Usvojene izmjene Zakona o PIO FBiH; Omogućeno penzionisanje demobilisanih boraca po povoljnijim uslovima

3 min. za čitanje

Dom naroda FBiH usvojio je izmjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju kojim je bivšim pripadnicima Armije RBiH omogućeno penzionisanje po povoljnijim uslovima. Povećana je vrijednost boda za obračun posebnog staža i ukinuto ograničenje za korištenje posebnog staža pri odlasku u penziju, tako da se mogu penzionisati ranije.

Demobilisani borci smatraju da je donošenjem ovakvog zakona ispravljena nepravda prema njima i da institucionalno trebaju nastaviti borbu za egzistencijalnu sigurnost. Bivši pripadnici Armije RBiH ne moraju čekati da navrše 65 godina starosti ili 40 godina radnog staža da bi ostvarili pravo na penziju. Izmjenom Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju FBiH vrijeme provedeno u ratu će se računati kao dupli radni staž.  “Čl. 144 predviđeno je da demobilisani borac može ranije otići u penziju na osnovu tog staža provedenog u Armiji RBiH  na način da se računa u duplom trajanju provedenom u ratu tako da borac koji je imao tri i po godine učešća u ratu računa mu se sedam godina radnog staža i on može sa 33 godine radnog staža otići u penziju”,  rekao je predsjednik Koordinacije Saveza boračkih udruženja TK Muzijet Kahrimanović.    

Demobilisani borci koji su cijeli rat proveli u Armiji RBiH moći će u penziju s 58 godina. Predsjednik Skupštine saveza RVI TK Rasim Islamović je dodao: “Počela se ispravljat nepravda prema boračkoj populaciji. Naime, radi se o tome da su ispravili nepravdu u usmislu da su za sve demobilisane borce koji koriste penziju gdje se ubacuje ratni staž , do sad je bilo bodovanje s pola boda, a sada bod. Sad smo stekli pravo nakon objave u službenom listu i moći ćemo s 58 godina otići u penziju. Radni staž će se obračunavati kao da su radili”.  Ovo podrazumijeva i veću penziju.

Novi uslovi penzionisanja trebali bi doprinjeti egzistencijalnoj sigurnosti demobilisanih boraca “Ovaj zakon će svakako unaprijediti status boračke populacije. Svakako trebano istaći da su dosadašnjim načinom penzionisanja pripadnici bili u jednom nezavidnom položaju i ovaj zakon će svakako izjednačiti naša prava s ostalom populacijom”, rekao je ministar za boračka pitanja TK Fedahija Ahmetović. 

Prema gruboj procjeni izmjene i dopune Zakona o PIO, budžet Federacije BiH koštaće 25 miliona KM godišnje.  Iz Saveza ratnih vojnih invalida TK kažu da bi bez obzira na staž,  trebalo omogućiti i penzionisanje onih koji su proglašeni nesposobnim. Očekuju izmjene Zakona o osnovnim pravima boraca u tom smjeru.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar