fbpx

Zatražen je hitni inspekcijski nadzor na velikim zagađivačima u FBiH

4 min. za čitanje

Odmah nakon preuzimanja dužnosti, federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder je posebnu pažnju posvetila industrijskim subjektima, s obzirom na njihove obaveze ispunjavanja mjera propisanih okolišnom dozvolom kao instrumentom zaštite okoliša.

Odmah je inicirano izvršenje hitnih inspekcijskih nadzora nad velikim zagađivačima kod operatora: Adriatic metals BH d.o.o Crvene stijene, TE Kakanj, TE Tuzla, Lukavac cement doo, Kakanj cement, GIKIL Ispat koksna industrija doo Lukavac, Sisecam Soda Lukavac doo te ArcelorMittal Zenica.

Ministrica je sa službenicima FMOiT izvršila obilazak privrednih subjekata i njihovih proizvodnih pogona te su održani sastanci s upravama kompanija. U razgovorima je istaknuto da se očekuje više odgovornosti prema okolišu od strane investitora, poštovanje propisanih uslova i normi te blagovremeno izvještavanje kako Ministarstva tako i javnosti o poduzimanju aktivnosti na smanjenju opterećenja na okoliš. 

U Ministarstvu se trenutno vrši analiza izvještaja inspekcijskih nadzora i konstatovano je da su određeni privredni subjekti postigli određeni napredak kada je u pitanju izvršavanje obaveza propisanih okolišnom dozvolom, dok određeni subjekti nisu ili su samo parcijalno poduzeli aktivnosti te će se u narednom periodu razmotriti mogućnost preispitivanja okolišnih dozvola za takve subjekte.

Također su održani sastanci s inspekcijom zaštite okoliša, gdje je dogovoreno da će se Vladi FBiH uputiti inicijative za izmjenu zakonodavnog okvira, jačanje institucionalnih kapaciteta federalne inspekcije i unapređenje saradnje kroz koordinaciju s drugim organima uprave na federalnom i kantonalnom nivou, kako bi se kroz adekvatno sistemsko djelovanje zaštita okoliša dovela na veći, prihvatljiviji nivo.

Problem predstavljaju i česta incidentna zagađenja, kao što je nedavno bio slučaj s rijekom Bosnom, za koja u Zakonu o zaštiti okoliša nisu dovoljno jasno propisane odredbe koje bi obavezale subjekte za nadoknadu nastale štete.

Pod sumnjom da je zagađenje prouzrokovao ArcelorMittal ministrica Pozder je tražila hitni inspekcijski nalaz i za ovaj slučaj. 

Kako dugi niz godina egzistira isti gorući problem, a to je nedostatak ljudskih kapaciteta kada su u pitanju kako kantonalna, tako i federalna inspekcija, u pripremi je inicijativa prema Vladi Federacije BiH da se odobre sredstva za zapošljavanje novih inspektora, ali će se isto zatražiti i od kantonalnih vlada.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je uputilo prema Vladi i prijedlog komisije koja će raditi na harmonizaciji Zakona o zaštiti okoliša s ostalim zakonima koji se tiču procesa izdavanja dozvola, kako bi se isti procesi u potpunosti uskladili.

Krajnje je vrijeme da se problem zaštite okoliša sagleda sveobuhvatno i da mu se pristupi na sistemski način, jer se radi o pitanjima održivog razvoja, koje nije samo u ingerenciji ovog Ministarstva, već i ostalih, a prvenstveno industrije, energetike, poljoprivrede i vodoprivrede.

Zbog svega navedenog, ministri nadležni za pomenute resore: Nasiha Pozder, Vedran Lakić i Kemal Hrnjić redovno održavaju sastanke i dogovaraju zajedničke aktivnosti na rješavanju problema, kako bi se našao najbolji način prvenstveno za ispunjavanje standarda zaštite okoliša, uzimajući u obzir sve obaveze koje preuzimamo kroz evropsko zakonodavstvo i ratificirane konvencije, ali i održanje privrednih aktivnosti.

Prenosi akta.ba

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments