fbpx

Grad Lukavac Memorandum o saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH

1 min. za čitanje

Grad Lukavac je 10.06.2024. godine, u Gračanici, potpisao Memorandum o saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Memorandumom je predviđeno jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za saradnju sa iseljeništvom s ciljem pružanja kvalitetnijih usluga iseljeništvu i uključivanja iseljeništva u razvoj na lokalnom nivou, a uvažavajući potrebu iseljeništva za jačom interakcijom i povezanošću sa jedinicama lokalne samouprave iz kojih potiču, potrebu za unaprjeđenjem administrativnih i informacijskih usluga koje im se pružaju, kao i željom  za uključivanje u lokalni razvoj.

Potpisnici memoranduma su se dogovorili  da će, u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima,  raditi na ostvarivanju međusobne saradnje od zajedničkog interesa, kako bi doprinijeli realizaciji aktivnosti predviđenih Politikom o saradnji sa iseljeništvom, kao i realizaciji aktivnosti u vezi sa sveopćim unaprjeđenjem saradnje sa iseljeništvom, pružanjem kvalitetnijih usluga iseljeništvu i uključivanju iseljeništva u razvoj Bosne i Hercegovine.

Potpisnici memoranduma suse  usaglasili da sarađuju s ciljem  jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave za saradnju sa iseljeništvom i uključivanja iseljeništva u lokalni razvoj, te s ciljem prikupljanja i razmjene podataka o iseljeništvu kao i iskustava i dobrih praksi.

Potpisnici memoranduma će međusobno redovno komunicirati i konsultirati se o pitanjima od zajedničkog interesa.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments