VAŠ STAV: Vijeća mjesnih zajednica nisu odraz volje građana već lokalnih „šerifa“

5 min. za čitanje

U rubrici “Vaš stav” našim čitateljima dajemo prostor da iznesu svoj stav kroz tekstove i komentare. Na email [email protected] stigao je stav našeg čitatelja koji objavljujemo bez izmjena. SodaLIVE se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u tekstu i komentarima. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Pismo objavljujemo bez izmjena.

Prilikom konstituisanja vijeća mjesnih zajednica u općini Lukavac krši se Izborni zakon BiH jer u interesu velikih stranaka nije dozvoljeno da bude ispoštovana volja mještana. Tako neke stranke, iako u tom mjestu imaju više od praga od 3% (u nekim slučajevima i 10%) nemaju vijećnika, a prema CIK bi trebali da ih imaju. Vijeća tako, uz saglasnost OIK Lukavac, uglavnom formira SDA, pri tome zakidajući skoro sve ostale, pa i Stranku za BiH, koja im je zbog kadrovskih interesa na nivou općine omogućila da ne ispoštuju njihove glasače u pojedinim mjestima kao što su: Dobošnica, Bikodže, Poljice, Turija…

Na području općine Lukavac trenutno su u toku konstituisanja vijeća mjesnih zajednica, proces koji bi trebao da bude odraz volje građana, zapravo trenutnim načinom postaje još jedan način pokazivanja vladavine jedne stranke. Prema formuli koju primjenjuju, a koja nije u skladu sa Izbornim zakonom BiH, omogućena je potpuna dominacija jedne i drugih velikih stranaka, a na račun manjih političkih subjekata kojima je uskraćeno pravo da učestvuju u radu vijeća mjesnih zajednica. Tako npr. u Vijeću MZ Donje Poljice SDA sa osvojenih 26,4% glasova ima 7 od ukupno 9 vijećnika, što je drastično kršenje volje mještana.

Statut Općine Lukavac jasno kaže da sastav vijeća mjesnih zajednica mora odražavati rezultate lokalnih izbora. Sukladno tome, mandati se dodjeljuju samo političkim subjektim koji su prešli izborni prag/cenzus u toj MZ, na način da u raspodjelu mandata ulaze samo oni politički subjekti koji su imali više od 3% važećih glasova u toj MZ. Mandati se dalje dodjeljuju tim političkim subjektima (primjer tabela za Bikodže) na način da idu redoslijedom od najvećih količnika prema najmanjim, sve dok se ne potroši predviđeni broj mandata za tu mjesnu zajednicu.

Prema  modelu koji se trenutno sprovodi pod okriljem OIK-a u Lukavcu, podjelom broja važećih glasova na predviđeni broj članova vijeća te mjesne zajednice, dobija se broj koji se definiše kao neki novi nezakoniti izborni prag/cenzus. Pa prema toj, očito svjesnoj manipulativnoj logici, na startu se isključe manje stranke koje su recimo sasvim jasno perma Izbornom zakonu prešle cenzus (u konkretnom slučaju Bikodža to su SDP, SBIH, DF).

Daljim slijedom dodjele mandata prema  tumačenju OIK-a, samo stranke koja imaju minimalno 62,14 glasa u toj MZ mogu participirati u raspodjeli mandata članova Vijeća MZ, što je nedopustivo i pravni nonsens. Tako se dobija svaki naredni mandat za svakih narednih 62,14 glasova (zato “stručnjaci” svjesno i manipulativno dijele sa ukupnim brojem mandata), a na  kraju veliki dobiju još po jedan mandat gratis i na preostali broj glasova koji je manji od 62,14. Upravo tu se stvara svjesna zabuna i manipulacija jer se manje stranke iako su prešle prag/cenzus na startu isključe jer kao nemaju taj broj glasova, da bi na kraju velike stranke licemjerno raspodjelili i njihove mandate.  Jasno je da ovakav pristup pogoduje velikim stranka da same mogu jednostavnije formirat većinu u vijeću MZ, ali on isto tako uveliko utiče na moguću slike političke većine u vijeću MZ, te na taj način žestoko ruši principe demokratije, jer onemogućava manjim stranka da uopšte učestvuju u procesu odlučivanja na najnižem i najvažnijem ćelijskom nivou vlasti, odnosno mjesnim zajednicama.

Volja građana bi u njihovim mjestima trebala da bude primjenjena na sljedeći način: broj mandata koji pripadaju svakom političkom subjektu utvrđuje se odlukom snadležne lužbe za upravu na način propisan članom 9.5 Izbornog zakona BiH, s tim da u raspodjeli mandata  mogu učestvovati politički subjekti koji su osvojili broj glasova veći ili jednak od izbornog praga definisanog  Izbornim zakonom BiH. Izračun se vrši na osnovu važećih glasova birača i političkih subjekata na nivou mjesne zajednice.

Nadam se da će moje pismo izazvati reakcije svih koji su ovakvim načinom raspodjele zakinuti, uključujući i SDA-ovog partnera u lokalnoj vlasti Stranke za BiH, koja je u nekim mjestima imala izuzetno veliki broj glasača, a nema predstavnika u tim mjesnim zajednicama.

Ime autora poznato redakciji.

Podijeli ovaj članak
27 komentara