Predložene hitne i radikalne mjere za pomoć poljoprivrednicima

2 min. za čitanje

Delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Aljoša Čampara i Nijaz Musić uputili su u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak FBiH, a kojim se značajno rasterećuju poljoprivredni proizvođači te olakšava poslovanje u poljoprivrednoj djelatnosti.

Čampara i Musić predlažu da se poljoprivredni proizvođači, koji se nalaze u veoma teškoj situaciji, rasterete na način da nisu obavezni plaćati porez na dohodak na poticajna sredstva koja im se daju sa nivoa tj. iz budžeta Federacije BiH, kantona i jedinica lokalnih samouprava, a čime se dovode u veoma nepovoljan položaj.

“U cilju poboljšanja statusa cjelokupne poljoprivrede i statusa poljoprivrednih proizvođača u cjelini, a koji su se našli u veoma nezavidnom položaju uslijed poremećaja nastalih na globalnom svjetskom tržištu uzrokovanim trenutnom teškom i krajnje usložnjenom situacijom nastalom trenutnim ratnim dešavanjima kao i posljedicama koja ta dešavanja reflektiraju na sve segmente života uključujući i poljoprivredu kao jednu od strateških grana na kojoj bi trebalo da se bazira razvoj BiH kao i same FBiH , potrebno je da se hitno interveniše i izvrše dopune Zakona o porezu na dohodak FBiH”, piše u obrazloženju predloženog zakona.

Čampara i Musić ističu da je u trenutnim okolnostima neophodno da država poduzmu hitne i veoma radikalne mjere u cilju što veće pomoći poljoprivredi i poljoprivrednim proizvođačima koji su trenutno u veoma nezavidnom položaju i većina njih nažalost mora razmišljati i razmišlja o prestanku bavljenja ovom vrstom djelatnosti.

U obrazloženju zakona navedeno je da se moraju poduzeti koraci kako bi zakonodavci pokušali spasiti ono što se može spasiti i kako bi našim poljoprivrednim proizvođačima omogućili opstanak u bavljenju poljoprivrednom djelatnošću, a našem stanovništvu osigurali koliko toliko sigurnu proizvodnju hrane na našim domaćim prostorima.

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak FBiH upućen je u parlamentarnu proceduru po skraćenom zakonodavnom postupku.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar