fbpx

Vlada TK: Tokom 2019. okončana realizacija javnih projekata u vrijednosti od 12 miliona KM

3 min. za čitanje

Tokom 2019. okončana realizacija javnih projekata u vrijednosti od 12 miliona KM
Prema informacijama dobivenim u kontaktima sa predstavnicima ministarstava, gradova/općina, i javnih ustanova te podacima dostavljenim u IP obrascima o realizaciji projekata u 2019. godini završeno je 11 projekta čija je ukupna vrijednost 12.054.962,00 KM, navodi se u Izvještaju o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2019.godini kojeg je danas usvojila Vlada Tuzlanskog kantona.

Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sadrži podatke o 42 projekata u implementaciji čija je ukupna planirana vrijednost 227.420.701,00 KM, od čega
se 190.008.162,00 KM odnosi na domaće izvore finansiranja, a 37.412.540,00 KM na ino sredstava.

U toku 2019. godine je za implementaciju projekata utrošeno ukupno 7.218.798,00
KM, od čega je 5.817.219,00 KM iz domaćih izvora, a 1.401.579,00 KM iz ino izvora.
Vlada je danas usvojila i Izvještaj o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period septembar 2019. – februar 2020.godine.

11,1 miliona KM za zaštitu okolice i mjere energijske efikasnosti

Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava od
ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2020. godinu. Za podršku realizaciji projekata, koji za cilj imaju poboljšanje stanja i zaštitu okoline, Budžetom
Tuzlanskog kantona za 2020. godinu je planirano ukupno 11,1 miliona KM. Od ovog iznosa za podršku u realizaciji projekata općina i gradova u Tuzlanskom kantonu je planirano 3.554.815,50 KM.

Po prvi put su planirani grantovi pojedincima za obnovljive izvore energije i to za zamjenu postojećih kotlova na ugalj kotlovima na pelet u cilju smanjenja zagađenja zraka. Za ovu namjenu planirano je 500.000 KM. Neprofitnim organizacijama, za saradnju sa međunarodnim organizacijama na projektima primjene mjera energijske učinkovitosti na javnim objektima, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 530.000,00 KM.

Javnim
preduzećima, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM, najvećim dijelom za javna preduzeća po Javnom pozivu, a manjim dijelom regionalnu deponiju u Živinicama za
participiranje u izgradnji ograde, protivpožarnog pojasa i kapije.

Također, kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM, a dodjela će se vršiti po javnom pozivu.

Podijeli ovaj članak
1 komentar
Subscribe
Notify of
1 komentar
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

300.000 km za lokalnog bricu.