fbpx

Osuđeni članovi organizirane kriminalne grupe

3 min. za čitanje

Sud Bosne i Hercegovine je u predmetu ‘Admir Jakupović i dr.’  presudio da su Admir Jakupović, Ermin Ljumić, Mirza Serdarević, Melir Hodžić i Al Rijad Fazlić krivi za organizirani kriminal iz člana 250. Krivičnog zakona BiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. Krivičnog zakona BiH, a Jakupović i Ljumić i za neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe, iz člana 193. KZBiH, saopćeno je iz Suda BiH.

Sud je za navedena krivična djela izrekao sljedeće kazne:

– optuženom Admiru Jakupoviću kaznu zatvora u trajanju od tri godine. Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru u periodu od 10.5.2021. do 8.6.2021. godine;

– optuženom Erminu Ljumiću kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i tri mjeseca. Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru u periodu od 30.4.2021. do 26.5.2021. godine;

– optuženom Mirzi Serdareviću kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i kao sporednu, novčanu kaznu u iznosu od 15.000,00 KM. Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru u periodu od 10.5.2021. do 8.6.2021. godine;

– optuženom Meliru Hodžiću kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i kao sporednu, novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 KM (hiljadu konvertibilnih maraka);

– optuženom Al Rijadu Fazliću kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i, kao sporednu, novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 KM (hiljadu konvertibilnih maraka). Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru u periodu od 10.5.2021. do 8.6.2021. godine.

Optuženima je izrečena i mjera sigurnosti oduzimanja predmeta.

Oni su, između ostalog, proglašeni krivim što su u periodu od januara 2020. do 10.5.2021. godine, postojali kao grupa za organizirani kriminal koja je djelovala na području Bosne i Hercegovine, Kraljevine Nizozemske i Republike Francuske s ciljem izvršenja krivičnih djela.

Žalba na izrečenu krivično-pravnu sankciju nije dozvoljena, dok se presuda iz drugih razloga može pobijati žalbom vijeću Apelacionog odjeljenja Suda BiH u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments