fbpx

Izet Bačić: Egoistički parazitizam – EGO trip

7 min. za čitanje

bacic

Piše: Izet Bačić

EGO trip se objašnjava i razumijeva preko stava i uvjerenja da nešto što bi trebali govoriti, činiti što je pristojno i što je dobro za stvaranje kolektivne zaštitničke svijesti koja je potrebna, ne samo za kolektivitet već i za individue u okviru zajedništva i njihovog obostranog dobra, a ne činimo to zbog svog egoističkog parazitizma i na uštrb drugog dijela svog sopstvenog mišljenja i poštovanja univerzalnog dobra (čitaj Boga).

Što je bilo pristojno činiti, a što se nije radilo i ne radi – sada je zaboravljeno, važan je samo sopstveni ego trip. Iz savršene socijalne prilagođenosti koju osoba pokazuje nastaje egoistički parazitizam bez poštovanja njenog drugog sopstvenog dijela koji u sebi sadrži supstanciju univerzalnog dobra, a dok mu vlada ego trip ne poštuje je kao niti tuđa prava.

Dok se to dvoje ne uravnotežuje svijetom hara patološki ego sa kojim istovremeno ide i drugi dio ličnosti koji kontinuirano u svom drugom dijelu psihe svjedoči da takvo ponašanje nije dobro i zdravo za zajednicu i svijet, uz stalno uvjerenje da takav svjetski brod vodi u sopstveno potonuće i uništenje.

Takva bića istovremeno svjedoče da dok su živjeli i sarađivali sa drugim ljudima rijetko su imali svoje sopstveno mišljenje koje su smjeli i htjeli uključiti u svoj drugi dio ličnosti (egoistički parazitizam). Zbog ovog nesklada, iz naše sjenke dolazi dugo potiskivani zahtjev za onim kolektivnim dobrom koji sam spomenuo, a koji nismo javno živjeli zbog sitnosopstveničkih interesa.

Ovaj nesklad se realizira na sopstvenom tijelu preko svoje sopstvene bolesti, kao rezultat unutrašnjeg sukoba i neravnoteže. Organizam biva zasijan metastazama, onim kćerkama ćelijama koje donose smrt, (nisi ni zaslužio kao takav da živiš). Psihički dugo u duši zadržavana i potiskivana sjetva sada se na tjelesnom nivou razvija u rekordnom roku.

Na ovakvo ponašanje  i održavanje ovakvog nesklada u čovjeku, odgovorne su i sve svjetske religije zbog načina na koji se manifestno ispoljavaju. Umjesto da stanovništvu pomognu (kao što pokušavaju psiholozi i psihijatri) i prenesu znanje koje postoji iza imena Bude, Isusa i Muhameda koji su se „obučili“ od svojih prethodnika, drevnih filozofa i učenjaka, oni nesvjesno ili svjesno narode drže u psihičkoj potlačenosti i na taj način su odgovorni za nastajanje raznih bolesti kod stanovništva kao i za stvoreni karakter političkog i ekonomskog sistema.

Preko ovih razumijevanja može se saznati koliko je jaka dosad neproživljena želja za samoostvarenjem i bezobzirnim provođenjem vlastitih interesa. Ovakva ista ideja razumijevanja stvarnosti i političke i ljudske emancipacije postojala je i postoji u takozvanom marksističkom učenja, a uvijek je postojala i uvijek će postojati u apstraktnoj opštosti kod ljudi.

Pošto se sve ovo odigrava i stvara u interakcijama, vezama i odnosima među ljudima, nauka je utvrdila i utvrđuje šta se sve u tim procesima stvara ili odigrava, a što će u nama proizvesti da nastane nešto, i kao poželjno i kao nepoželjno (na žalost više nepoželjnog), i to na sve tri ravni posmatranja: tjelesnoj, duševnoj i duhovnoj, a u jedinstvu djelovanja i međudjelovanja kroz međusobno prožimanje.

Važno je još nešto saznati, a to je da svi učestvujemo u svemu i u dobrom i u lošem i niko nije imun od toga (zato i slabi imunološki sistem koji je pogodan za nastanak svih mogućih bolesti na sve tri spomenute ravni) sem onih koji su uspjeli integrisati i uravnotežiti svoj patološki ego i svoju sjenku. Neko ovo oboje može vidjeti i u samom sebi, a i drugom. Zbog ove stvari koja prožima cijelo stanovništvo svijeta bez obzira na naciju, vjeru i bogatstvo zemlje i zbog toga što se svi koprcamo u ovom nastala je majka svih nauka koja se zove filozofija i sve ostale naučne discipline koje su kćerke navedene univerzalne nauke koja se zove filozofija, a koja nema nikakve veze sa onim „nemoj filozofirati“. Filozofija je dragulj, a oni koji ne mogu razumjeti ili je ne žele razumjeti, upravo se oni kao masa-gomila nalaze u ego parazitizmu i u ego tripu koji lagano ali vidljivo vode svijet u tzv. razvoj i uništenje zbog same podvojenosti ličnosti u okviru navedenog dvoga koji nikako da se pomire. Zbog ove unutrašnje podvojenosti i vječitog sukoba nastala je i podvojenost svjetovnog i religijskog svijeta koji su u jednom.

Sa uništenjem ego tripa uništava se i ovakav svijet koji nam se istovremeno i ne sviđa, upravo isto kao i što se rak uništava zajedno sa smrću tijela.

Navedene svjetske bolesti se liječe preko dešifrovanja poruke: „NEKA BUDE VOLJA TVOJA“, koja se pronalazi i razumijeva u nama, a nikako nije onako što ogromna masa misli i govori unutar bogomolja i van njih. Potrebno je dekodirati genom u nama, zapis ili šifru. Dragi svijete, čitatelji ako ste zainteresirani za svoje i društvene probleme, kako oni nastaju i kako se liječe, lajkujte ovaj tekst, spreman sam da se družim sa vama i preko zraka i uživo.

Narod koji nije sposoban da zbaci unutrašnjeg i vanjskog ugnjetača nije ni dostojan boljeg života niti boljeg zdravlja. Bez obzira na to što karakter političkog i ekonomskog sistema najviše utiče na zdravlje građana, mi sebe i razbolijevamo i sami mi smo sebi najbolji lijek kao što i genetika kaže: „Mi u sebi možemo stvoriti trajni regulacioni protein koji može kontrolisati gen. Ovo što sam rekao zadnjom rečenicom je obrađeno, pokupljeno i provjereno preko dekodiranja pojma „poslanika“ kojeg cijelo čovječanstvo u sebi slavi i u imaginaciji zamišlja kao poželjnu ženu – dušu u sebi koja je draga svima, a o kojoj mislimo da je ne možemo imati i da je to samo u fikciji. Ja se ne slažem sa takvima. Ona je moguća u nama, ali samo preko trnja i velikog kurbana sa velikom vatrom koja stvara energiju koja stvara promjene preko formule E je jednako – ekvivalentno m za šta je potreban kontinuitet djelovanja dok se ne stvori potreban protein.

Podijeli ovaj članak
1 komentar
Subscribe
Notify of
1 komentar
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Zdravo Izete!

Posalji mi molim te tvoju punu adresu.

Pozdrav od Perkosana,