Općina Lukavac: Javni poziv NVO za predaju projekata

6 min. za čitanje

I UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM POZIVU

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju zainteresirane nevladine/neprofitne organizacije koje su osnovane i registrirane u BiH, čiji je predstavnik državljanin BiH. Projekti se realiziraju na području općine Lukavac, a namijenjeni su građanima općine Lukavac, i odnose se na područja kulture, sporta, zaštite okoliša, poljoprivrede, socijalne zaštite, te ostali projekti od značaja za općinu Lukavac.

II PODRUČJA NA KOJA SE ODNOSI JAVNI POZIV

LOT 1.

Kultura, (unaprjeđenje i zaštita kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa, manifestacije koje potiču međugradsku kulturnu suradnju, izdavaštvo, promociju knjiga i izložbe koje doprinose razvoju i obogaćivanju kulturnog života općine Lukavac, muzičku, likovnu, pozorišnu i plesnu djelatnost, filmsku i multimedijalnu djelatnost, promociju mladih u kulturi).

LOT 2.

Sport, (organiziranje i provođenje sportskih manifestacija djece, mladih i odraslih, za koje je iskazan interes općine Lukavac, kvalitetni, rekreacijski sport, sportske programe i sadržaje koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života osoba s posebnim potrebama i invalidnih osoba, aktivnosti koje promoviraju amaterizam, volonterizam i timski rad u sportu).

LOT 3.

Očuvanje raznolikosti ekosistema na području općine Lukavac kroz omladinski volonterizam i
građanske inicijative.
Zaštita okoliša (aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi, unaprjeđenje kvalitete življenja, zaštita i očuvanje zdravlja i životne sredine, jačanje ekološke svijesti i dobre prakse lokalne zajednice, promocija zdravog načina života).

LOT 4.

Poljoprivreda, (manifestacije koje doprinose promociji i očuvanju poljoprivredne djelatnosti te razvoju ruralnih područja, savjetovanja u cilju poboljšanja zaštite poljoprivrednih proizvoda, okoliša te promociji zdrave hrane, ljekovito bilje).
Podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji sa ciljem postizanja samoodrživosti i pokretanje vlastitih biznisa.

LOT 5.

Socijalna zaštita, (zaštita porodice, zaštita i promocija ljudskih prava, prava djeteta i prava manjina, unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, edukacija mladih o porocima suvremenog svijeta (droga, alkohol, pušenje i dr.), jednakopravnost spolova).

Iznosi sredstava za odobrene projekte iznosit će od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM (konvertibilnih maraka). Podnositelji Projektnih prijedloga mogu tražiti ukupan iznos cijene projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u Prijedlogu. Administrativni troškovi i troškovi osoblja projekta mogu se finansirati u maksimalnom iznosu do 10% od zahtijevanog iznosa.

Općina Lukavac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti do 12 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju sprovesti u periodu od maja 2014. godine do maja 2015. godine. godine.

PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija),a u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Aplikant na jedan LOT može aplicirati samo jednim projektom.
Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Lukavac se može preuzeti od 23.04.2014. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: [email protected] ili lično preuzimanjem u: Općina Lukavac, na pisarnici općine, Trg slobode 1, 75300 Lukavac. ili kancelarije br. 13. Trg slobode 1, 75300 Lukavac.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici općine Lukavac (www.lukavac.ba,).

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese [email protected] sa naznakom za objavljeni Javni poziv. Pitanja se mogu postavljati do 07.05.2014. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primitka upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), ili na pisarnici općine u periodu od 08:00 do 14:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za Javni poziv:

Općina Lukavac, Trg slobode 1, 75300 Lukavac.

Rok za predaju aplikacija je 13.05.2014.godine do __14___ sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati, prijava na javni poziv, LOT Br.____________”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici općine Lukavac (www.lukavac.ba), kao i na oglasnoj ploči općine.

OZNAKE:
Podijeli ovaj članak
2 komentara
2 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Novi pozivi, a ni stare odobrene projekte nisu isplatili.

HA-HA-HA…ISTA PRICA,ISTO ODSTOJANJE! RASPIŠU KONKURSE ILI TI GA JAVNE POZIVE,A PARA NIĐEEEE… KAKVA OBMANA JAVNOSTI I UDRUŽENJA!