Dnevni red OV Lukavac za sjednicu koja će biti održana u petak

1 min. za čitanje
Opština Lukavac
Opština Lukavac
 • Usvajanje Izvoda iz zapisnika za 35. redovne sjednice održane dana 30.06.2011.godine
 • Javna rasprava o Nacrtu Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
 • Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
 • Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o obavljanju pogrebnih poslova na području općine Lukavac
 • Razmatranje Informacije o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim incijativama i realizaciji istih za period 01.01.-30.06.2011. godine
 • Razmatranje Informacije o provođenju zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
 • Razmatranje Zahtjeva Ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta TK-a vezano za prenos nadležnosti osnovnog obrazovanja sa Kantona na općine
 • Upoznavanje sa Zaključkom Vlade TK-a vezano za Informaciju o stanju u JU Centri za socijalni rad na području TK-a sa prijedlozima mjera
 • Akti imovinsko-pravne prirode
 • Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja kojim se Mujić Arminu iz Lukavca dodjeljuje zemljište na korištenje radi građenja stambenog objekta, neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište broj:02-31-1-155/11 od 13.07.2011.godine
 • Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja kojim se daje saglasnost Ćosićkić Samiru iz Lukavaca, da može otuđiti nedovršenu stambeno-poslovnu zgradu, zajedno sa zemljištem pod zgradom broj: 02-31-3-1140/11 od 15.07.2011.godine
 • Vijećnička pitanja i inicijative

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar