fbpx

Šta se radi sa korištenim transformatorskim uljem u BiH?

4 min. za čitanje

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar nedavno je raspisala tender za prodaju korištenog transformatorskog izolacijskog ulja u HE Rama.

Uzimajući u obzir ekološki aspekt korištenja i odlaganja transformatorskih ulja, te visoku razinu onečišćenja okoliša u svjetskim razmjerama, pitali smo Federalno ministarstvo okoliša da li se ovakvo ulje smije dalje koristiti, da li je radioaktivno te šta nalaže zakonska regulativa. 

Kako nam je rečeno, ovakva ulja se prema stepenu onečišćenja koje se utvrđuje laboratorijskom analizom mogu tretirati u određenim energetskim i proizvodnim postrojenjima instalisane snage uređaja od 3 MW ili u spalionicama otpada. 

Na osnovu Pravilnika o upravljanju otpadnim uljima, član 10, otpadna ulja se prema stepenu onečišćenja svrstavaju u četiri kategorije. Na primjer, u II kategoriju spadaju – otpadna ulja mineralnog, sintetičkog i biljnog porijekla sa sadržajem halogena iznad 0,2% i ispod 0,5% i ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima iznad 20 mg/kg i ispod 30 mg/kg. Ova se ulja mogu koristiti kao gorivo u energetskim i proizvodnim postrojenjima instalisane snage uređaja veće ili jednake 3 MW ili u pećima za proizvodnju klinkera u tvornicama cementa. Ulja koja spadaju u III kategoriju isključivo se tretiraju u spalionicama otpada.

“Ukoliko unutar nacionalne jurisdikcije ne postoji postrojenje za tretman ovog otpada onda se isti izvozi u treće zemlje, a sve prema odredbama Baselske konvencije o prekograničnom prometu opasnog otpada i njegovom odlaganju”, navode iz ministarstva.

U tom slučaju je ovlašteni operator za sakupljanje obavezan za sakupljena otpadna ulja Fondu dostaviti dokaz o izvozu i obradi tog otpada što dokazuje propisanom dokumentacijom o prekograničnom prometu otpadom u skladu sa Zakonom. Napominju da u Federaciji BiH postoji utvrđena lista kompanija koje imaju propisane dozvole iz oblasti okoliša i bave se sakupljanjem opasnog otpada radi izvoza.

“Ukoliko se vrši spaljivanje u neadekvatnim ložištima, a što nije ni zakonski dopušteno, u tom slučaju mogu nastati emisije štetnih polutanata u okoliš”, istaknuto je.

Iz Elektroprivrede HZHB nam je pojašnjeno da oporaba otpadnih ulja označava postupke regeneracije kojima se dobivaju novi proizvodi ili omogućuje ponovna upotreba otpadnih ulja ili postupak termičke obrade odnosno upotreba otpadnih ulja u energetske svrhe. 

“Konkretno ovo ulje bit će obrađeno postupkom oporabe R9-reciklaža“, navode.

Ulje je prodano firmi VALBIH d.o.o. Konjic, koja je po važećoj dozvoli Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko – neretvanskog kantona/županije ovlaštena za obavljanje aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom i to za obavljanje aktivnosti prikupljanja, privremenog skladištenja, tretmana, prerade i transporta otpada specificiranog u predmetnom Javnom pozivu.

Ističu da predmetno ulje, temeljem podataka iz specifikacije proizvođača koju su zainteresirani kupci dobili u pratećoj dokumentaciji uz Javni poziv, nije radioaktivno. 

Inače, sve aktivnosti i postupci s otpadnim uljima u Federaciji BiH propisani u Pravilniku o upravljanju otpadnim uljima (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 94/21).

Pepeo, mulj i drugi otpad koji nastane nakon postupka obrade (regeneracije i/ili tretmana) ili ponovne upotrebe otpadnih ulja mora se zbrinuti u skladu sa Zakonom.

Prenosi akta.ba

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments