fbpx

Dnevni red 21. sjednice OV Lukavac

3 min. za čitanje
 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika 20. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 15.09.2014. godine
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna budžeta Općine Lukavac za 2014 godinu.
 3. Razmatranje nacrta Budžeta Općine Lukavac za 2015 godinu sa okvirnim planom budžeta za 2016. i 2017. godinu.
 4. Razmatranje nacrta Odluke o izvršenju Budžeta Općine Lukavac za 2015. godinu.
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama statuta JZU Dom zdravlja Lukavac.
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenamjeni sredstava sa pozicije „rekonstrukcija skloništa“ na poseban račun u svrhu otklanjanja posljedica prirodne nesreće i obnovu.
 7. Razmatranje Izvještaja- Elaborata o procjeni šteta uzrokovanih prirodnom nesrećom od poplava i klizišta na području Općine Lukavac u periodu 14.05.2014-25.08.2014 godine.
 8. Razmataranje prijedloga i donošenje Programa zbrinjavanja građana i pomoći u obnovi i izgradnji stambenih jedinica i stambenih objekata ugroženih poplavama i klizištima u vrijeme prirodne nesreće na području Općine Lukavac.
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o bližim kriterijima, postupku i dokumentaciji neophodnoj za ostvarivanje prava na pomoć u obnovi i izgradnji stambenih jedinica i stambenih objekata ugroženih poplavama i klizištima u vrijeme prirodne nesreće na području Općine Lukavac.
 10. Razmatarnje prijedloga i donošenje Rješenja o obrazovanju komisije za provođenje javnog konkursa za pružanje pomoći građanima u obnovi i izdradnji stambenih jedinica i stambenih objekata ugroženih poplavama i klizištima u vrijeme prirodne nesreće.
 11. Razmatranje Informacije o obuhvatu korisnika usluga odvoza smeća po mjesnim zajednicama i primjeni Odluke o obaveznom odvozu kućnog otpada
 12. Razmatranje Informacije o kvalitetu kontrolisanih uzoraka vode na području općine Lukavac u 2013. godnu
 13. Razmatranje Informacije o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2014/2015 godinu.
 14. Razmatranje Informacije o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2013/2014 godinu.
 15. Akti imovinsko-pravne prirode:

a) Razmatranje prijedloga i donošenje rješenja o pravu vlasništva u korist „Shell Elektron“ d.o.o. Miričina, Gračanica broj 02-31-3-1397/08 od 22.09.2014 godine.

 1. Vijećnička pitanja i inicijative
 2. a) Izjašnjavanje o inicijativi Ekonomsko-socijalnog vijeća TK za hitno donošenje kratkoročnih mjera u cilju pomoći privrednim subjektima koji su pretrpjeli direktne štete na području pogođenom prirodnom nesrećom
 3. b) Izjašnjavanje o Zahtjevu za pomoć JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Zavisno društvo Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla u pumpnim postrojenjima i opremi i Apelu za pomoć u saniranju višemilionskih šteta prouzrokovanih prirodnom nesrećom

 

OZNAKE:
Podijeli ovaj članak
1 komentar
Subscribe
Notify of
1 komentar
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Razmatranje prijedloga i donosenju odluke povecanja stope pljacke gradjana Lukavacke opstine u licnu korist opstinskog vijeca Lukavac.Potrosili te pare po bolnicama u rahatluku sto duze da se patite da stignete sve potrosit .