Zasijedalo Općinsko vijeće

1. Decembra 2009.
5 min. za čitanje

019Na 14. redovnoj sjednici OV lukavac razmatrana je 21 tačka Dnevnog reda.

Nakon usvajanja Zapisnika sa prošle sjednice OV na prijedlog Službe za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti, a uz podršku Komisije za statut i propise usvojen aje Odluka o izmjeni odluke o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi.
Rasprava je vođena i o Prijedlogu odluke o stavljanju van snage Odluke o obrazovanju mjesnih ureda što je pojasnio viječnik Suad Salibašić. U pitanju je obaveza lokalne samouprave da formira bazu podataka sa ciljem ispunjavanja jednog od uslova mape puta, a vezano za liberalizaciju viznog režima. Uputsvom Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka stoji da je obaveza općine formiranje baze podataka iz evidencije matičnih knjiga, a da bi se isto uradilo potrebno je zbog neopremljenosti matičnih ureda, nemogućnosti uspostave komunikacija sa serverom u zgardi općine do završetka unosa podataka. Na upit vijećnice Amre Tokić pojašnjenja je dala pomoćnica načelnika Derva Salihović, pa je Odluka usvojena sa 17 glasova za, 2 protiv i 6 uzdržanih.
Bez primjedbi je jednoglasno data saglasnost na Odluku o izmjeni kapitalnih ulaganja u 2009. godini za JZU Dom zdravlja Lukavac, i to za nabavku sanitetskog vozila, CT aparata, informatičke opreme, andiometra, EKG aparata i parafango mješalice, a na isti je način podržan i Sporazum sa Fabrikom cementa Lukavac na izgradnji putne komunikacije, pristupnog puta , koja prolazi kroz industrijsku zonu i priključuje se na novi teretni ulaz u fabriku.
Na sjednici je usvojena i Informacija o upisu djece u prve razrede osnpvnih i srednjih škola  u školskoj 2009/10. godini. U prve razrede osnovnih škola upisano je 412 učenika, a u prve razrede srednjihškola 328 učenika. Raspravljano je i o uspjehu učenika u srednjim školama koji je ocijenjen kao dobar, ali je od strane nekih vijećnika upućena zamjerka na veliki broj izostanaka.
Usvojena je i Informacija o stipendiranju i stipendistima Općine Lukavac u školskoj 2009/10. godini uz prijedlog vijećnika Jasmina Hodžića da se naknadno dostavi rang lista svih kandidata koji su se javili na konkurs.
Podrška je jednoglasno data i na Informaciju o stanju u oblasti raseljenih lica na području općine Lukavac koju je pripremila Služba za komunalno-stambene poslove, botračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica.
Vrlo kvalitetnu Informaciju o stanju klizišta na području općine Lukavac sa prijedlogom sanacionih mjera pripremila je Služba cicvilne zaštite, a ista je uz manje izmjene usvojena.
U raspravu o Informaciji o problematici odlaganja komunalnog otpada sa posebnim osvrtom na plan prilagođavanja upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada uključili su se vijećnik Izet Beganović, načelnik Dževad Mujkić i pomoćnik načelnika Edin Hamzić, pa je informacija usvojena sa 24 glas za i 2 uzdržana.
Na to se nadovezala i rasprava o Informaciji o obuhvatu odvoza smeća po MZ o kojoj se mnogo raspravljalo, ali je dogovreno jednoglasno usvajanje uz preporuku da se nadestaci otklone do marta 2010. i da se o procesu obuhvatanja sve većeg broja korisnika Vijeća tada ponov izvijesti.
Bez rasprave je usvojena Informacija o odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, a potom se na Dnevnom redu našla Informacija o stanju ulične rasvjete koja je sa 25 glasova za i jednim uzdržanim i usvojena.
Informacija o sprovođenju Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata i broju podnešenih zahtjeva izazvala je vrlo burnu raspravu u koju su se osim vijećnika uključili i predstavnici Službe za urbanizam i komunalne djelatnosti, te Službe za inspekcijske poslove, a čule su se i optužbe na račun i jednih i drugih.
Informacija je na kraju usvojena sa 20 glasova za, 5 protiv i 1 uzdržanim uz zaključak da se od nadležnih kantonalnih organa traži novi rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata.
Vijećnici su primili na znanje obavijest o jednostranom povećanju cijene isporuke toplotne energije od strane Nadzornog odbora Elektroprivrede DD Sarajevo, ali su se tome oštro usprotivili, te donijeli zaključak da se formira tim koji će činiti predstavnici Općine i komunalnog preduzeća i koji će Vijeću za narednu sjednicu predložiti mjere koje treba poduzeti.
Na sjednici je imenovana i nova općinska pravobraniteljica Jasminka Smajlović, a kraj sjednice bio rezervisan za imovinsko-pravna rješenja i vijećnička pitanja i inicijative.
(RTV Lukavac)
Podijeli ovaj članak
4 komentara
4 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

vidim da su zasjeli , a jel se sta mezilo?

Ubise jos po jednu dnevnicu……samo rokaj

Sve su oduzeli nama “seljacima” tj. lokalnoj zajednici a da nas nista ne pitaju, nema vise vjencanja u nasim selima,(mjesnim uredima) nek Mehmed Srabovic prezivi covjek je “ugrozen” pa nek nam i mjesne urede otmu ne treba nama “seljacima” nista.Domovi kulture u selima propadaju a droga cvate nek vam sluzi na cast vijecnici nasi! Sve ste nam uzeli mi omladina nemamo nikakve sanse ni posla a vi samo gutite sebi.Kad ce vam biti dosta?Narode de se jednom opametite!

Sule
Ti kao da ne znaš čitati; kao prvo, Odluka je PRIVREMENO stavljena van snage, a kao drugo u tekstu je lijepo napisano obrazloženje – ukoliko želimo dobiti bezvizni režim i približiti se vratima Europe, moramo sve podatke iz matičnih evidencija uraditi u elektronskoj formi, odnosno “unijeti ih u računare”. Međutim, matični uredi u mjesnim zajednicama nemaju ni računare ni server, pa su se stoga morali povući u Lukavac. To će trajalti samo dok se podaci ne unesu, pa će mjesne zajednice opet dobiti svoje matične urede.
i ne zaboravi – te “seljake” kako ih ti nazivaš, u vijeću zastupaju njihovi mještani, dakle “seljaci”, pa stoga nije tačna tvoja tvrdnja da “vas ništa ne pitaju”!