fbpx

Ovo su kandidati od kojih će neki vašim glasovima dizati ruku u OV Lukavac

9 min. za čitanje

U petak će biti održan postupak dodjele mjesta u biračkim odborima političkim subjekatima, koji su ovjereni za učešće na lokalnim izborima 2012.godine u osnovnoj  izbornoj jedinici 047A – Lukavac i utvrđivanja broja mjesta, za sve političke subjekte u biračkim odborima.

Na vama je da izaberete kome ćete dati svoj glas.

BPS SEFER HALILOVIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA:

1. HUSKIĆ VOBBERG ZARFA
2. AGIĆ ARMIN
3. MUMINOVIĆ FUAD
4. BURGIĆ MAIDA
5. BULJUBAŠIĆ ZIJAD
6. PILAVDŽIĆ ELVIR
7. NEZIROVIĆ SENA
8. HUSKIĆ ZIJAD
9. MAHOVKIĆ MUHAMED
10. HANIĆ NADIRA
11. MUJAKIĆ ELIS
12. MUJAGIĆ JASMIN
13. FERHATOVIĆ BELMA
14. RAMIĆ MUJO
15. DAMADŽIĆ ALEN
16. ISIĆ AJŠA
17. HUSKIĆ SAFET
18. SULJIĆ EDIN
19. SULJKANOVIĆ EŠEFA
20. MURSELOVIĆ MUFID
21. PRELIĆ BAJRAM
22. KARIĆ MENSUR
23. HODŽIĆ FAHIRA
24. ČELIKOVIĆ SELMIR
25. JUSUFOVIĆ ANEL
26. MAHOVKIĆ SELMA
27. IMAMOVIĆ HARIZ
28. MUJAKIĆ SAMIR
29. ČENANOVIĆ HAZEMA
30. KOVAČEVIĆ MEHMED
31. NIKIĆ IVA

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

NAČELNIK/GRADONAČELNIK:

1. OSMANOVIĆ MIDHAT

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA:

1. OSMANBEGOVIĆ DŽEVDET
2. SINANOVIĆ NIHADA
3. SULJEVIĆ SULJO
4. SAKIĆ DŽEMAL
5. BEĆIROVIĆ SUADA
6. DAMADŽIĆ MEHMED
7. SAKIĆ MIHAD
8. JUNUZOVIĆ AMELA
9. HANKIĆ REFIK
10. TALOVIĆ DENIS
11. BURGIĆ EDINA
12. GRAHIĆ SAMIR
13. TOKIĆ ADIL
14. TUFEKČIĆ-BAJRIĆ SABINA
15. MUMINOVIĆ SEAD
16. ĆOSIĆKIĆ ASIDIN
17. JUSUFOVIĆ SANELA
18. SEJDINOVIĆ SEJAD
19. BIBIĆ ISMET
20. AJANOVIĆ ALDINA
21. SEJFIĆ FAIK
22. HALILOVIĆ ADEMIR
23. DAMADŽIĆ AZRA
24. MEMIĆ ADMIR
25. OSMIĆ MURIS
26. TOKIĆ ALMEDINA
27. BEGANOVIĆ EJUB
28. HUSIĆ IZET
29. AVDIĆ JASNA
30. EJUBOVIĆ NUSMIR
31. IBRAHIMOVIĆ SABIHA

NACIONALNE MANJINE:

1. MURSELOVIĆ ADNAN
2. MURSELOVIĆ SAMIR

SDP BiH

NAČELNIK/GRADONAČELNIK:

1. EFENDIĆ MUNIB

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA:

1. OSMANOVIĆ VANJA
2. MEŠIĆ AMINA
3. TOMIĆ BOŽO
4. BEGANOVIĆ IZET
5. KADRIĆ VESNA
6. BOŽIĆ CVJETKO
7. BEĆIROVIĆ AMIR
8. KURTIĆ MERSIJA
9. IMAMOVIĆ MIRSAD
10. TRAKIĆ EMIR
11. MAHMUTOVIĆ MERSIHA
12. MEMIĆ HAZIM
13. SOFTIĆ HUSO
14. CIBRIĆ BELMA
15. SLOMIĆ ADNAN
16. KULIĆ SPOMENKO
17. MUMINOVIĆ AZEMINA
18. HODŽIĆ HAJRUDIN
19. TODOROVIĆ DRAGAN
20. IBRAKIĆ MIRZETA
21. MAHOVKIĆ JAKUB
22. HRVANOVIĆ DENIS
23. HADŽIKIĆ RAZEMINA
24. BAĆIĆ JASMIN
25. KARIĆ REFIK
26. HUSEJNOVIĆ NERMINA
27. ŠIŠIĆ IREN
28. BAŠIĆ AMIR
29. HODŽIĆ NAIDA
30. KASUMOVIĆ EDIS
31. JAŠAREVIĆ IRINA

NACIONALNE MANJINE:

1. FRLJANOVIĆ MINA
2. SARAJLIĆ INDIJANA

HDZ BiH

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA:

1. TUNJIĆ JOZO
2. TUNJIĆ IVANA
3. TOMIĆ JOSIP
4. CRVENKOVIĆ DRAGO
5. TUNJIĆ SPOMENKA
6. ĐAKOVIĆ RANKO
7. BOŽIĆ ILIJA
8. PAVIĆ ŽELJKA
9. BOŽIĆ MIJO
10. PAVIĆ DRAGAN
11. VAREŠKIĆ SANDRA
12. LUKANOVIĆ IVAN
13. TOMIĆ TOMISLAV
14. PEJIĆ MLADENKA
15. PAVIĆ DANIJEL

BOSS

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA:

1. MEMIĆ ELMIR
2. MEMIĆ ALMA
3. IMAMOVIĆ ADNAN
4. BIŠČIĆ ADMIR
5. SALIHOVIĆ ELMA
6. MEMIĆ ENES
7. KOVAČEVIĆ MURIS
8. BAJRIĆ MILICA
9. BEKTIĆ MEHMEDALIJA

SDA BiH

NAČELNIK/GRADONAČELNIK:

1. MUJKIĆ DŽEVAD

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA:

1. ARAPČIĆ TARIK
2. BEGIĆ SAMIRA
3. TURKIĆ ADMIR
4. MUHAREMOVIĆ FAHRUDIN
5. SAKIĆ ERNA
6. MAHMUTOVIĆ ABID
7. OKANOVIĆ ASIM
8. MOSOROVIĆ NEHRA
9. IMAMOVIĆ MENSUDIN
10. SMAJLOVIĆ FAHRUDIN
11. MUJAGIĆ ADMIRA
12. SPAHIĆ HAJRUDIN
13. BEGIĆ TAHIR
14. GEGIĆ MERSIHA
15. KARIĆ FUAD
16. MEMIĆ ERMIN
17. BEČIĆ INELA
18. KRNJIĆ EMIR
19. IMAMOVIĆ HARIZ
20. SRABOVIĆ MERIMA
21. MUJAKIĆ SAFET
22. DAUTOVIĆ FAHRUDIN
23. NURKOVIĆ SABIRA
24. DŽIBRIĆ SEMIR
25. ALIĆ SENAID
26. MEHINOVIĆ ALMA
27. HIDANOVIĆ MEHO
28. HUSEJNOVIĆ AZMIR
29. KASUMOVIĆ ADELA
30. BEĆIĆ JUSUF
31. MAHOVKIĆ JASMINA

NACIONALNE MANJINE:

1. PRELIĆ SANEL
2. FRLJANOVIĆ RAMIZ

NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA:

