fbpx

Vlada FBiH utvrdila Nacrt Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine

4 min. za čitanje

Vlada Federacije BiH u četvrtak je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom.

Kako je saopšteno iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, jedna od novina je definiranje pojma upravljanja imovinom. Naime, važeće odredbe Zakona ne definiraju taj pojam koji predstavlja samo središte ove zakonske materije i osnovnu nadležnost Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Izmjenama i dopunama upravljanje oduzetom imovinom podrazumijeva izvršenje sudskih odluka o privremenom i trajnom oduzimanju imovine, te procjene, skladištenja, čuvanja, korištenja, iznajmljivanja, davanja u zakup, prodaje, raspodjele dobivenih prihoda, poklona, uništenja, povrata i drugih poslova u skladu sa zakonom.

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, kao predlagač, u obrazloženju navodi da ovakva definicija predstavlja zajednički pojam za različite oblike postupanja oduzetom imovinom koji se mogu podvesti pod upravljanje.

Ovo je bitno i zbog same ujednačenosti terminologije u Zakonu, s obzirom na to da trenutna rješenja dovode do nejasnoća u pogledu tumačenja pojedinih izraza, kao što su čuvanje, upravljanje i slično, naročito prilikom donošenja sudskih odluka.

Izmjenama i dopunama obuhvaćeni su i provođenje financijske istrage, postupanje s predmetima kaznenog djela i prekršaja, osiguranje oduzimanja imovinske koristi. Novine su uvedene i kada je riječ je o prodaji privremeno i trajno oduzete imovine, poklanjanju trajno oduzete imovine, uništenju, davanju na korištenje, kao i povratu privremeno oduzete imovine.

Također, obrazloženo je da je, kada je u pitanju upravljanje privremeno oduzetom imovinom, bilo potrebno propisati različite modalitete postupanja, a sve u svrhu očuvanja njezine vrijednosti ili novčane protuvrijednosti, naročito u slučaju povrata vlasnicima, a sve radi sprečavanja nastanka štete po Federaciju BiH.

Kada je riječ o trajno oduzetoj imovini, prema važećim zakonskim rješenjima primarna opcija je prodaja oduzete imovine, te eventualno poklon u slučaju da prodaja ne uspije. Međutim, s obzirom na to da trajno oduzeta imovina postaje vlasništvo FBiH, potrebno je ostaviti različite mogućnosti postupanja s ciljem bolje ekonomske iskoristivosti.

Predložene izmjene i dopune Zakona treba da omoguće upotrebu oduzete imovine tako da ona primarno bude iskorištena u humanitarne, društveno korisne i druge svrhe od javnog interesa. Na ovaj način je dosadašnja praksa prilagođena dobroj praksi zemalja regije i članica Europske unije.

Federalna vlada danas je donijela i Uredbu o kriterijima za procjenu vrijednosti oduzete imovine, kojom se uređuju kriteriji i postupci stručne procjene vrijednosti oduzete imovine kojom upravlja i raspolaže Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom.

Pod oduzetom imovinom podrazumijeva se privremeno oduzeta po osnovu sudskih rješenja o određivanju privremenih mjera osiguranja i trajno oduzeta po osnovu pravosnažnih presuda. Procjena vrijednosti oduzete imovine vrši se nakon što Agencija preuzme imovinu, odnosno dođe u njezin posjed Procjenu vrijednosti obavlja Agencija, a u slučaju da ona to ne može, angažirat će sudskog vještaka ili drugu stručnu ovlaštenu osobu.

Uredbom su uređeni i opći kriteriji procjene vrijednosti oduzete imovine, te Komisija koja vrši tu procjenu, navodi se u saopštenju.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments