Javni poziv nezaposlenim osobama VII stepena za obavljanje volonterskog rada

3 min. za čitanje
Općina Lukavac
Općina Lukavac

JAVNI POZIV

ZAINTERESOVANIM NEZAPOSLENIM OSOBAMA VII STEPENA VISOKE STRUČNE SPREME ZA
OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA

Pozivaju se lica za završenim VII stepenom visoke stručne spreme, četverogodišnjeg studija ili studija po Bolonjskom procesu sa stečenih 240 ECTS bodova, koja se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Lukavac, da apliciraju na Javni poziv za obavljanje volonterskog rada.

Raspored volontera će se vršiti u Javne ustanove, privatna i javna preduzeća i druga pravna i fizička lica sa područja Tuzlanskog kantona, a prema iskazanim potrebama istih za angažovanjem volontera određene vrste zanimanja.

Ukoliko ne postoji iskazana potreba za određenim zanimanjima, zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove ovog Poziva, mogu sama iznaći načina za vlastito angažovanje u pravom ili drugom subjektu na području TK, koji su spremni po uslovima propisanim Odlukom o obavljanju volonterskog rada nezaposlenih lica VII stepena visoke stručne spreme („Sl. glasnik općine Lukavac“ broj 1/12) tom licu omogućiti obavljanje volonterskog rada.
Pravo prijave na poziv za prijem volontera imaju osobe koje su o vlastitom trošku započele obavljanje volonterskog rada, a isti nisu odradile do kraja.

Uz prijavu na Javni poziv kandidati trebaju dostaviti:

  • Dokaz o završenom VII stepenu visoke stručne spreme – diploma ili uvjerenje o diplomiranju,
  • Uvjerenje o dužini čekanja na evidenciji nezaposlenih osoba nakon sticanja VII stepena visoke stručne spreme,
  • Kopiju lične karte,
  • CIPS-ovu prijavu prebivališta,
  • Potpisanu izjavu o uslovima volontiranja,
  • Potpisanu izjavu da ranije nisu obavili pripravnički ili volonterski rad.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom podnose se Općinskom načelniku na posebnom obrascu.
Podnošenje prijava može se vršiti tokom kalendarske 2012. godine.
Obrazac prijave na Javni poziv i obrasci izjava mogu se preuzeti u Šalter sali općine Lukavac.
Postupak po raspisanom javnom pozivu provodit će Stručna Služba Općinskog načelnika.
Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Osnovni kriterij za odabir kandidata za volontiranje je dužina čekanja na evidenciji nezaposlenih osoba nakon sticanja VII stepena visoke stručne spreme, osim za lica koja su sama iznašla načina za vlastito angažovanje u pravnom ili drugom subjektu na području TK.

Općina Lukavac

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
5 komentara
5 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Kako ih nije vise stid pitati ljude da volontiraju

Dokle vise da se volontira dok oni primaju po par hiljada za SVOJ NERAD!

foton a sta ti onp zavrsi od faxa bogati,
kad cemo na proteste…
jbg nije te dugo bilo..

NIKAD

@crni A zasto je vazno ko sta ima od skole? Bitno je da se ne volontira nego da se radi! Volontiranje je nuzno zlo a ne uspjeh politike kako se ovdje namece, a za ovakvo stanje krivi smo mi ljudi, ulizice, licemjeri itd..

adbanner