Spisak novorođene djece u perodu od 16. do 23.11.2009.

4 min. za čitanje

bebaIz matičnog ureda u Tuzli dobili smo spisak novorođene djece u periodu od 16. do 23.11.2009.

1. Torbica Dragomir i Sandra dobili kćerku
2. Bešić Midhat i Jasmina dobili kćerku
3. Mujić Edin i Samra dobili kćerku
4. Žerić Igor i Azra dobili sina
5. Ibrahimović Hrusto i Hatidža dobili kćerku
6. Djedović Admir i Mersa dobili sina
7. Zećo Emir i Lejla dobili kćerku
8. Hodžić Sead i Aida dobili kćerku
9. Mehinović Jasmin i Enida dobili kćerku
10. Smajlović Almir i Mirela dobili sina

11. Mehić Admir i Esmira dobili kćerku
12. Beluli Senad i Dženita dobili sina
13. Ferizović Aldin i Aida dobili kćerku
14. Husić Mijad i Mediha dobili kćerku
15. Hasanović Senad i Azra dobili sina
16. Oštraković Ešef i Mirzeta dobili kćerku
17. Mešić Jusuf i Muamera dobili kćerku
18. Tabaković Suljaga i Mejra dobili sina
19. Mujkić Izet i Jasmina dobili kćerku
20. Imamović Dževad i Ifeta dobili kćerku

21. Mujkić Miralem i Elzina dobili kćerku
22. Tahirović Rizo i Amela dobili sina
23. Moćić Adem i Sabina dobili kćerku
24. Mešanović Husein i Meliha dobili sina
25. Husić Vehid i Senada dobili kćerku
26. Ćatić Haris i Edvina dobili sina
27. Tihić Zuhrija i Alma dobili sina
28. Omerović Osman i Fatima dobili kćerku
29. Hećimović Sedin i Sanela dobili kćerku

30. Husić Fadil i Amra dobili kćerku

31. Nišić Besim i Alma dobili kćerku
32. Koldžić Mirzet i Sadina dobili sina
33. Mrkaljević Ramiz i Sanela dobili kćerku
34. Bošnjić Mersed i Ajiša dobili sina
35. Hodžić Hajrudin i Merima dobili kćerku
36. Avdičević Mirzet i Hurija dobili sina
37. Ahmetović Mirnes i Senada dobili sina
38. Okanović Avdo i Ismeta dobili sina
39. Ikanović Amir i Alisa dobili kćerku
40. Hrustnaović Nadir i Šemsa dobili kćerku

41. Puškarević Edin i Sedina dobili kćerku
42. Mehmedović Miralem i Edina dobili sina
43. Karić Hazim i Emina dobili kćerku
44. Šuvalić Senad i Melisa dobili kćerku
45. Čaušević Zijad i Veada dobili kćerku
46. Glavić Hirsen i Senija dobili sina
47. Moranjkić Saša i Sanela dobili sina
48. Moranjkić Saša i Sanela dobili sina
49. Redžić Amir i Emina dobili kćerku
50. Salčinović Zijad i Alma dobili sina

51. Ferizović Edin i Mina dobili sina
52. Tokić Džemal i Jasminka dobili kćerku
53. Tokić Alen i Almedina dobili kćerku
54. Džodžaljević Edin i Almira dobili sina
55. Baltić Isad i Ksenija dobili kćerku
56. Šabuljić Samir i Amela dobili kćerku
57. Tufekčić Damir i Džeraldina dobili sina
58. Pašćanović Hasan i Meliha dobili kćerku
59. Fačić Selmir i Ermina dobili sina
60. Junuzović Muamer i Mersiha dobili kćerku

61. Oštraković Moamer i Eldina dobili sina
62. Zonić Behrudin i Zijada dobili kćerku
63. Salčinović Mersudin i Sanela dobili kćerku
64. Tubić Arnes i Nermina dobili kćerku
65. Kovačević Adnan i Nermina dobili kćerku

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
adbanner