Spisak novorođene djece u periodu od 19.10.2009.god. do 12.10.2009.god.

21. Oktobra 2009.
5 min. za čitanje

bebaIz matičnog ureda u Tuzli, dobili smo spisak novorođene djece u periodu od 19.10.2009.god. do 12.10.2009.god.

1. Ahmetović Mirsad i Senada dobili sina
2. Mujić Senahid i Zada dobili sina
3. Pranjić Dragan i Slađana dobili sina
4. Pezerović Admir i Amela dobili kćerku
5. Tursunović Almir i Subhija dobili sina
6. Taletović Nusret i Jasmina dobili sina
7. Ganjgo Midhat i Naida dobili sina
8. Mehinović Elmedin i Sabira dobili kćerku
9. Brđanović Emir i Asmira dobili sina
10. Mehuljić Rasim i Enisa dobili kćerku

11. Hadžihasanović Edin i Aida dobili sina
12. Suljić Jasmin i Merima dobili kćerku
13. Čorbić Sadik i Senida dobili sina
14. Jahić Samir i Mirsada dobili kćerku
15. Osmanović Mensur i Lejla dobili kćerku
16. Halilović Hidajet i Ćazima dobili sina
17. Šarić Damir i Senada dobili sina
18. Kurtić Samir i Mirela dobili sina
19. Omerrović Senad i Badema dobili sina
20. Omerović Senad i Badema dobili sina

21. Smajić Sabahudin i Nedima dobili kćerku
22. Džafić Nedim i Emina dobili sina
23. Ibrišimović Amir i Alma dobili kćerku
24. Bešić Edis i Nihada dobili sina
25. Stojanović Željko i Sandra dobili sina
26. Aličić Azur i Azra dobili kćerku
27. Šepić Samir i Nihada dobili sina
28. Bajrić Hašim i Ferida dobili sina
29. Halilović Halil i Kada dobili kćerku
30. Ibričić Nedim i Sabina dobili sina

31. Hamzić Husejin i Melisa dobili sina
32. Sulejmanović Samir i Samira dobili kćerku
33. Terzić Fahir i Zanfila dobili kćerku
34. Ibrić Đulaga i Elvira dobili kćerku
35. Nakičević Sabahudin i Nermina dobili sina
36. Mujkanović Nedim i Alma dobili kćerku
37. Mujić Emir i Alvina dobili sina
38. Pepić Mirza i Arnela dobili kćerku
39. Smajlović Nedim i Dževida dobili kćerku
40. Ferhatbegović Jazid i Meliha dobili sina

41. Bakalović Emil i Melida dobili sina
42. Halilović Faruk i Lejla dobili kćerku
43. Zahirović Mirza i Enisa dobili sina
44. Jahić Hajrudin i Lejla dobili kćerku
45. Belkić Emir i Azra dobili sina
46. Kalajac Bajro i Mirsada dobili sina
47. Bečić Mirsad i Enesa dobilis ina
48. Ramić Eldin i Alma dobili kćerku
49. Džindo Samir i Indira dobili kćerku
50. Hodžić Edis i Eminadobili kćerku

51. Mašetović Husein i Almira dobili sina
52. Muminović Zijad i Nevzeta dobili sina
53. Rakovac Abdurahman i Asmira dobili sina
54. Džananović Samir i Almira dobili sina
55. Smajlović Amel i Ermina dobili sina
56. Avdibašić Husein i Fatima dobili sina
57. Mušanović Dževad i Elvisa dobili sina
58. Blažević Almir i Selma dobili kćerku
59. Nurikić Ahmet i Ernestina dobili sina
60. Klimentić Vahidin i Alma dobili sina

61. Muratović Sedin i Aldina dobili kćerku
62. Girotić Osman i Dženita dobili kćerku
63. Kadić Damir i Jasmina dobili sina
64. Muratović Mirsad i Admira dobili kćerku
65. Hankić Emir i Mirzeta dobili kćerku
66. Salkanović Dževad i Šehzada dobili sina
67. Avdić Damir i Lejla dobili sina
68. Jašarević Nedžad i Murisa dobili sina
69. Huskić Samir i Mirela dobili sina
70. Mehić Adnan i Suada dobili kćerku

71. Karać Esmir i Selma dobili kćerku
72. Muhić Mehmedalija i Mirela dobili sina
73. Šerifović Rusmir i Šejla dobili sina
74. Aljkanović Adis i Almira dobili sina
75. Hasanović Nermin i Senada dobili kćekru
76. Hodžić Sanel i Nasiha dobili kćerku
77. Madžarević Mladen i Alma dobili kćerku
78. Zejnilović Ibro i Selma dobili sina
79. Butković Tahir i Merisa dobilis ina
80. Husić Fehim i Merima dobili kćerku

81. Mehmedović Damir i Dalma dobili kćerku
82. Alić Mensur i Maida dobili kćerku
83. Cibralić Adis i Senida dobili kćerku
84. Trakić Selver i Amira dobili sina
85. Hadžić Fedahija i Ferzeta dobili sina
86. Husejdić Admir i Edita dobili sina
87. Dugonjić Asmir i Meliha dobili sina
88. Mustafić Mirsad i Melisa dobili kćerku
89. Hasanović Nermin i Senada dobili kćerku

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments