Spisak novorođene djece u periodu od 27.07. do 03.08.2009.

7. Avgusta 2009.
5 min. za čitanje

bebaIz matičnog ureda u Tuzli, dobili smo spisak novorođene djece u periodu od 27.07 do 03.08.2009.

1. Mehanović Mirnes i Emina dobili sina
2. Mešanović Halid i Dževahira dobili kćerku
3. Omerović Salih i Sabina dobili sina
4. Selimović Nermin i Sabina dobili sina
5. Talović Vehdin i Mirzeta dobili kćerku
6. Bećar Ajdin i Maja dobili kćerku
7. Bešlić Hajrudin i Almedina dobili kćerku
8. Bešlić Hajrudin i Almedina dobili kćerku
9. Šuvalić Eldin i Selma dobili kćerku
10. Jukan Sabahudin i Nasiha dobili kćerku

11. Džananović Džemal i Emina dobili kćerku
12. Omerović Anel i Sabina dobili sina
13. Đulović Emir i Mirnesa dobili kćerku
14. Jahić Senad i Zinaida dobili kćerku
15. Kabaretović Emin i Aldijana dobili sina
16. Alić Bahrudin i Mevlija dobili kćerku
17. Mulić Amir i Mediha dobili kćerku
18. Žabić Alen i Aida dobili sina
19. Kurtalić Riad i Alija dobili kćerku
20. Ajšić Samir i Tahira dobili sina

21. Junuzović Edin i Maida dobili kćerku
22. Kadrić Hasan i Edina dobili sina
23. Ahmetović Elvis i Behara dobili sina
24. Alibašić Adis i Azra dobili sina
25. Glibanović Safet i Amela dobili kćerku
26. Vrtagić Salim i Sedina dobili sina
27. Hadžihasanović Adnan i Azijada dobili sina
28. Mešić Senad i Ferida dobili sina
29. Hašić Rasim i Mersija dobili sina
30. Mehić Suvad i Armela dobili kćerku

31. Mitrović Dragan i Desanka dobili sina
32. Šehić Zejnil i Mersida dobili sina
33. Mehanović Nermin i Eldina dobili kćerku
34. Šabović Burhan i Sandra dobili sina
35. Ribić Almir i Nezira dobili sina
36. Mujčinović Meho i Jasmina dobili sina
37. Brkić Enes i Damira dobili kćerku
38. Humkić Salih i Azra dobili sina
39. Selimbašić Esad i Envera dobili sina
40. Talović Edin i Mirela dobili sina

41. Avdičević Enes i Mirnesa dobili kćerku
42. Zukić Nermin i Minekša dobili kćerku
43. Hajdarević Eldin i Hazemina dobili kćerku
44. Ibrišimović Nermin i Mensura dobili sina
45. Ibralić Hajrudin i Albina dobili kćerku
46. Mazić Hajrudin i Selma dobili kćerku
47. Mujagić Srđan i Edita dobili sina
48. Barčić Senad i Admira dobili kćerku
49. Subašić Nadir i Albina dobili sina
50. Hasanović Admir i Sabina dobili sina

51. Hasanbašić Nijaz i Enisa dobili sina
52. Đulić Almir i Arnisa dobili sina
53. Ganić Alija i Aida dobili kćerku
54. Šehić Enes i Jasna dobili kćerku
55. Subašić Edin i Sanela dobili sina
56. Djedović Zahid i Mensura dobili kćerku
57. Delić Esad i Enesa dobili sina
58. Ferhatović Jasmin i Edina dobili kćerku
59. Halilović Halid i Halida dobili sina
60. Hodžić Belmir i Elmira dobili kćerku

61. Rahmanović Nedim i Emina dobili sina
62. Smajlović Ibrahim i Admira dobili sina
63. Selimović Mirnes i Jasmina dobili sina
64. Čaušević Jasmin i Dženana dobili sina
65. Mulić Emir i Amela dobili kćerku
66. Suljkanović Selmir i Vahdeta dobili kćerku
67. Aljukić Nermin i Anela dobili sina
68. Hasičević Alen i Aldijana dobili sina
69. Halici Halil i Figen dobili kćerku
70. Spahić Mersudin i Samira dobili sina

71. Mehmedinović Mersed i Elvira dobili kćerku
72. Gutić Elmedin i Mirnesa dobili kćerku
73. Ramić Rijad i Emina dobili kćerku
74. Ahmetović Sabahudin i Elvisa dobili sina
75. Čerkezović Asmir i Emira dobili sina
76. Delić Admir i Maksida dobili sina
77. Tabaković Sinan i Elvisa dobili kćerku
78. Mustajbašić Jasmin i Hana dobili sina
79. Mehmedović Miralem i Elmira dobili sina
80. Požegić Asmir i Velmira dobili sina

81. Kešetović Admir i Enida dobili sina
82. Osmančević Almir i Elvisa dobili kćerku
83. Salihbašić Edin i Amra dobili sina
84. Butković Enes i Edna dobili sina
85. Aljić Nusret i Aida dobili kćerku
86. Šehanović Admir i Seada dobili kćerku
87. Kuduzović Mehdin i Asmira dobili sina
88. Dudić Husejn i Mihreta dobili sina
89. Zonić Nedim i Šejla dobili sina
90. Sinanović Nusret i Asima dobili sina

91. Smajić Mersed i Zarka dobili sina
92. Numanović Asmir i Adelina dobili sina
93. Širanović Aldin i Denisa dobili sina

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments