Univerzitet u Tuzli na klimavim nogama

6 min. za čitanje

tzUniverzitet u Tuzli je osnovan 1976. godine. Trenutno broji 20.000 studenata na 13 fakulteta i 44 studijska odsjeka. Od osnivanja do 9.10.2009. godine, osim jednog kraćeg ratnog perioda, prvi put se desilo da je prekinuta nastava na svim fakultetima. Nastava je prekinuta odlukom Senata Univerziteta, a u cilju vršenja pritiska na Vladu TK da bezuslovno da saglasnost na Statut Univerziteta u Tuzli kao pravni okvir za stvaranje uslova za nesmetan nastavak započete nastave na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2009/2010. godini, bez kojeg je nemoguće raditi po zakonu.

Na saglasnost, koja se ovih dana puno spominje, prema riječima Edina Delića, v.d. prorektora za nastavu, čeka se od aprila 2009. godine.

Više nije riječ o dobrim i lošim studentima, razumnim ili nerazumnim studentskim zahtjevima, nego o 20.000 studenata koji ne mogu pohađati nastavu i obavljati svoje obaveze jer se Vlada TK i Univerzitet u Tuzli ne mogu usaglasiti oko mnogo čega.

Izjava Edina Delića v.d. prorektora za nastavu, u kojoj kaže da se na saglasnost Vlade na Statut čeka od aprila 2009. godine, bila je povod da se obratimo Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta s pitanjem “zašto se tako dugo čeka na saglasnost”. Dobili smo opširan odgovor kojeg u nastavku prenosimo u cijelosti:

Inspekcija za obrazovanje je 12.10.2009. godine boravila na JU Univerzitet u Tuzli i provjeravala na osnovu čega je donesena odluka Senata o prekidanju nastave na svim visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Tuzli. Na osnovu inspekcijskog nalaza, Inspektorat je donijeo Rješenje u kome se između ostalog navodi:

“Nalaže se JU Univerzitet u Tuzli kao pravnom licu i rektoru prof.dr. Džemi Tufekčiću kao odgovornom licu, da stavi van snage Odluku Senata Univerziteta u Tuzli, broj : 03-7926-1/09 od 09.10.2009. godine, te da organizuje redovnu nastavu na svim fakultetima /akademiji Univerziteta u Tuzli.” i citiram “Prilikom donošenja pomenute odluke Senat Univerziteta u Tuzli je postupio suprotno odredbama člana 112. Zakona o visokom obrazovanju. U vezi sa donesenom Odlukom, od strane Senata u Tuzli, rektor Univerziteta u Tuzli, kao odgovorno lice je bio obavezan da postupi u skladu sa odredbama člana 57. Zakona o visokom obrazovanju i člana 26. Zakona o univerzitetu.”.

Posljednja verzija prijedloga Statuta Univerziteta u Tuzli, na protokol Ureda za zajedničke poslove Vlade TK dostavljen je 15.10.2009.godine (četvrtak). Putem Djelovodnika, isti predmet (Prijedlog Statuta Univerziteta u Tuzli), Ministasrtvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK dostavljen je 15.10.2009. godine u 13:00. Shodno tome, Prijedlog Statuta Univerziteta u Tuzli na dnevnom redu Vlade TK naći će se na prvoj narednoj sjednici Vlade (obzirom da je sjednica Vlade održana prije dostavljanja materijala od strane Univerziteta).

Od ranije je poznato da Vlada TK nije dala saglasnost na Statut zbog neusklađenosti Prijedloga Statuta sa primjedbama koji su uputili resorno Ministarstvo i Ministarstvo finansija, te sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Prema informacijama sa kojima u ovom trenutku raspolažemo, predviđeni su i planirani razgovori između Vlade TK i predstavnika Unije studenata, te smo stava da je tek nakon završetka razgovara, moguće znati da li će biti ili ne najvaljenih protesta.

Prekidom nastave najveća šteta je nanesena Univerzitetu u Tuzli kao i studentima. neregularnim odnosima na relaciji Vlada. Sve se manje cijeni tuzlanska diploma a Univerzitetu u Tuzli pada ugled iz dana u dan. Zadnju godinu dana piše se o korupciji na Univerzitetu, nelegalnim naknadama upravnog odbora, protestima studenata, neregularnim odnosima na relaciji Vlada TK – Univerzitet u Tuzli, a najmanje o naučnim radovima, uspjesima studenata i profesora.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas je održana press konferencija na kojoj su članovi Senata obratili novinarima. Na press konferenciji su učestvovali v.d. prorektoa za nastavu Edin Delić, sekretar Univerziteta Jasmina Berbić i predstavnik studenata Munir Mandra. Prisutan je bio i dekan RGGF Tuzla Abdulah Bašić dok rektor Univerziteta Džemo Tufekčić, iako najavljen nije bio prisutan zbog drugih obaveza.

Podsjećamo, Senat Univerziteta u Tuzli donio je odluku o prekidu nastave jer Vlada TK nije dala saglasnost na Statut Univerzita u Tuzli, bez kojeg kažu ne mogu raditi. Saglasnosti i dalje nema ali nastava ipak počinje i to zbog naloga glavnog kantonalnog inspektora za obrazovanje TK.

Studenti Univerziteta u Tuzli su protestvovali u ponedjeljak, isti dan su obavili i razgovor sa premijerom TK i resornom ministricom te im je obećano ispunjenje svih zahtjeva. Pošto je na tome sve i ostalo studenti su danas najavili nove proteste. Naime, Munir Mandra je rekao da čekaju do 12 sati 19.10. (ponedjeljak), a ako se ništa ne promijeni štrajkuju ponovo u utorak.

Dakle, imamo situaciju da je najavljen početak nastave i štrajk studenata. S obzirom da je danas petak jasno je da od te nastave nema ništa.

Ne treba onda ni čuditi što studenti i roditelji traže objašnjenja i najavljuju prelaske na druge Univerzitete.

Vjerovatno se neće dozvoliti uništavanje Univerzieta u Tuzli ali se postavlja pitanje je li moralo ovako biti, je li moralo doći do prekida nastave i učestalih protesta studenata?

(S. Mešić-tuzlarije/SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
2 komentara