Fašizam je totalitarizam, a komunizam je humanizam

6 min. za čitanje
Prof.dr. Edhem Muftić
Prof.dr. Edhem Muftić

Piše: Prof.dr. Edhem Muftić

Riječ je o (ne)vremenu u kojem se zlo glorifikuje, humanizam i ljudska solidarnost nipodaštavaju .

Društvo se permanetno, perfidnim sadržajima i metodama, fašizira-fašizam kao totalitarizam izjednačava sa komuniznom?! Za sve zlo koje nam se dogadja kriv je ex komunizam-sistem kojega, zapravo, nigdje nije ni bilo,niti kao istinskog pokreta, niti kao sistema.Jer, komunizam u svom izvornom značenju je pokret koji se razvija i traje u krilu razvijenog kapitalističkog sistema.To je pokret koji se kritički odnosi naspram društvene zbilje,mijenja je, uspostavlja bogatstvo kvalitativnih ( autentičnih ) ljudskih potreba i permanetno širi krug ljudskih sloboda.Primarni cilj je da se humanizira priroda i oprirodi čovjek (humanizam=naturalizam i obrnuto).Zar je to totalitarizam, ili nešto zbog čega se treba danas stidjeti i osjećati se krivim? Komunizam nije uspostavljeni društveni poredak, već zajednica slobodnih ljudi koji se vladaju u skladu sa zakonima koje oni u kontinuitetu mijenjaju i usavršavaju.Komunističku kao svjetsku zajednicu grade svjesni ljudi koji mi
jenjaju sebe i svijet oko sebe, humaniziraju medjusobne odnose i svoje odnose naspram prirode („ekološki osviještena modernizacija“).

A šta je fašizam? U svojoj studiji „Šta se dogadja u Španiji“ Hasan Kikić je napisao da je fašizam „oblik vladavine,najgori, najcrnji, najbezdušniji oblik protunarodne vladavine,koji počiva na lažima,prevarama i lažnim obećanjima,koji jedino i redovito i uvijek sigurno daje zatvore i ubijanja i glad.“

Danas bismo, kada je riječ o neofašizmu,mogli reći da je to zloćudna tendencija pojedinaca i društvenih grupa, njihova devijantna i destruktivna ideja pretočena u rušilačku akciju prema čovjeku-društvu i prirodi, autoritarna i totalitarna praksa,permanentno tinjajući i rasplamsavajući pokret, zakleti neprijatelj humanizma i budućnosti ljudskog roda, usmjeren na uništenje ljudi i njihovih kulturnih i materijalnih vrijednosti-čovjeka i prirode.Fašizam je, dakle, zloćudni pokret i zlokobna praksa koja uspostavlja totalitarna društva po uzoru na Musolinijevu Italiju i Hitlerovu Njemačku.

A šta je komunizam kao sistem? Rekli smo o ciljevima komunističkog pokreta koji su dijametralno suprotni fašističkom pokretu i fašističkoj praksi.Sljedeće pitanje moglo bi da glasi:Da li je i u kolikoj mjeri je ideja komunizma realizirana u praksi –u izgradnji komunizma kao sistema? Ili:Da li je ideja komunizma dobila adekvatno teorijsko i programsko-praktično utemeljenje, ili je ona deformirana i u praksi kao takva realizirana?

Odgovor je jasan.Ideja komunizma (humanizma) deformirana je, prvo, u samom početku njenog oživotvorenja.Revolucionarna ideja je „posijana“ na tlo na kojem ona nije mogla uspijevati, rasti i razvijati se.Sovjetski Savez i druge tzv.socijalističke zemlje, na čelu sa Staljinom i njegovim sljedbenicima, svoj razvitak nije ni mogao, niti htio, zasnivati na ideji humanizma, jer za to nije imao adekvatnu ekonomsku osnovu- nužnu pretpostavku za razvoj kvalitativnih društvenih odnosa.(Oktobarska revolucija nije bila socijalistička niti komunistička, već socijalna ili predindustrijska revoulcija.)

Prema tome, u dosadašnjoj praksi nisu zabilježena društva sa izgradjednim komunističkim odnosima. (Komunizma, zapravo, nije nigdje ni bilo kao sistema društvenih odnosa, pa se nije moglo ni srušiti ono čega nema.) Komunizam kao sistem predstavlja svjetsku zajednicu slobodnih- humaniziranih ljudi i etničkih skupina što je ideal za neko daleko buduće vrijeme – utopija, kao program akcije…

Zbog toga govorimo o kvazi-komunističkom društvu (društvima), neprirodnim društvenim odnosima koja su kao totalitarna društva ( države) uspostavili upravo neofašisti- oni koji su, istina, u toku Drugog svjetskog rata bili na strani antihitlerovske koalicije (antifašisti), ali su se u borbi za vlast i podjelu interesnih sfera u praksi transformirali u fašiste novog kova ( neofašiste). Tako bismo mogli staviti znak jednakosti izmedju fašizma kao totalitarizma i kvazi-komunizma, takodjer, totalitarizma.Medjutim, istinski komunizam je antifašizam i humanizam prema čovjeku i prirodi. Zbog toga i kažemo da komunizma ima u krilu razvijenog kapitalističkog humaniziranog svijeta.

U odbrani svoje zloćudne misli i zlokobne prakse, neofašisti danas, ne birajućim sredstva, napadaju sve druge –posebno antifašističke snage društva- pokušavajući da odbrane ono što se odbraniti ne može.To oni čine organizirano i u kontinuitetu, u namjeri da opravdaju svoja zlodjela koja su činili i čine. Tako oni nastavljaju izgubljenu bitku u toku Drugog svjetskog rata, koju u izvjesnoj mjeri siledžijski dobijaju ali im vrijeme (sadašnje i buduće), u to smo ubijedjeni, nije saveznik.
Antifašisti Bosne i Hercegovine , podignimo glave, ujedinimo se u svakodnevnoj borbi protiv neofašizma i totalitarizma svake vrste!Ta borba dobija adekvatne sadržaje i metode, a to je garancija da se profašistički orijentirani pojedinci i grupe obezvrijede,marginaliziraju i za svoja zlodjela kažnjavaju.

„Svijetu ne prijeti opasnost od ljudi koji čine zlo, već od onih koji im to dopuštaju“(Ajnštajn).

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
4 komentara