Izvještaj sa 104. redovne sjednice Vlade TK

29. Oktobra 2009.
17 min. za čitanje

ENERGETIKA I RUDARSTVO BILJEŽE POVEĆANJE,  A INDUSTRIJA PAD PRIHODA I IZVOZA104. sjednica TKVlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih drupštava u oblasti industrije, energetike i rudarstva u Tuzlanskom kantonu za prvih šest mjeseci 2009. godine. Privredna društva iz resorne oblasti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva ostvarila su ukupan prihod od 571,17 miliona KM, što je u odnosu na isti period 2008. godine manje za 22%.

 

U oblasti rudarstva ukupni prihodi su veći u odnosu na prošlu godinu za 17%, a u energetici za 4%. Međutim, u sektoru industrije ukupan prihod manji je za 44%.

Najznačajnije smanjenje ukupnog prihoda ostvareno je u hemijskoj industriji za 55%.

U oblasti građevinarstva ukupni prihodi manji su za 32%, u metaloprerađivačkoj i elektroindustriji 37% u industriji obuće i tekstila za 24%, u industriji gume i plastike prihod je manji za 19%, a u grafičkoj industriji za 7%. Podaci pokazuju da je kod 34 od ukupno 50 posmatranih privrednih društava došlo do smanjenja ukupnog prihoda.

U 19 privrednih društava ostvaren je dobitak koji ukupno iznosi 13,35 miliona KM.

Ukupan gubitak na nivou resorne oblasti u prvih šest mjeseci iznosio je 66,62 miliona KM i u poređenju sa istim periodom prošle godine povećan je za 90%. U rudarstvu je ukupan gubitak manji za 70%, dok u sektoru energetike nije zabilježen gubitak.

Prema dostavljenim podacima u prvih šest mjeseci 2009. godine prosječna neto plata za privredna društva u nadležnosti ovog ministarstva iznosila je 963 KM i veća je za 7% u odnosu na isti period prošle godine. U oblasti energetike plaće su povećane za 6%, u oblasti rudarstva za 12%, a u industriji za 3%. Plaće su smanjene u metaloprerađivačkoj i elektroindustriji za 5%, u industriji obuće i tekstila za 8% i  u industriji građevinskog materijala i građevinarstva za 4%.

Izvoz je u resornoj oblasti bio manji za 44% u odnosu na prošlu godinu i on je posljedica smanjenja izvoza u oblasti industrije. Najveći pad izvoza imala je hemijska industrija, 68%.

U sektoru energetike zablježeno je povećanje izvoza za 21%, a u rudarstvu za 11%. Dugovanja privrednih društava iz resorne oblasti u prvih šest mjeseci 2009. godine su iznosila 1 milijardu i 104 miliona KM i veća su za 9,38% u odnosu na isti period prošle godine. Rudarstvo je povećalo zaduženost za 11,92%, industrija za 8,42%, a energetika za 8,08%. Najveće zaduženje ima hemijska industrija i ono predstavlja 32,44% ukupnog zaduženja resorne oblasti.

U oblasti rudarstva, industrije i energetike u Tuzlanskom kantonu je u prvih šest mjesec ukupna uposlenost smanjena za 4%. U rudarstvu je zaposlenost povećana za 3%, u energetici je smanjena za 2%, a u industriji smanjena za 10%. Inače u ove tri oblasti ukupno je uposleno 20 110 radnika.

UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZDVAJANJE DIJELA ZEMLJIŠTA IZ ŠUMSKOGOSPODARSKOG PODRUČJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izdvajanje dijela šume i šumskog zemljišta iz šumskogospodarskog područja kojima gazduje Javno preduzeće „Šume Tuzlanskog kantona“ DD Kladanj. Odlukom je utvrđen javni interes da se vlasništvo nad dijelom ovog područja prenese u korist Rudnika mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići za nesmetano odvijanje rudarskih radova na eksploataciji uglja na površinskom kopu „Čubrić“ i za potrebe proširenja odlagališta jalovine nastale u procesu separacije uglja u Organizacionoj jedinici „Separacija“.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA NEVLADINOG SEKTORA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za izbor i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano je 256 610,00 KM, a bit će podržani projekti i programi koji se odnose na promociju i zaštitu ljudskih prava i prava djeteta, aktivnosti mladih, smanjenje nezaposlenosti, socijalnu zaštitu, zaštitu civilnih žrtava rata i zaštitu porodice sa djecom, promociju volonterskog i humanitarnog rada i lokalnih građanskih inicijativa, prekvalifikaciju, doškolovavanje i razvoj socijalnog poduzetništva, demokratizaciju i razvoj civilnog društva, unapređenje kvaliteta življenja, zaštite i očuvanja zdravlja i životne sredine, zaštitu i očuvanje kulturne baštine naroda i nacionalnih manjina, promociju javnih potreba tehničke kulture i izdavačku djelatnost udruženja. Maskimalan iznos koji se jednom udruženju može odobriti je 5 000,00 KM, a sredstva će biti dodijeljena putem javnog poziva u skladu sa danas usvojenim kriterijima i uslovima za sufinansiranje.

 DONESENA ODLUKA O VISINI DODATKA ZA DJECU NEZAPOSLENIH RODITELJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o visini dječijeg dodatka za djecu nezaposlenih roditelja. Ovom Odlukom stvaraju se pretpostavke da se za novembar i decembar 2009. godine djeci nezaposlenih roditelja isplaćuje dječiji dodatak u visni od 4% prosječne plaće u Federaciji BiH iz prethodne godine, odnosno 30 KM po jednom djetetu. Izuzete su porodice sa troje i više djece za koje se dječiji dodatak utvrđuje u visini od 5% prosječne plaće odnosno 38 KM mjesečno.

Uslovi za donošenje ove Odluke su se stekli usvajanjem Zakona o Izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Tuzlanskog kantona, a kojim je utvrđeno da visina dječijeg dodataka može iznositi uzmeđu 2,5%  i 5% prosječne plaće u Federaciji. Za ove namjene će za dva mjeseca 2009. godine biti izdvojeno 1 116 968,00 KM. Imajući u vidu raspoloživa sredstva Odluka o visini dječijeg doplatka je donesena na bazi broja korisnika ovog prava iz 2008. godine kada je najveći broj korisnika bio u aprilu prošle godine i to 23 651 dijete.

 ZA NAUKU IZDVOJENO 148 500,00 KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu na poziciji „Nauka“. Za ove namjene bit će izdvojeno 148 500,00 KM. Sa po 1 400,00 KM bit će podržano 36 kandidata koji rade doktorske disertacije. 49 kandidata koji rade magistarske radove dobit će po 950,00 KM, a 23 naučno-istraživačka i istraživačko-razvojna projekta bit će podržani sa sredstvima u pojedinačnom iznosu od 800,00 do 1 200,00 KM. Sa ukupno 27 550,00 KM bit će podržano i organizovanje 13 naučnih skupova i prezentacija četiri stručna i naučna rad studenata.

 
PODRŽANI PROJEKTI INOVATORA I CERTIFICIRANJE FIRMI

 Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na odluke ministra za obnovu, razvoj i povratak o dodjeli sredstava inovatorima i firmama koje su uvele međunarodne certifikate u svom poslovanju. Odobrena su sredstva inovatorima Fazliji Adroviću 3 000,00 KM, Fikretu Aliću 11 000,00 KM, Mehmedu Mujagiću 7 000,00 KM, Sabini Begić 5 500,00 KM, Almi Sadić 6 500,00 KM, Ismetu Omerćehajiću 3 000,00 KM, Sakibu Mazaloviću  6 500,00 KM. Udruženju inovatora Tuzlanskog kantona odobreno je 7 000,00 KM za predstavljanje inovacija na međunarodnim sajmovima i izložbama, a Udruženju inovatora Tuzla odobreno je 5 000,00 KM za promociju primjene inovacija u funkciji razvoja poduzetništva.

Kada je u pitanju podrška firmama koje uvode međunarodne standarde danas je data saglasnost na odluke o dodjeli 8 500,00 KM DOO Den Alm Company Lukavac, 8 500,00 KM Doo Poljo Vet Gradačac, 5 000,00 KM DOO Majevički studenac Tuzla, 8 500,00 KM Doo Kovan Mi Gračanica, 8 500,00 KM Doo Riko Tuzla, 8 500,00 KM Doo Velfarm Gračanica,11 000,00 KM Doo Unifarm Bistarac Donji Lukavac, 8 500,00 KM Doo Boni Ljubače Tuzla, 5 000,00 KM Agenciji za certificiranje hala kvaliteta Tuzla.

Svi grantovi pojedincima, udruženjima i privrednim društvima dodijeljeni su sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“, a nakon provedenog javnog poziva i na osnovu ranije utvrđenih kriterija i uslova.

 
400 000,00 KM ZA TOPLIFIKACIJU TUZLE I GRAČANICE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na devet odluka ministrice prostornog uređenja i zaštite okolice kojima su dodijeljena sredstva za projekte u oblasti ekologije, a koje su kandidovale općine Tuzlanskog kantona. Na ime podrške projektu snabdijevanja općine Gračanica toplotnom energijom ovoj općini je dodijeljeno 200 000,00 KM.
Općini Tuzla dodijeljeno je 200 000,00 KM za projekat izgradnje primarne vrelovodne mreže u naselju Dragodol. Općini Tuzla dodijeljeno je i 43 600,00 KM za čišćenje putnog pojasa duž regionalnih i magistralnih puteva. Općini Čelić je za sufinansiranje nabavke kontejnera za komunalni otpad dodijeljeno je 13 500,00 KM, a za čišćenje putnog pojasa duž regionalnih puteva 12 750,00 KM. Općini Živinice dodijeljeno je 18 400,00 KM za čišćenje putnog pojasa duž regionalnih i magistralnih puteva. Za sufinansiranje izrade projekta primarnog kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda za centralni dio općine Sapna dodijeljeno je  7 500,00 KM. Općini Gradačac dodijeljeno je 25 600,00 KM za sufinansiranje čišćenja putnog pojasa duž regionalnih i magistralnih puteva.

Sredstva dodijeljena ovim odlukama su namjenska sredstva, koja se prikupljeju po osnovu registracije motornih vozila. Ova namjenska sredstva se dodjeljuju na osnovu kriterija i prema zahtjevima općina, a mogu se koristiti isključivo za projekte iz oblasti zaštite životne sredine.

 
ODOBRENA SREDSTVA ZA KAPITALNE INVESTICIJE U OBRAZOVANJU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o odobravanja sredstava sa pozicije Kapitalni izdaci koja su prema, ranije usvojenom Programu raspodjele, planirane za oblast obrazovanja. Za rekonstrukciju krova u JU OŠ „Kreka“ Tuzla odobreno je 10 000,00 KM, za rekonstrukciju centralnog grijanja u JU OŠ „Miladije“ Tuzla 5 000,00 KM, a za JU OŠ „Kiseljak“ Tuzla 800,00 KM. JU MŠS Mašinska škola Tuzla za prvu fazu adaptacije amfiteatra za potrebe Pravnog i Farmaceutskog fakulteta odobreno je 29 200,00 KM.

Sa pozicije Kapitalni izdaci Vlada je danas odobrila i sredstva planirana za Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove. Za nabavku opreme odobreno je 27 800,00 KM, a za dogradnju softvera 21 000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela i Odluku kojom je odobreno 7 500,00 KM sa pozicije „Kapitalni izdaci“ Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice. Sredstva su odobrena za nabavku računarske i pomoćne opreme.

 
OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o upisu vlasništva nad dionicama DD „Sarajevo-osiguranja“ Sarajevo DD Majevica Srebrenik u stečaju na Vladu Tuzlanskog kantona. Riječ je o dionicama ovog preduzeća koje u procesu privatizacije nisu bile obuhvaćene aktivnim podbilansom odnosno nisu bile predmet privatizacije. U skladu sa Zakonom o privatizaciji preduzeća propisano je da neprivatiziranim kapitalom i imovinom preduzeća po izvršenju programa privatizacije i početnog bilansa stanja upravlja i raspolaže vlada nadležna za upravljanje državnim kapitalom u tom preduzeću.

Vlada je danas prenijela sva prava po osnovu vlasništva nad ovim dionicama na Kantonalnu agenciju za privatizaciju Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela četiri odluke o odobravanju sredstava namijenjenih za pomoć vjerskim zajednicama. Odobreno je 65 000,00 KM Islamskoj zajednici u BiH- Muftijstvu tuzlanskom, Katoličkoj crkvi-Faranjevačkom samostanu „Sv. Petra i Pavla“ u Tuzli 10 400,00 KM, Katoličkoj crkvi- Župi „Sv.Ante Padovanskog“ u Lukavcu 14 267,00 KM i Eparhiji zvorničko-tuzlanskoj, Bijeljina-Srpskoj pravoslavnoj crkvi- Crkvena opština tuzlanska 10 333,00 KM. Sredstva su namijenjena za pomoć vjerskim zajednicama u izgradnji i sanaciji vjerskih objekata.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu, u okviru Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u iznosu od 13 576,15 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava planiranih na poziciji Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima. Izmijenjenim Programom planirano je da 2 600 000,00 KM za subvencije javnim preduzećima u dijelu koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu zaposlenika, materijalno zbrinjavanje, izmirenje obaveza po osnovi penzijsko-invalidskog osiguranja, za postizanje ekonomske samoodrživosti, za preuzimanje obaveza po Modelu za uvezivanje penzionog staža radnicima privrednih društava prema kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrši Kanton, te za pomoć privrednim društvima u predstečajnom postupku. Programom je predviđena i pozicija „pozajmljivanje javnim preduzećima“. Na ovoj poziciji je planirano 1 000 000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku ministarstva industrije, energetike i rudarstva kojom je odobreno 150 000,00 KM Fabrici obuće „Aida“ Tuzla. Sredstva su odobrena za pomoć u stvaranju uslova za nastavak proizvodnje i materijalno zbrinjavanje dijela radno neangažovanih zaposlenik.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela sedam odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Najznačajnija je donacija od 100 000,00 KM koju je Kantonalnom tužilaštvu Tuzla dodijelila Općina Tuzla. Preostale donacije su dodijeljene osnovnim školama u Banovićima i Srebreniku te Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju koje su dodijelile općine Banovići i Srebrenik i Savez udruženja za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom FBiH „ Sumero“ Sarajevo.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Riječ je prijedlogu koji je ranije Vlada utvrdila, na osnovu amandmana poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona, a koji je danas, a na osnovu jučerašnje rasprave na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona dopunjen stavom da „ Student upisan na dodiplomski studij na dan stupanja na snagu ovog Zakona, a koji je odslušao i ovjerio sve obaveze iz predposljednje godine studija, ima pravo upisati završnu godinu studija i bez ispunjavanja utvrđenih uslov za upis u završnu godinu studija, pod uslovom da ga u narednoj akademskoj godini sustiže generacija studenata upisana po izmijenjenom nastavnom planu i programu. Izuzetno u akademskoj 2009/2010. godini student koji je upisan po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa u prvu godinu studija može prenijeti najviše četiri ispita iz prethodne dvije godine studija“.

Ovaj prijedlog Zakona uz Informaciju o stanju na Univerzitetu u Tuzli bit će predmet rasprave na hitnoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona koja bi trebala biti održana naredne sedmice. Ova dopuna je urađena u skladu sa jučerašnjim dogovorima između predstavnika resornog Ministarstva, Univerziteta i Unije studenata.

Za uvrštavanje i eventualnih dodatnih primjedbi na Prijedlog ovog Zakona postojat će i prilika kroz amandmansko djelovanje.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments