fbpx

Spora administracija ugrozila reputaciju kompanije AAM

2 min. za čitanje

NIK_0687

Sa ovim problemom su se uspjeli relativno dobro izboriti tokom gradnje zgrade AAM 1, ali se situacija usložnila kada su na red došle garaže. Zahtjev za urbanističku saglasnost kompanija AAM Planiranje i izgradnja Lukavac u nadležnu općinsku službu podnijela je 12.04.2011.godine i uz nju je priložena sva potrebna i adekvatna dokumentacija. Nakon brojnih peripetija uspjeli su je dobiti tek 19.07.2012.godine?!

Tu mukama menadžmenta i građevinskog tima kompanije još nije kraj jer im se problem ponovo pojavio kada su dobili pravosnažnu  građevinsku dozvolu 06.08.2012. godine. Četiri dana kasnije oni počinju gradnju, ali već 12.08.2012. godine firma (koja je posao dobila od Općine) prokopava parcelu na kojoj treba biti lamela B objekta sa garažama u nizu, kako bi uredila toplovodnu mrežu za okolne stambene objekte.

DSC_0042
DSC_0025

Radovi ni danas (pola godine kasnije ) nisu završeni, parcela je još uvijek raskopana, a ovakva neefikasnost i neposlovnost onemogućili su dalji razvoj ovog objekta i ponovo ugrozili reputaciju AAM-a,ali i drugih građevinara koji zbog ovog problema ne uspijevaju ispoštovati rokove gradnje. Azur Memić, menadžer kompanije pojasnio nam je da im je to uistinu velik problem i da im to stalno i kontinuirano otežava poslovanje jer se odražava i na prodaju garaža.

NIK_0694

Mi trenutno radimo na lameli A i to na ploči preko prizemlja uporedo sa kolovoznom trakom i rampom i svi radovi bi trebali biti okončani u aprilu. Ukoliko nam parcela najzad bude vraćena u funkciju mi bi lamelu B uspjeli završiti do juna tekuće godine.Ovom prilikom želim naglasiti da je probijanje rokova nama nanijelo trajnu štetu koju pokušavamo sanirati i da ono za što smo isključivo mi odgovorni nikada nije bilo upitno. To je kvalitet gradnje i svi koji sa nama posluju su se uvjerili u to, pojašnjava Memić.

NIK_0703

Objekat sa 90 garaža u nizu nalazi se na novoj saobraćajnici u Titovoj ulici i izvedbom i atraktivnošću bit će jedinstven u okolini.

(Sponzorisani članak)

Podijeli ovaj članak