JP RAD – Servisne informacije za dan 13.12.2021.

4 min. za čitanje

VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja J.P. ”Rad” Lukavac danas je uredno.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

Distributer toplotne energije na području općine Lukavac za mjesec novembar ispunio je zahtjevne parametre temperaturnih režima vrelovodne i toplovodne mreže, te nema osnova za umanjenje računa za isporučenu tolotnu energiju.

Dana 01.12. i 02.12.2021. godine  od strane Termoelektrane  Tuzla isporučena je toplotna energija lošijeg kvaliteta zbog čega će račun za navedene dane biti umanjen. U slučaju da u toku mjeseca decembra 2021.godine bude redukovana isporuka toplotne energije ili isporučena toplotna energija lošijeg kvaliteta od strane Termoelektrane  Tuzla, korisnici će biti blagovremeno obavješteni o pravu na umanjenje računa.

Isporuka i distribucija toplotne energije za danas je uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica. Korisnici toplotne energije, dužni su o svom trošku sistematski održavati i kontrolisati kućnu toplovodnu instalaciju, a u slučaju kvara za vrijeme sezone grijanja brzo otkloniti kvar ili havariju. Podsjećamo korisnike usluge centralnog grijanja da je prema zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada TK, obaveza Upravitelja zgrade da u saradnji sa predstavnicima etažnih vlasnika, održava zajedničke dijelove instalacija centralnog grijanja.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća vrši se uredno, prema rasporedu za ponedjeljak. Moguće su poteškoće prilikom odvoza smeća u visinskim zonama , zbog snježnih padavina i otežanih uslova izazvanih istim.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. Protiv građana koji se ne budu pridržavali navedenih mjera i odredbi donesenih Odlukom o komunalnom redu provest će se inspekcijski nadzor.

HIGIJENA GRADA:

Svakodnevno radimo na čišćenju i uređenju saobraćajnica, trotoara, parkova i zelenih površina. Trenutno je na snazi ručno čišćenje snijega, te čišćenje sadnica od snježnih nanosa.

ZIMSKA SLUŽBA:

Zbog otežanih zimskih uvjeta i prvih snježnih padavina sve raspoložive ekipe Zimske službe J.P. „RAD“ Lukavac kao i raspoloživa mehanizacija su  od 11.12. 2021. godine od 21: 00 h na terenu, radi čišćenja svih putnih pravaca kako bi se saobraćaj na istim odvijao nesmetano.

Na stanju su dovoljne količine posipnog materijala soli i rizle kao i tečnosti za topljenje leda koja topi led i do -30° C.

Prioritetni pravci su definisani programom higijene grada od strane Općinskog vijeća Lukavac, a misli se na putne pravce održavanja autobuskih linija.

Pozivamo vlasnike putničkih i teretnih vozila da , prilikom padanja većih količina snijega, iste pomjere iz prometnih ulica kako bi se nesmetano mogli obavljati poslovi održavanja od strane Zimske službe J.P. „RAD“ Lukavac.

INFORMACIJA ZA KORISNIKE USLUGA J.P. “RAD” LUKAVAC:

Pozivamo korisnike koji imaju dugovanja prema J.P.  ”RAD” d.o.o. Lukavac, da svoje obaveze izmire u što kraćem roku, te se zahvaljujemo korisnicima koji uredno  plaćaju svoje račune i time pomažu u održavanju vodovodne mreže i sisteme grijanja.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar