JP RAD – Servisne informacije za dan 30.09.2021.g.

1 min. za čitanje

VODOSNABDIJEVANJE:

Vodosnabdijevanje u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” d.o.o. Lukavac danas je uredno.

Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

U toku su pripreme za sezonu 2021/22.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća vrši se u skladu sa redovnim rasporedom za četvrtak.

HIGIJENA GRADA:

Svakodnevno radimo na čišćenju i uređenju saobraćajnica, trotoara, parkova i zelenih površina.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. ”Rad” Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar