fbpx

Vlada TK o zagađenju voda jezera Modrac

3 min. za čitanje
branaVlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o akcidentnom zagađenju voda akumulacije Modrac u maju i junu 2009. godine.
 

Kada je u pitanju kvalitet voda akumulacije Modrac, rezultati u sva tri dana ispitivanja ne ukazuju na značajnije pogoršanje kvaliteta vode u odnosu na obavljena ispitivanja u ranijim razdobljima.

Također, u vodama akumulacije u vrijeme ispitivanja utvrđeno je i neznatno povećanje amonijaka, željeza i aluminija. Kada je u pitanju kvaliteta voda pritoka akumulacije (rijeke Spreča i Turija) i pritoka rijeke Spreče (Gostelja i Oskova), može se zaključiti da na dan ispitivanja 12/13. maja na svim lokalitetima ispitivanja nije konstatirano pogoršanje kvaliteta voda. Međutim, na dan ispitivanja 2. juna na pritoci akumulacije rijeci Spreči – ušće, konstatirano je značajno pogoršanje kvalitete vode, i to zbog povećanja mutnoće, sadržaja suspendiranih materija, organskih materijala, amonijaka i neuobičajeno visokog sadržaja željeza i aluminija.

Na osnovi navedenog može se zaključiti da je uzvodno na vodotoku rijeke Spreče ili na njenim pritokama došlo do akcidentnog zagađenja voda, vjerojatno uslijed ispuštanja većih količina zagađenja koje je sadržavalo i spomenute materije, navodi se u Informaciji. Ispitivanja od 5. juna, koja su obavljena na pritokama akumulacije Spreči i Turiji, te na pritokama rijeke Spreče pokazala su nešto manje ali još uvijek značajno pogoršanje kvalitete voda na svim lokalitetima u odnosu na ispitivanje obavljeno prvog dana.

S obzirom na to da podzakonski akti kojima će se definirati procedure i postupci kod akcidentnih zagađenja površinskih voda predviđeni Strategijom o vodama FBiH, neće biti doneseni u dogledno vrijeme, te imajući u vidu nadležnosti Agencije za vodno područje rijeke Save, Ministarstvo će u suradnji s Agencijom i Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona sačiniti protokol o procedurama kod akcidentnih zagađenja površinskih voda, kako akumulacije Modrac i vodotoka u slivu Modraca, tako i svih drugih vodotoka na području TK.

U protokolu će se obavezno propisati da se u što kraćem roku na planiranim lokalitetima, na osnovi lokacije registriranih zagađivača izvrše barem jednodnevna ispitivanja voda uz obavezno mjerenje protoka voda. Protokolom će se predvidjeti i istodobno obavljanje inspekcijskog nadzora kod svih registriranih zagađivača u slivu akumulacije.

Također, potrebno je maksimalno intenzivirati inspekcijski nadzor kod svih privrednih subjekata u slivu Modraca, prije svega onih koji ispuštaju tehnološke otpadne vode, te oštro sankcionirati ako se utvrdi da postupaju suprotno propisanim vodnim dozvolama ili eventualno nemaju iste, navodi se u Informaciji o akcidentnom zagađenju akumulacije Modrac u maju i junu ove godine.

(Fena/SodaLIVE.BA)

Compra farmacia en España a través de nuestra web https://felicidadmed.com. Envío rápido seguro y buenos precios garantizados. Cialis, comprar cialis, Farmaespa Farmacia Online, farmacia en línea, Parafarmacia en linea, Tienda de suplementos vitamínicos y dietéticos, Venta de medicamentos ¡Entrega en 24 horas! Medicamentos online baratos

Podijeli ovaj članak
1 komentar
Subscribe
Notify of
1 komentar
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

za sve je kriv rudnik banovici, zbog pustanja otpadnih voda u turiju.