1. SOFTIĆ KASIM
2. KURTIĆ ERNA
3. KRIŽ DARKO
4. ĆOSIĆ RAJKO
5. BOŽIĆ MERIMA
6. OKIĆ SAFET
7. HRVANOVIĆ RIZAH
8. HUSKIĆ INDIRA
9. IBRAHIMOVIĆ ANEL
10. HUSKIĆ SUAD
11. ZAHIROVIĆ BEHRIJA
12. TUFEKČIĆ GALIB
13. OKIČIĆ SEAD
14. TRAKIĆ MARSELA
15. TUFEKČIĆ NERMIN
16. MUJČINOVIĆ SLAVEN
17. SALIHOVIĆ EDINA
18. ČELIKOVIĆ ERMIN
19. BURGIĆ FIKRET
20. PODANOVIĆ ELVIRA
21. SALIBAŠIĆ DAMIR
22. HASANOVIĆ ASIM
23. TOKANOVIĆ AMIRA
24. BAJRIĆ HABIBIJA
25. HALILOVIĆ JUSO
26. HALILOVIĆ ARMINA
27. HRVANOVIĆ ENIDA
28. DUGONJIĆ ALMIN
29. BOŽIĆ DAJANA
30. JURČENKO ALEKSANDAR
31. SOFTIĆ MENSUD

SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BiH

NAČELNIK/GRADONAČELNIK:

1. ALJUKIĆ NERMINKA

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA:

1. ĆOSIĆKIĆ DŽEVAD
2. SARAJLIĆ MIRNA
3. GRADAŠKIĆ VEHID
4. SUBAŠIĆ DAMIR
5. ĐUZIĆ AZRA
6. MAHOVKIĆ ZEHRUDIN
7. SULJKIĆ ELDIN
8. BEKTIĆ SANELA
9. OSMANOVIĆ HAZIM
10. SALKIĆ HAMDIJA
11. MORANJKIĆ VESNA
12. MEMIĆ DAMIR
13. BANDIĆ MEHMED
14. JUSUFOVIĆ INDIRA
15. MURSELOVIĆ MIRNES
16. NUHANOVIĆ NURAGA
17. ZENUNOVIĆ MIRZA
18. DŽIBRIĆ MUHIDIN
19. ČAJIĆ ESMIR
20. BLEKOVIĆ JASMINA
21. DAJDŽIĆ EDIN
22. OSMANOVIĆ ELMIR
23. DŽAMBIĆ MINA
24. VIDAKOVIĆ DANKO
25. HUSIĆ SULJO
26. IBRIŠIMOVIĆ SABIRA
27. OSMANOVIĆ MUSTAFA
28. MEŠIĆ ĐULAGA
29. OSMIĆ LEJLA
30. MUJEZINOVIĆ DŽANA
31. JAMAKOVIĆ ELSAD

SDU BiH – SPU BiH „DEMOKRATSKI BLOK“

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA:

1. OMERDIĆ KENAN
2. HODŽIĆ AMELA
3. HUSKIĆ HASAN
4. ARAPČIĆ FIKRET
5. ĐUZIĆ AMRA
6. MILINKIĆ SULEJMAN
7. TRIPUNOVIĆ DUŠKO
8. DŽONLIĆ NAJLA
9. KARAHMETOVIĆ NEDIM
10. SALIBAŠIĆ RASIM
11. HRNJIĆ ANIDA
12. HUSIĆ EDIN
13. KARIĆ ĆAZIM
14. BEGIĆ ZLATA
15. DŽAMBIĆ NURAGA
16. OMERDIĆ DŽEVAD
17. RIĐEŠIĆ DUDA
18. HODŽIĆ ELVIR
19. OSMANOVIĆ MEHMEDALIJA
20. IMAMOVIĆ ALMEDINA
21. DŽONLIĆ KEMAL
22. ISIĆ ANADIN
23. ŠEČIĆ ENESA
24. SULJIĆ RAMO
25. SIVČEVIĆ NAZIF
26. ODOBAŠIĆ JASNA
27. IMAMOVIĆ REDŽEP
28. LUKAVAČKIĆ MENSUDIN
29. IMAMOVIĆ EDISA
30. ILJAZAGIĆ SEAD

