Oznaka: RAK

RAK o definisanju obaveza operatora

Radi zaštite interesa korisnika telekomunikacijskih usluga i osiguranja konkurentnosti operatora na tržištu

Urednik Urednik 11. Novembra 2010.