fbpx

Sebiji Izetbegović oduzeto akademsko zvanje magistra medicinskih nauka

3 min. za čitanje

Senat Univerziteta u Sarajevo danas je održao vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrana diploma generalne direktorice KCUS-a i profesorice Medicinskog fakulteta u Sarajevu Sebije Izetbegović.

Senat je danas razmatrao analizu komisije koju je predvodio Muhamed Ajanović, inače dekan Stomatološkog fakulteta.

Komisija je uputila zvaničan prijedlog Senatu da se poništi diploma direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Za ovu odluku je glasalo 30 članova Senata, protiv je bilo pet, a suzdržanih je bilo šest.

“Ja sam kao rektor odlučio da dam kratko saopćenje. Odluka koju ću vam pročitati glasi: na osnovu člana 61 Zakona o visokom obrazovanju, Senat UNSA je razmatrajući analizu Komisije u predmetu provjere isprave vezane za postdiplomske studije prof.dr. Sebije Izetbegović od 23. februara na 34. vanrednoj sjednici održanoj danas usvojio analizu komisije. Zadužuje se rektor Univerziteta da donese rješenje kojim se poništava upis u matične knjige Medicinskog fakulteta na ime Izetbegović Sebija koja je odbranila magistarsku tezu i time stekla naučni stepen magistra jer nije ispunila sve obaveze na Medicinskom fakultetu na način koji je propisan i prema propisima koji su bili na snazi. Zadužuje se stručna služba UNSA da u Službenim novinama KS oglasi ništavnim predmetni upis. Zadužuje se Medicinski fakultet da pristupi reviziji matičnih knjiga i evidencija”, kazao je Rifat Škrijelj, rektor UNSA.

Odluka je stupila na snagu danom donošenja, ali se može pokrenuti postupak pred sudom u Sarajevu u roku od 30 dana.

Škrijelj je rekao da se sada može dovesti u pitanje pozicija Izetbegović kao profesorice na Medicinskom fakultetu.

“Nakon sastanka sa pravnicima, upozoren sam da je član zakona 77. izričit i da decidno kaže da je visokoškolska ustanova obavezna ovo poništiti te da ako čekamo da donosimo novi statut može se dovesti u pitanja kompletna procedura. Povinovao sam se mišljenju pravnika. Ne isključuje se mogućnost da Tužilaštvo utvrđuje eventualnu krivičnu odgovornost. Mi ćemo analizu uputiti prema osnivaču, odnosno Ministarstvu za visoko obrazovanje jer on mora znati šta se ovdje događa jer je ovo jedno osjetljivo pitanje. Nekada su odluke teške i gorke, ali se moraju donositi”, poručio je Škrijelj.

Tvrdi rektor i da je ovo jedina diploma postdiplomskog studija za koju se nije moglo utvrditi da su ispiti uredno položeni u Zagrebu i Sarajevu te na osnovu toga priznati.

Škrijelj je istakao kako današnja odluka može dovesti u pitanje i zvanje Izetbegović kao redovne profesorice.

“Sporno je što diploma magistra ne postoji i nije dostavljena Univerzitetu”, kazao je rektor.

Izetbegović je danas objavila da će pokrenuti krivične prijave za zloupotrebu položaja i prekoračenja ovlasti, za diskriminaciju kao i za iznošenje neistina u pokušaju njene diskreditacije kao redovnog profesora UNSA.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments