar
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

ma samo poboljsavajte natalitet :-)))