fbpx

Sa 11. sjednice Opštinskog vijeća

3 min. za čitanje

11sjednicaaNakon usvajanja dnevnog reda koji je proširen na Kolegiju Općinskog vijeća sa 5 tačaka između kojih su bile i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti općinskom načelniku za raspisivanje Javnog oglasa za prodaju objekta stara škola u Lukavcu,kao i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izmještanje Lukavčić potoka i dijela kopa Šikuljačke rijeke u Lukavcu,vijećnici su se uključili u javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radio televiziji TK.Za sprovođenje javne rasprave o navedenom Nacrtu zakona,koju je Skupština Tuzlanskog kantona 30.06.2009.godine stavila na javnu raspravu u trajanju od 60 dana,zaduženo je Ministarstvo obrazovanja,nauke,kulture i sporta TK.

Nakon jednoglasnog usvajanja ponuđenog Nacrta zakona,razmatran je i Nacrt Strategije zapošljavanja na području TK 2009. – 2013.godine,čiju su elektronsku verziju vijećnici mogli dobiti u Stručnoj službi Općinskog vijeća.Ocijenjeno je da je ovaj Nacrt dobra osnova za provođenje javne rasprave u trajanju od 40 dana,nakon koje bi sve primjedbe trebalo uputiti nadležnim službama općine Lukavac.Općinsko vijećnici su razmatrali i Prijedlog i donošenje Odluke o prilagođavanju prostora sportske dvorane sa pratećim sadržajima u Lukavcu za sklonište dopunske zaštite.

Obzirom da Lukavac nema sklonište osnovne niti dopunske zaštite i da postoji potreba poduzimanja hitnih mjera preventivne zaštite stanovništva i materijalnih dobara za slučaj vanrednih okolnosti izazvanih prirodnim i drugim nesrećama,razlozi su za razmatranje ove problematike na sjednici Općinskog vijeća.Nakon što je pojašnjeno da će dvorana ostati u dosadašnjem funkcionalnom sklopu i da će se izvršiti proširivanje objekta dogradnjom bočnih segmenata koji bi se koristili kao sklonište,ova tačka dnevnog reda je usvojena.Razmatran je i prijedlog i donešena Odluka o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi,te kad je riječ o ovjeri potpisa,rukopisa i prijepisa,tj.za ovjeru autentičnosti rukopisa ili prijepisa,predloženo je da ovjera jedne stranice bude 0,50 KM,a ovjera dvije ispisane stranice 1,00 KM,umjesto 2,00.Ovom Odlukom utvrđuju se općinske administrativne takse koje se plaćaju za spise i radnje u upravnim stvarima,kao i za druge predmete i radnje kod Službi za upravu općine Lukavac i drugih pravnih lica kojima je odlukom Općinskog vijeća povjereno da rješavaju u upravnim stvarima iz nadležnosti općine samostalno ili na osnovu javnih ovlaštenja.

Usvojena je i Odluka o naknadi za rad Upravnih odbora,prema kojoj je za predsjednika Upravnog odbora Javnih ustanova koje se finansiraju iz Budžeta općine Lukavac predviđena naknada u iznosu 150,00 KM,a članovima 100,00 KM,dok je za predsjednika Upravnog odbora Javnih ustanova i preduzeća koja se ne finansiraju iz Budžeta općine Lukavac iznos naknade 350,00 KM.Članovima Upravnog odbora Javnih ustanova i preduzeća koja se ne finansiraju iz Budžeta općine Lukavac predviđena je naknada u iznosu od 300,00 KM,a prijedlog je vijećnika da bi Stručna služba općinskog načelnika,trebala u narednom periodu razmotriti mogućnost davanja naknada članovima Upravnih odbora i predškolskih ustanova.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments