fbpx

Lukavačka “Zada” primila na praksu sve studente Farmaceutskog fakulteta Tuzla

3 min. za čitanje

Ovako direktno planira svoju budućnost – obrazovanje i upošljavanje novih kadrova, javlja FACE TV. Farmaceutski fakultet je osnovan 2004. godine i jedna je od najmlađih organizacijskih jedinica Univerziteta u Tuzli. Osloncem na vlastite snage i na resurse integriranog Univerziteta, te uz pomoć univerziteta iz okruženja, Farmaceutski fakultet uspješno kombinira svoju eduktivnu misiju sa istraživačkim i naučnim radom. Studij na Farmaceutskom fakultetu traje 10 semestara. Akademske 2009/2010. godine upisujemo 6. generaciju studenata i očekujemo prve diplomante – magistre farmacije.

Svršeni diplomanti Farmaceutskog fakulteta stiču adekvatna znanja koja im omogućavaju zaposlenje u različitim poljima farmacije i kliničke-medicinske biohemije. Magistri farmacije su kvalificirani za rad sa lijekovima u javnim, privatnim i bolničkim apotekama, farmaceutskoj industriji, kliničkim biohemijskim laboratorijima, medicinsko-biohemijskim laboratorijima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u istraživačkim, proizvodno-tehnološkim i kontrolno-analitičkim laboratorijima, marketingu lijekova, registraciji lijekova, agencijama za lijekove, zavodima za kontrolu lijekova te u drugim javno-zdrvstvenim i privatnim zdravstvenim institucijama.

Magistri farmacije su veoma traženi, veoma cijenjeni i dobro plaćeni stručnjaci. Uloga savremenog farmaceuta u pružanju zdravstvene njege značajno je drugačija od klasične slike apotekara koji priprema i izdaje lijekove na osnovu propisanih recepata. Magistri farmacije su školovani eksperti za lijekove razvijene da liječe i sprječavaju bolesti u ljudi. Oni savjetuju ljekare i pacijente o prikladnosti medikamenata i terapije za tretiranje određenih zdravstvenih stanja. U kliničkim timovima imaju zadaću da vode brigu da lijekovi primijenjeni u terapiji nemaju nepoželjnih efekata i da ne dođe do štetne interakcije pojedinih lijekova.

U proizvodnji i pripremi lijekova oni daju ekspertizu o sastavu lijeka – hemijskim, biološkim i fizičkim karakteristikama, te o načinu proizvodnje, čuvanja i upotrebe lijekova. U lancu medicinske njege oni su ključni stručnjaci koji ljudima pomažu da postignu najbolje rezultate s raspoloživim lijekovima. Između svih medicinskih profesionalaca, farmaceut je najbolji poznavalac lijekova i najlakše je dostupan pacijentima. Mi, na Farmaceutskom fakultetu, smo zadovoljni i ponosni da se na naš Fakultet upisuju najbolji svršeni srednjoškolci TK i šire, koji svoj kvalitet potvrđuju i u nastavku školovanja.

Studij farmacije posebno preporučujemo onim učenicima koji imaju afinitet za prirodne nauke i medicinu, koji su kreativni, vrijedni, savjesni, pedantni i komunikativni, te posjeduju znanje najmanje jednog svjetskog jezika.

(SodaLIVE.ba)

OZNAKE: ,
Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments