Spisak novorođene djece u periodu od 09. do 16.11.2009.

5 min. za čitanje

bebaIz matičnog ureda u Tuzli dobili smo spisak novorođene djece u periodu od 09. do 16.11.2009.

1. Bećić Novalija i Alma dobili kćerku
2. Selimbašić Mirzet i Azra dobili kćerku
3. Hurić Semir i Adela dobili sina
4. Zukić Jasmin i Hajreta dobili kćerku
5. Softić Rusmir i Slađana dobili sina
6. Hajdarbegović Mensur i Ensala dobili kćerku
7. Nukić Elvir i Erna dobili sina
8. Dautović Nermin i Nermina dobili kćerku
9. Mešić Almir i Maria dobili sina
10. Subašić Suad i Asmira dobili sina

11. Sahan Mustafa i Eda sobili kćerku
12. Dedić Miralem i Emina dobili sina
13. Dedić Senad i Ajka dobili kćerku
14. Čomerović Elvir i Elvira dobili kćerku
15. Bojkić Almir i Enida dobili sina
16. Isić Samir i Alisa dobili sina
17. Fazlović Adnan i Alma dobili kćerku
18. Paočić Senad i Ines dobili sina
19. Kajić Alen i Maja dobili sina
20. Avdić Suad i Rabija dobili kćerku

21. Huremović Izudin i Sabina dobili kćerku
22. Hodžić Mirza i Almerisa dobili kćerku
23. Beganović Omer i Zejna dobili kćerku
24. Petrović Velibor i Sandra dobili kćerku
25. Smajić Mehmed i Sanela dobili kćerku
26. Vokić Alija i Sanela dobili kćerku
27. Avdić Adnan i Selma dobili sina
28. Majdančić Osman i Zehrija dobili sina
29. Imamović Muhamed i Šaha dobili sina
30. Hadžić Mirza i Merisa dobili sina

31. Škahić Avdija i Emina dobili kćerku
32. Suljkanović Hasan i Selmina dobili kćerku
33. Dropić Izet i Mirsada dobili sina
34. Burgić Asmir i Arnesa dobili sina
35. Brčaninović Senad i Sanela dobili kćerku
36. Aljić Nedim i Amra dobili sina
37. Grbić Nusret i Mirela dobili sina
38. Jaganjac Suad i Amra dobili kćerku
39. Musić Vahid i Marzena dobili kćerku
40. Delić Alen i Alma dobili kćerku

41. Ćatić Ramiz i Sabina dobili kćerku
42. Ćatić Ramiz i Sabina dobili sina
43. Unkić Mirsad i Munira dobili kćerku
44. Kalkan Enis i Samira dobili sina
45. Muharemović Melvudin i Refika dobili sina
46. Knežević Dražen i Slađana dobili sina
47. Alić Dževad i Amra dobili sina
48. Fatušić Sead i Amra dobili sina
49. Tufekčić Adnan i Selma dobili kćerku
50. Begović Halil i Almerina dobili kćerku

51. Jusufović Zlatan i Nataša dobili sina
52. Kovačević Eldar i Razija dobili sina
53. Fatić Almir i Mirnesa dobili sina
54. Sinanović Meho i Zijada dobili kćerku
55. Jahić Jasmin i Adela dobili kćerku
56. Nurkić Denijal i Razija dobili kćerku
57. Huseinović Ramiz i Hurija dobili sina
58. Ahmetašević Emir i Dženita dobili sina
59. Fejzulahović Zlatan i Jasmina dobili kćerku
60. Šakić Admir i Vahida dobili kćerku

61. Đulić Mirza i Sabina dobili kćerku
62. Nukić Denis i Sanela dobili sina
63. Vejzović Hasan i Mersida dobili sina
64. Hasanbašić Adnan i Lejla dobili kćerku
65. Siočić Mirel i Ajka dobili kćerku
66. Džambić Senad i Sanela dobili sina
67. Ljumanović Sadmir i Amra dobili kćerku
68. Rahmanović Sejdo i Nizama dobili kćerku
69. Kamberović Edin i Mirela dobili sina
70. Čatić Ševko i Selvedina dobili sina

71. Šepić Meho i Subhija dobili sina
72. Gutić Mensur i Senida dobili sina
73. Suljić Sifet i Ehlimana dobili kćerku
74. Mehić Admir i Jasmina dobili sina
75. Softić Sabahudin i Azemina dobili kćerku
76. Tomić Mario i Manuela dobili sina
77. Muratbegović Amir i Samila dobili sina
78. Nuhanović Hazim i Sedina dobili sina
79. Dautović Edis i Edisa dobili sina
80. Čaušević Elvir i Merima dobili sina

81. Zukić Ibrahim i Helida dobili sina
82. Hodžić Elvedin i Tima dobili kćerku
83. Đerzić Asmir i Ajna dobili kćerku
84. Dubravić Jasmin i Alida dobili sina
85. Dubravić Jasmin i Alida dobili kćerku
86. Avdić Sifet i Vehida dobili sina
87. Kamerić Nihad i Hatidža dobili kćerku
88. Hanić Senad i Edina dobili sin

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar