fbpx

Saopštenje za javnost kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK

4 min. za čitanje
Zgrada Vlade TK
Zgrada Vlade TK

Kod svih pomenutih subjekata nadzora predmet kontrole od strane kantonalne poljoprivredne inspekcije će biti:

– posjedovanje dokumentacije koja se odnosi na registraciju djelatnosti prometa sjemena i sadnog materijala , prometa mineralnih đubriva kao i prometa fitosanitarnih sredstava(FFS).

– posjedovanje dokumentacije koja se odnosi na registraciju djelatnosti prometa mineralnih đubriva ,

– posjedovanje dokumentacije koja se odnosi na registraciju djelatnosti prometa FFS-a.

Kontrola propisanih uvjeta koje moraju udovoljavati subjekti nadzora u pogledu kadrova i prostora u kojima se vrši promet istih .

Inspekcijskim nadzorom iz oblasti o zakonu o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja bazirat će se na provjeri:

-da li pravna lica koja se bave prometom sjemenskog i sadnog materijala posjeduju registraciju za tu djelatnost kod nadležnog suda a u skladu sa članom 25. i 54. navedenog zakona.

-da li pravna lica koja se bave prometom sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja imaju uposlenike odgovarajuća stručne spreme u skladu sa članom 26. i 54.

Da li se u prometu nalazi sjeme i sadni materijal sorti priznatih u Federaciji u skladu sa članom 25.stav 2 i članom 55.

-da li sjemenski i sadni materijal deklarisan u skladu sa članom 21. i 51.

-da li uvezeni sjemenski i sadni materijal posjeduje deklaraciju od ovlaštene ustanove zemlje izvoznice, a kod stavljanja u promet na teritoriji Federacije i deklaraciju u skladu sa članom 29. i članom 58.

Fizička lica i građani ne smiju stavljati sjeme i sadni materijal u promet u skladu sa članom 26. stav 6 i članom 54. stav 5.

Inspekcijski nadzor iz oblasti Zakona o mineralnim đubrivima bazirat će se na provjeri:

-da li mineralno đubrivo stavljeno u promet posjeduje propisane deklaracije te da li je adekvatan način uskladišteno , a u skladu sa Zakonom o mineralnim đubrivima i Pravilnikom

o uslovima za stavljanje u promet, kvalitetu i kontroli kvaliteta mineralnih đubriva te skladištenje i rukovanje mineralnim đubrivima („Sl.glasnik“ br. 90/09)

Inspekcijski nadzor iz oblasti Zakona o FFS-a u BiH će se bazirati na provjeri:

-ispunjavanje uslova u pogledu uposlenika odgovarajuće školske spreme shodno članu 5.

-da li se u prometu nalaze FFS-a čiji je promet i upotreba zabranjena Odlukom Vijeća ministara BiH o zabrani registriranja , uvoza i prometa aktivih materija i FFS-a koje sadrže aktivne supstance čiji je promet odnosno upotreba u evropskoj uniji zabranjen.

S obzirom da su novčane kazne za prekršaje po gore navedenim predmetima kontrole izuzetno visoke i kreću se i do 30 000 KM , očekujemo od subjekata nadzora da će do momenta kontrole uskladiti svoje poslovanje sa odredbama gore spomenutih zakona i time izbjeći bespotrebne neprijatnosti i velike financijske rashode.

Ovo saopćenje za javnost treba svatiti kao edukativnu i preventivnu mjeru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tk-a nakon čega će inspektori svako iz svoje upravne oblasti u slučaju evidentiranja prekršaja djelovati isključivo represivno.

(SodaLIVE.ba)

OZNAKE:
Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments