Oznaka: vodne naknade

Općina Lukavac ubjedljivo najmanje aplicirala sa projektima za sredstva iz vodnih naknada

Prihod od općih i posebnih sredstava ubranih po osnovu vodnih naknada u Tuzlanskom kantonu u

Sadik Sinanović Sadik Sinanović