fbpx

Na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH naći će se zakon o šumama

3 min. za čitanje

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH u utorak i srijedu održat će sjednicu na kojoj će razmatrati predloženi zakon o šumama.

Kako prema zvaničnim podacima, šume i šumska zemljišta zauzimaju 58 posto površine Federacije BiH, od čega je 81,8 posto u državnom i 18,2 posto u privatnom vlasništvu, utvrđivanjem Prijedloga zakona o šumama Vlada FBiH je iskazala spremnost da na nivou Federacije BiH stvori ključne pretpostavke za unapređenje stanja i rješavanje nagomilanih problema u sektoru šumarstva.

Problemi zbog višegodišnjeg pravnog vakuuma u sektoru šumarstva su bespravna sječa i zauzimanje državnog šumskog zemljišta, pojava biljnih bolesti koje ugrožavaju stabilnost šuma, te otežana uspostava prava služnosti i zakupa na šumskom zemljištu.

Da bi bila spriječena daljnja degradacija šuma u Federaciji BiH Prijedlogom zakona o šumama predviđeno je da se osigurava efikasno i efektivno gazdovanje šumama i adekvatan nadzor i čuvanje šuma u FBiH.

Zakonom je definirano da su šume i šumska zemljišta dobro od općeg interesa koje, kao prirodno dobro, uživa  posebnu brigu i zaštitu Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Također, poslanici će se izjašnjavati o Prijedlogu Zakona o građevinskom zemljištu u FBiH, kao i o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, Zakona o premjeru i katastru nekretnina, Zakona o premjeru i katastru zemljišta, Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH, Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH, Zakona o izvršnom postupku FBiH, Zakona o parničnom postupku, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata i Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

U nacrtu su zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH, zakon o električnoj energiji Federacije BiH, zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji i izmjene i dopune Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.

Na predloženom dnevnom redu dvodnevne sjednice nalaze se izvještaji o prošlogodišnjem radu Federalnog zavoda za zapošljavanje, Komisije za koncesije Federacije BiH i Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Podijeli ovaj članak
1 komentar
Subscribe
Notify of
1 komentar
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

“Kako prema zvaničnim podacima, šume i šumska zemljišta zauzimaju 58 posto površine Federacije BiH, od čega je 81,8 posto u državnom i 18,2 posto u privatnom vlasništvu…”
Zamolio bih Redakciju sodalive.ba ili nekog od čitalaca ovog portala da mi da relevantan dokument da je ovo tačno.Uvijek je bilo veće vlasništvo privatno nad šumom,jedino ako je “država olovkom” to prisvojila.