STRANKA INVALIDA

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA:

1. ARAPČIĆ ZIJAD
2 AGANOVIĆ AZRA
3. HALILAGIĆ MUHAREM
4. MEMIĆ ALISA
5. HODŽIĆ ZEKERIJAH
6. MUJAGIĆ ELDINA
7. TUNJIĆ PETAR
8. MERDANOVIĆ INDIRA
9. PANTIĆ NENAD
10. KARIĆ IRMA
11. HUSEINOVIĆ ARNELA
12. STAMENIĆ MILAN
13. EJUBOVIĆ MAIDA
14. BAŠIĆ ADIS
15. ŠILJEGOVIĆ ERNA
16. IBELJIĆ ĆAZIM
17. DEMIROVIĆ SLAVICA
18. ČAJIĆ AMELA
19. SABUROVIĆ BAHRUDIN
20. KIVERIĆ AMIR
21. OSMANOVIĆ FAKETA
22. PERKOVIĆ ZORAN
23. JARANOVIĆ HAJRUDIN

LDS BiH

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA:

1. MAŠIĆ ZIJAD
2. HANIĆ FERZETA
3. MAHOVKIĆ ISMET
4. HUSKIĆ MUHAMED
5. HUSIĆ FIKRETA
6. HUSKIĆ NEDŽAD
7. MEHINOVIĆ ERNA
8. BEŠIĆ MIRNES
9. HADŽIĆ ALMA
10. REDŽIĆ SUAD
11. OMAKOVIĆ ESAD
12. ŠAHAT SANDRA
13. SUBAŠIĆ MIRSAD
14. VUKADINOVIĆ NEVENKA
15. IMAMOVIĆ EMINA
16. HALILAGIĆ SELMIR
17. SEJDINOVIĆ SABRIJA

SNAGA EKONOMSKOG POKRETA

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA:

1. SALKIĆ EDIN
2. SMAJIĆ JASNA
3. MEHIĆ AMGIJAD
4. SALETOVIĆ SAMRA
5. AGANOVIĆ SADIK
6. MEHIĆ ANES
7. HAJDAREVIĆ SABINA
8. ZOMBRA TOMISLAV
9. KUDUZOVIĆ MEHMEDALIJA
10. SALKIĆ SEADA
11. KALIĆ HIDAN
12. ŽABIĆ ARNES
13. AGANOVIĆ ELDINA
14. VRGOVČEVIĆ MEHMED
15. AGIĆ MIRSAD
16. AGIĆ AMELA
17. OMERDIĆ EMIR
18. JUSUFOVIĆ DENIS
19. BARAKOVIĆ HALIDA
20. MAHOVKIĆ NUSRETA

SNSD MILORAD DODIK

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA:

1. PETROVIĆ NEDO
2. BLAGOJEVIĆ JELA
3. MIJATOVIĆ LJUBIŠA
4. KULIŠIĆ BRANISLAV
5. TRIPIĆ MARINA
6. NINKOVIĆ MIROSLAV
7. BLAŽANOVIĆ MIODRAG
8. VIDAKOVIĆ VERA
9. STJEPANOVIĆ DUŠKO
10. TRIPIĆ DRAGAN
11. KULIŠIĆ VERA
12. BOŽIĆ UROŠ
13. JOKIĆ MILADIN
14. KULIŠIĆ DIJANA

BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA:

1. ILJAZAGIĆ MEVLIDA
2. HALILOVIĆ AMIL
3. JUNUZOVIĆ HALID
4. MUJIĆ LEJLA
5. BOŽIĆ ZORAN
6. AHMETAŠEVIĆ SAFET
7. DUGONJIĆ DŽANA
8. ZEJNILOVIĆ SABRIJA
9. HAJDAREVIĆ MIRNES

STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BiH

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA

1. AHMETAŠEVIĆ IBRAHIM
2. ZIMIĆ ADELA
3. SULJIĆ EDIN
4. JARANOVIĆ ALDIN
5. BAĆIĆ ALISA
6. HODŽIĆ JASMINKO
7. HODŽIĆ ARMIN
8. PILAVDŽIĆ ERMELINA
9. JARANOVIĆ ALMIR
10. IMAMOVIĆ AZRA
11. BRKIĆ ENIDA
12. ČAJIĆ MIRSAD
13. BAJRIĆ ADEL
14. SELIMOVIĆ MAIDA
15. MAHMUTOVIĆ ASMIRA
16. MEHMEDOVIĆ MIRZA

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
63 komentara
Subscribe
Notify of
63 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Jooooooooj…nacionalne manjine! italian do italiana…

Hocete reci “paraziti” koji ce dobivati platu na osnovu nasih glasova a svi bi oni hljeba bez motike.
Kako je krenulo sa brojem kandidata lista na izborima ce da lici na telefonski imenik.

Trebali ste objaviti i fotografije svih kandidata, za neke se pitam jesu li to bas oni 🙂

jos malo i bice vise n. manjina nego nas iz tri konstitutivna naroda.

Koji je ovo cirkus a mi građani majmuni …

kad ih vidim ovako na slici smuci mi se sve nehljebar do nehljebara

Kandidati su da ti mrak na oči padne.

nije što su moji, najbolji su! 😀

SDP – do pobjede!

Ima ovdje kvalitetnih, postenih i vrijednih ljudi, na nama je da ih pronađemo i podrzimo… Nikad ne treba sva svrstati u lose itd.. Veliki broj mladih, obrazovanih ljudi je na ovim listama i to treba podrzat, obavezno izaci i podmladiti vijece pravim ljudima.. Najlakse je pametovat i govoriti svi su isti.. Podrska svim mladim sa ovih listi, pa izaberite iz koje stranke..

Joj kad vidim koje sve na listi nmg da vjerujem.
Na listama ima ljudi koji kad bi nedaj Boze prosli, neznaju ni sta je denvni red , poslovnik, inicijativa, zakljucak..sve je to za njih spansko selo a neko ih stavio na liste..izmedju ostalog , da ih pitas, nebi ti znali odgovrit ni gdje se biraju..

munib efendic borac skolovan i gradski covjek moje misljenje

Sve go šljam.

Ne diraj “Parazite” 😀

Sad ce se opet glasati, po rodbinskim vezama,vidim sve neki amidzici,daidzici i ostala famelija na listama 😀

Koja gomila neradnika na jednom mjestu.Volio bih da mi jedan po jedan kandidat odgovori kada su zadnji puta zaradili koju marku radom.Sada sam još više uvjeren da od ove FRI-ŠOP države nema ništa.Samo protektorat,to je jedini spas

uhuhu ima ovdje metuzalema koji su se dobro uhljebili u OV pa bi opet a i “privatnika”kojima je malo što izrabljuju radnike koji im rade za četristo maraka bez godišnjeg iregresea a oni bi da još više uvećaju svoj budžet(doćiće đavo po svoje 😉 prednost mladim poštenim i nezaposlenim kandidatima

Neke poznajem iz skole prepisivali od mene i zajedno samnom na popravnom bili sacuvaj boze sve delegat do delegata.

Pored svih ovih komentara, ja opet pozivam sve građane pogotovu mlade ljude da izađu. izaberu nekog postenog, vrijednog i sposobnog covjeka i glasaju za njega… mladi su rezerva koja ne izlazi na izbore pa prema tome mogu da odluce ko ce biti na vlasti i kako ce vijece izgledati.. ovdje ima kvalitetnih ljudi, ja sam vec prepoznao nekolicinu, iskreno ima i otpada dosta, ljudi koji nisu vrijedni uopste.. necu o imenima ali u vise stranaka ima dobrih i kvalitetnih ljudi…

Nisu svi kandidati isti. Ima tu cestitih i postenih ljudi. Izadjite na izbore i izaberite mlade skolovane nezaposlene ljude, a doktori i direktori nek rade svoj posao.

Vi koji komentarišete da su ovi ljudi nehljebari, bujrum uključite se i vi u neku od političkih stranka, pa dokažite da niste jedan od takvih! Ko zna, možda baš sutra budemo glasali za Vas ako se pokažete kao vrijedni i dostojni da predstavljate neku od ovih stranaka. 😉

SDP- do pobjede!

Eto, jos samo da mi izadjemo na izbore i da glasamo 😀

tvrdnje o promjenama na bolje su
najveca predizborna laz…

ili kako to rece renger:

“na listama ima ljudi koji, kad bi ne daj Boze prosli, ne znaju ni sta je dnevni red, poslovnik, inicijativa, zakljucak…”
(potpisujem)

Puno praznih komentara, a ni jednog konkretnog podatka za kandidate ni u pozitivnom niti u negativnom smislu. Narodski rečeno “trla baba lan da joj prođe dan”

Prvo pogledajte ko su ljudi na listi kako treba, pa onda sudite. Greska je sto se pored svakog imena SodaLiveu nije dostavila kratka biografija kandidata, nekih 2-3 recenice koje ce reci ko je ta osoba, sta radi u zivotu i kakve kvalifikacije ima…

Vidim vec evo par vrijednih i obrazovanih osoba koje licno poznajem, evo Indira, Almedina, Irina, Edis, evo cak i Keno… Mislim da fakat nije fer da se pise takvo nesto, evo osobe koje sam licno nabrojala su osobe vrijedne truda, osobe za koje vrijedi glasati…

Lahko je homogenizirati ih sve i reci da su svi kolektivno uzasni, to je najlakse… Upravo zato takvi kao, recimo, ovaj ”BIK” ne izlaze na izbore, cime svoj glas daju nekome ko ce ga (ne brinite se vi, to je sigurno) iskoristiti, tj. pripisati SDA ili SDP ili kojoj vec stranci…

glasajte zamene ,,vama to nista neznaci ali meni puno znaci……….

lukavcanko jesil ti mozda indira,almedina ili si irina,reci brate sestro olaksaj nam malo,neda babo djece

nije se rodio ko je svim Lukavcanima ugodio?

na listama su,koliko je meni poznato najsposobniji predstavnici one stranke koju janvno zastupaju.e to sto mnogi inteligentniji i obrazovaniji ne stoje na listi je znak nase politicke kulture.godinama smo politicki neaktivni,ne ukljucujemo se u politicki zivot a kada dodju izbori znamo da omalozavamo i kritikujemo one koji nesto ili nista politicki rade.ovakvim Lukavcanima koji sute i politicki su neaktivni najlakse je upravljati.

@Lukavcanka 88 je upravu,
kratka biografija i fotografija svih kandidata je potrebna, da vidimo ko su i sta nude. licno poznajem par kandidata, koji u zivotu nikad nista nisu radili, niti hoce, ali hvale se kako je najlakse zaraditi pare u Opstinskom vijecu. Citiram: “Samo se pojavis, na nekim sjednicama, ne moras nista pricati, samo da te vide”.

IZBORI…tada me svi znaju i pozdravljaju,ali nažalost tada se ja pravim važna.

IMA TU DOSTA KVALITETNIH KANDIDATA
Narodu ne treba govoriti za koga da glasa, svi će se odlučiti za onoga za koga misle da zaslužuje glas! Ionako pola od ovih kandidata, koji po nekoj logici bi trebali proći, neće proći, jer će proći oni koji svoj glas nisu zaslužili već su ga platili! Zato nemojte da odmah sve osuđujete i stavljate u isti rang, izađite na izbore i podržite onog za koga smatrate da zaslužuje vaš glas i za koga smatrate da će doprinjeti nešto našem gradu!

Počnimo se baviti politikom , jer se ona odavno bavi nama .Razaberite i glasajte, jer glasali Vi ili ne , Općinsko Vijeće će svakako neko popuniti ,sa Vama i Vašim glasom , će biti zastupljenija demokratija ( volja većine ).
Dobro bi bilo da imamo bar osnovne podatke o kandidatima :
– godište ,
– mjesto boravka ,
– školska sprema ,
– zanimanje ,
– ev. učešće u oslobodilačkom ratu 92 – 95 i sl .
Mislim da za Soda live to neće biti problem .

To da na listama stranaka zbilja ima novih i čestitih kandidata je istina, ali mala fajda od toga jer koga god da izaberemo on će u opštinskom vijeću imati obavezu da glasa za odluke koje će donositi partijski čelnici kao i dosad i za tu poslušnost bit će dobro plaćeni oko 20000 KM za mandata u OV. Ništa se ni posle ovih izbora neće promijeniti jer na opštini nema snage da VJEČITE NA VLASTI makne.

Haman Tariku Arapcicu nije dovoljno para sto vlada preko 20 godina u SDA stranci,ima dobru platu kao direktor doma zdravlja jos mu treba mjesecno 400km da bude u opcinskom vijecu.JBT idi u pemziju zar ti nije dosta para pusti omladinu da stane na noge .Takvi ce upropastiti SDA stranku i ovo malo drzave bijedne sto ste je ocerupali..

Postovani sugradjani i sugradjanke,

Sve informacije o meni mozete pronaci na:

Mom blogu
http://zuitus.wordpress.com/
http://zuitus.wordpress.com/about/

Moje slike mozete pronaci na:

Flickr racun
http://www.flickr.com/photos/82033855@N04/

Moje radove na:

SlideShare racun
http://www.slideshare.net/zuitus

Mozete me dodati u prijatelje na:

Facebook racun:
http://en-gb.facebook.com/sanel.prelic

LinkedIn racun:
http://ba.linkedin.com/pub/sanel-prelic/30/4b4/9a5

Google +
https://plus.google.com/114996639250816481374/posts

Pratite me na:

Twitter
https://twitter.com/zuitus

YouTube:
http://www.youtube.com/user/Zuitus

Sve najbolje zelim!

Najzalosnije od svega ovoga je to sto mnogi koji pricaju pozitivno ili negativno o kandidatima, na izborima se prodaju za 30, 50 KM i lobiraju, za ljude koje uopste ne poznaju. Brate dragi, valjda smo dovoljno pametni da odlucimo u svoje ime za koga glasati ili ne glasati. Najlakse je pricati i nista ne poduzimati. Onaj ko je protiv politike ustvari je za politiku koja se provodi nad njim! Zaista ne shvatam sta misle prije svega mladi kada kazu: “Necu namjerno izaci na izbore.” Nikome tu mi ne stetimo, samo ce oni lagano podijeliti medjusobno te neispunjene listice. A mi kao nesto dobro uradili jer nismo glasali. Ima valjda jedan pojedinac od ovoliko ljudi koji necemu vrijedi. Ne moramo ni gledati kojoj stranci pripada.

Joj al mutite sa ovim glasanjem za načelnika, providni ste, ali hajde nek vam bude pravi rezultat će da se vidi 7 Oktobra………..pozz;)

Samo da kažem da je ova lista BPS Sefer Halilović za OV Lukavac zaista smiješna, poredali ih samo da popune rubrike. Neki od njih ne znaju ni gdje zasjeda općinsko vijeće Lukavac, ni koja je njegova nadležnost itd. Samo poredai imena, i to 31 ime kao da su neka jaka stranka, a svi znamo da će od njih 31 ući najviše 1.

Dječko , rekoh ti već , bez programa si dornji , džaba ti što si lijep i što si se začešljo .Ono sa jezerom je već davno objavljeno od strane kadrova SZ BiH , ovdje na Soda live .
Nego koju ti naconalnu manjinu zastupaš ? Nije valjda da si se odrekao vjere i imena zarad Opštinskog paušala . Jeftino brate .

Ne znam zasto svi pricaju o toj nekoj strucnoj spremi. Da bi bio dobar politicar, potrebno je da si marljiv i posten. To sto je jedino u BiH najzastupljenija profesija u politici ljekar, to je najveca glupost. Nikada taj ljekar nece moci obavljat i svoju profesionalnu obavezu, a i onu politicku, morat ce jednu zanemarit. Birajte ljude koji nece UKRAST, PREVARIT, koji su dokazali i pokazali kroz druge vidove rada, da vole ovu sredinu i da joj zele pomoci. ZALASNO JE STO NEMAMO OTVORENU LISTU, pa da se izabere iz svake stranke po neki od kandidata, ja znam par kandidata koji su cestiti i fini ljudi, ali su u razlicitim strankama….

Zašto se Preliću prijavi kao nacionalna manjina ? Da lakše uđeš u vijeće ?

Upravu je ovaj korisnik Lukavac, ovi iz BPS-a su samo bezveze polupali neka imena, nisu normalni, trideset jedan kandidat, pa toliko čovječe ima ta stranka simpatizera na našoj općini. Sve neradnici, čak iz nekih malih mjesnih zajednica imaju po nekoliko kandidata. Smiješno. Ima par dobrih kandidata na listama SDP-a i SDA-a, te NSRZB. Naravno načelnik Dževad nema konkurencije na ovim izborima!

glasajte za mlade ljude, od ovih starosjedioca ocigledno nem.a nista

Možda griješim, ali čini mi se da se opet javljaju kao sinoć dupli glasovi u ovoj anketi za izbor načelnika………..:)

sad se smanjuju sad se povećaju glasovi za muniba i dževada na ovoj anketi, sad bilo 800 i više sad 600 i više, a neki dan sa osamsto naraslo na hiljadu za muniba. Interesantno!

A ja treći put pišem komentar danas ovdje, dva puta su izbrisali i opet će sigurno, kažem jednom glasao na početku kad danas mogu opet da glasam u anketi ovoj za načelnika…….:)

Više informacija o kandidatima SBB BiH – Lukavac za lokalne izbore 2012. godine, možete vidjeti na našoj web stranici (http://www.sbblukavac.info/)

Ukratko, od 31 kandidata:

– 2 kandidata – magistri nauka
– 14 sa visokom stručnom spremom
– 3 sa višom stručnom spremom
– 3 studenta
– 9 kandidata sa srednjom stručnom spremom

Lijepi naš Meša Selimović i njegovo objašnjenje bosanskog centimetra u visini… Građani koji žele vidjeti podatke o našim kandidatima i sakriven komentar, (Iako nam nije jasno kome smeta?), mogu pročitati. Hvala

Danko Vidaković – Kandidat za OV Lukavac ispred SBB!? !?

Da li je ovo zbog nacinoalnosti već spomenutog? To je onda iskoristavanje… Ja se jako jako dobro sjećam kako je istom na ovom portalu prikupljana novčana pomoć dok je isti lumpovao i provodio se. Danas ga možemo vidjeti u jednom kaficu kako sjedi i po cijeli dan ispija kafice… on ce nam pomoci? On je KADAR? On je KLJUČ za USPJEH? ahah ne podcjenjujem nikog ali ovo je SMIJESNO!

Irfane ako je neko kandidat ne znaci da ce da bude izabran.u demokratskom drustvu koje je ja mislim i u Lukavcu,svaki gradjanin moze da sekandiduje.da li ce da uspije, e to ni ja ne znam.
ja sam se nekoliko puta kandidovao na takmicenju frizera,i do sada nista nisam osvojio.

dzaba vama SBB svi ti magistri , studenti, i ostali kad vam je predsjednik sandzaklija.Sta ima veze taj magistar i kad prodje nesmije reci ni rijec kontra sandzaklije a svi znamo kako rade sandzaklije i koliko je njima bitna drzava,pogotovo ova nasa napacena BiH.