Julske najveće budžetske plaće niže za 5%

17. Avgusta 2009.
2 min. za čitanje

zavanrednaaugustDanas je održana 52. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. Data je saglasnost na više akata neophodnih za obračun plaća zaposlenih u pravosuđu, policiji, upravi, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, a u skladu sa Sporazumom koji su postigli Sindikati i Vlada.

Riječ je o Sporazumu da se za juli ove godine za 5% smanje plaće svih budžetskih korisnika, koje se obračunavaju sa koeficijentima 2,78 i višim, a da topli obrok za ovaj mjesec bude 5 KM po izrađenom danu.

U skladu sa ovim Sporazumom za juli će biti za 5% umanjene osnovne plaće veće od 1080 KM, tako da ovim smanjenjem neće biti obuhvaćen najznačajniji broj uposlenika, posebno u policiji i obrazovanju.

U skladu s tim Vlada je danas dala saglasnost na Anekse kolektivnih ugovora za osnovno i srednje obrazovanje, Pravilnike o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama srednjeg, osnovnog obrazovanja i oblasti kulture, koje su također urađene zbog potrebe usklađivanja koeficijenata za obračun plaća za juli.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o grupama poslova i zadataka i okvirnih koeficijenata za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja. I ove izmjene i dopune se odnose na smanjenje koeficijenata od 2,78 i viših za 5% koje će biti primijenjene za obračun plaća za juli ove godine.

Univerzitet u Tuzli je dužan da u roku od 8 dana sa ovim Pravilnikom uskladi Pravilnik o plaćama Univerziteta u Tuzli i dostavi ga Vladi Kantona na saglasnost.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost i Ministarstvu pravosuđa i uprave o izmjenama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plata i drugih ličnih primanja radnika sudova Tuzlanskog kantona i Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona.

Donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona.

(Odjeljenje za informisanje)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments