fbpx

Pogledajte prihode mobilnih operatera u BiH

3 min. za čitanje

Na osnovu rezultata mjerenja korisnika pristupa internetu u Bosni i Hercegovini, putem RAK NetTest sistema mjerenja brzine i kvaliteta pristupa internetu, Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) kreirala je Godišnji izvještaj o kvalitetu usluge pristupa internetu za 2022. godinu.

Akta.ba prema Izvještaju – analizi koja je napravljena donosi pregled ukupnih prihoda od svih telekomunikacijskih usluga – fiksne telefonije, mobilne telefonije, Internet usluga, podatkovnih usluga i usluga od kablovske distribucije TV signala koji u 2021. iznosi 1.185.177.015, 45 KM.

Ukupni prihod mobilnih operatora i servis provajdera u mobilnim komunikacijama je 523.670.931,46 KM.

Prihod od fiksne telefonije – incumbent i alternativni operatori iznosi 318.868.106, 47 KM dok je prihod od Internet usluga 182.893.747 KM.

Kada je fiksni internet u pitanju na dan 31.12.2021. broj ISP-ova je 60, broj pretplatnika fiksnog Interneta 797.893, ukupan broj broadband pretplatnika je 797.893 dok je broj pretplatnika putem xDSL priključka 416.028 a putem kablovskog modema 265.411. 

Broj pretplatnika mobilnog Interneta putem standardnog mobilnog širokopojasnog (broadband) pristupa je u porastu i iznosi 1.817.489.

U odnosu na 2020. kada je broj dial up pretplatnika bio 351 u 2021. godini taj broj je 0.

Ukupni broj aktivnih pretplata mobilne mreže je u odnosu na 2020. (3.509.674) u porastu 3.728.775.

Broj pre-paid pretplata 2.793.701 a post-paid pretplata 989.074 20. 

Procenat pokrivanja stanovništva GSM mobilnom mrežom prema analizi je 100%3. Procenat pokrivanja stanovništva sa (UMTS) 3G mobilnom mrežom je 97%4  a 4G mobilnom mrežom 93%5.

Mobilni pretplatnici u svojoj mreži (u minutama) su na odlazni saobraćaj – pozive potrošili 2.128.704.247 KM. 

Odlazni saobraćaj koji su ostvarili mobilni pretplatnici prema drugim mobilnim mrežama u BiH (u minutama) su 310.457.415 KM dok je odlazni saobraćaj mobilna – fiksna (u minutama) 179.325.319 KM. Na međunarodni odlazni saobraćaj potrošeno je 30.071.175 KM. 

Broj poslanih SMS poruka je 348.631.424. 

Ukupni broj aktivnih fiksnih telefonskih linija incumbent operatora je 543.797 i u odnosu na 2020. je u padu kada ih je bilo 560.796.

Da su javne telefonske govornice još aktivne pokazuje i podatak ove analize gdje ih je u zabilježeno 680. 

Broj pretplata IP telefonije 236.993. Ukupni broj linija pretplatnika fizičkih lica 404.723 a pravnih lica 138.394.

Podaci korišteni za izradu izvještaja generisani su iz RAK NetTest sistema mjerenja na osnovu svih mjerenja korisnika u 2022. godini. Izvještaj obuhvata rezultate mjerenja brzine i kvaliteta usluge pristupa internetu u fiksnim, mobilnim i WLAN mrežama.

Koristeći RAK NetTest sistem mjerenja kvaliteta usluge širokopojasnog pristupa internetu u fiksnim, WLAN i mobilnim mrežama u 2022. godini ukupno je izvršeno 17.453 mjerenja, od čega je izvršeno 10.036 mjerenja kvaliteta usluge širokopojasnog pristupa internetu u fiksnim mrežama,  3.663 mjerenja kvaliteta usluge širokopojasnog pristupa internetu u mobilnim mrežama, te 3.754 mjerenja za mjerenje kvaliteta usluge širokopojasnog pristupa internetu u WLAN mrežama.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments