40 godina od otvaranja Doma kulture u Lukavcu (I dio)

Piše: Mihad Sakić „Kultura je skup svih materijalnih i duhovnih vrijednosti (procesa, promjena i tvorevina) koje su nastale kao posljedica materijalne i duhovne intervencije čovjeka u prirodi, društvu i mišljenju. Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da se olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva. Kultura je prema tome, najviši izraz čovjekovog stvaralaštva koji … Nastavi čitati 40 godina od otvaranja Doma kulture u Lukavcu (I dio)