Raspisan Javni poziv za raspodjelu sredstava mladima

15. Aprila 2010.
4 min. za čitanje

Općina Lukavac raspisuje prvi javni poziv za raspodjelu sredstava za podsticaj mladima predviđenih budžetom općine Lukavac za 2010.godinu, razdio 11, kod potrošačke jedinice 114, ekonomski kod 614324, podsticaj mladima (omladinski projekti) za 2010. godinu.

II
Pravo prijave na javni poziv imaju:
– registrovane omladinske organizacije sa sjedištem na području općine Lukavac
– sekcije mladih osnovnog i srednjeg obrazovanja sa područja općine Lukavac

III
Kandidovani projekti trebaju ispunjavati slijedeće uslove:
– da se odnose na oblast kulture, sporta, obrazovanja, ekologije i civilnog društva
– da su namjenjeni mladima što podrazumjeva:
a) kreativno izražavanje mladih kroz muziku, umjetnost ( koncerti, sviranje muzičkih
instrumenata, škola slikanja izložbe, pozorišne predstave i sl.
b) sportske aktivnosti
c) edukacija mladih ( npr.borba protiv aktuelnih poroka u društvu, kurs informatike, stranih
jezika i sl.)
d) aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta ljudskog
života (uređenje, čišćenje, pošumljavanje životne sredine i sl.)
e) aktivnosti koje potiču mlade na veće učešće u društvenom životu, demokratiju,
toleranciju i ravnopravnost spolova, promovisanje volonterizma i sl.
— da se predloženi projekat realizuje do kraja budžetske godine u kojoj su sredstva odobrena
— da se uz projekat dostavi finansijski i opisni izvještaj o radu ukoliko su aplikanti bili
korisnici budžetskih sredstava
IV
Finansijski se neće podržati:
– projekti usmjereni na promociju političkih partija
– projekti podnosilaca zahtjeva sa druge općine
– projekti kojima se finasiraju bruto i neto plaće i osnovne djelatnosti
– projekti kojima je jedina svrha korist zaposlenih u pravnom licu
– projekti koji podrazumjevaju finansiranje adaptacije , rekonstrukcije i sl.
– projekti predlagača koji ne ispunjavaju uvjete Kriterija za podsticaj mladima
– projekti udruženja koji svoje aktivnosti ne obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima koja vrijede za nediskriminaciju na osnovu jezika, religije, nacionalnog ili socijalnog porijekla, političkog ili drugog mišljenja, spola, hendikepa ili starosti ili na bilo koji drugi način
– projekti korisnika koji nisu dostavili finansijski izvještaj o utrošku sredstava po prethodno odobrenim projektima

V
Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti:
– projekat na propisanom obrazcu sa prijedlogom finansijskog plana projekta
– dokaz o sufinansiranju projekta – za one projekte koji imaju sufinansiranje ( ovjerena kopija, uvjerenja, izjave ili potvrde, garancija pravnog lica ili fizičkog lica koje će sufinansirati projekat, odnosno izvod sa bankovnog računa aplikanta kao dokaz da posjeduje sredstva predviđena za sufinansiranje)
– dokaz o pravnom stausu i djelatnosti podnositelja projekta (ovjerena kopija rješenja o registraciji)
– popunjen obrazac

VI
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu:
Trg slobode br.1
Općinsko vijeće Lukavac – Komisiji za pitanje mladih, obrazovanje kulturu i sport ili putem pisarnice na istu adresu.
Prijavni obrazac aplikanti mogu preuzeti na web stranici www.lukavac.ba ili lično u prosorijama šalter sale Općine Lukavac.

NAPOMENA: Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po predloženom projektu je 3000KM.

Prilog broj 1.

Prilog broj 2.

Prilog broj 3.

Prilog broj 4.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
1 komentar
1 komentar
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

kome u komisiji treba “uletiti” da se dobiju sredstva?