Oznaka: Facebook

Facebook će se ukinuti 15. marta

Palo Alto, CA-Mark Zuckerberg je najavio da će se Facebook zatvoriti u

Urednik Urednik