U BiH dramatično raste broj ovisnika o heroinu

15. Januara 2010.
3 min. za čitanje

Broj registrovanih narkomana u Bosni i Hercegovini je svakim danom sve veći, upozoravaju stručnjaci za ovu oblast. Iako na nivou države i entiteta ne postoji jedinstvena evidencija ovisnika o narkoticima, alarmantnost situacije dovoljno ilustriraju podaci za Kanton Sarajevo, u kojem je registrirano više od tri i po hiljade narkomana, a procjenjuje se da je njihov ukupan broj skoro dvostuko veći. Kako ističu stručnjaci, ono što posebno zabrinjava je povećan broj ovisnika o heroinu.

Hronični bolesnici

– Samo u 2009. godini u našoj ustanovi je bilo 118 novootkrivenih ovisnika o heroinu, koji su prvi put bili na liječenju. Godinu ranije ih je bilo 99, što znači da je došlo do porasta ove kategorije ovisnika.

Mi u Programu metadonskog održavanja trenutno imamo 350 ovisnika koji svakodnevno dolaze po terapiju. Inače, ovaj Program spada u kategoriju “smanjenja šteta”, jer se njime hronični heroinski ovisnici stavljaju pod zdravstvenu kontrolu, čime se reducira ili obustavlja zloupotreba droga, te neutralizira žudnja za drogom. Na ovaj način se i reducira mogućnost transmisije zaraznih bolesti, reducira kriminogeno ponašanje i postiže bolji kvalitet života ovisnika i cjelokupno funkcionisanje njegove porodice – ističe u izjavi za “San” dr. Nermana Mehić-Basara, direktorica Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo.

Opasne mješavine

Kada je u pitanju problem sa sve većim brojem novih droga koje su dostupne i bh. ovisnicima – od nove “droge za silovanje” iz Rusije, do heroina pomiješanog sa antraksom, Mehić-Basara ističe da je “svaka nova droga sumnjivog sastava naročito opasna – i za osobe koje tek počinju eksperimentisati i za one koji su razvili ovisnost…”

– Zanimljivo je da kod ovih zadnjih u takvim situacijama dolazi do združenog efekta svih uzetih supstanci, čiji kumulativni toksični efekat proizvodi zdravstvene štete koje su nekada i sa katastrofalnim posljedicama. Iskusni ovisnici, misleći da se radi o uobičajnom heroinu, kada uzmu “svoju ” dozu ovakve supstance – u kojoj se desi da ima najmanji procenat heroina na kojeg su njegovi moždani receptori naviknuti, uopće ne reaguju , pa iznenađeni ponove postupak, a onda se ustvari otruju aditivima iz smjese. Ishod je nerijetko smrtni – naglašava Mehić-Basara.

(SodaLIVE.ba/SAN)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments