fbpx

Vijećnici DF-a pozivaju institucije i menadžment tri fabrike da odgovore na pitanja

7 min. za čitanje

Na email redakcija@sodalive.ba dobili smo saopštenje Kluba vijećnika DF-a koje prenosimo u nastavku bez korekcija:

Nakon što je klub vijećnika DF-a na 23. Sjednici  OV predstavio plan i smjernice  na osnovu kojih  bi OV Lukavac trebalo da se kreće kada je riječ o rješavanju problematike zagađenosti vode, zemlje i zraka, a OV Lukavac iste jednoglasno podržalo i usvojilo,klub vijećnika DF-a Lukavac ovim putem želi  da se obrati i građanima općine Lukavac kako bi im obrazložili plan djelovanja.

Prijedlog DF-a Lukavac bio je zakazivanje tematske sjednice, ali smo nakon demokratskog razgovora usvojili zaključak da je u interesu građana općine Lukavac da se ova problematika razmatra na svakoj ili eventualno na svakoj drugoj sjednici OV.  DF OO Lukavac će na sljedećoj, 24. sjednici OV Lukavac  insistirati da se u materijalu kao tačka dnevnog reda  „Rješavanje problematike zagađenja vode, zraka i zemljišta na teritoriji Opštine Lukavac“  nađe 13. Dokumenata za koje DF smatra da su neophodni kao polazna osnova daljnjih razgovora, kao i dokumenti koje bi zahtjevale druge političke opcije.

Prijedlog materijala koji je potrebno pripremiti za tačku dnevnog reda zagađenje vode zraka i zemljišta na području Opštine Lukavac (Klub vijećnika DF Lukavac).

 • Evidencija o broju oboljelih osoba od karcinoma i drugih teških bolesti na području općine Lukavac u proteklih 10 godina (za svaku godinu posebno), ali i o broju oboljelih na područjima ostalih općina u TK (brojčano i procentualno u odnosu na broj stanovnika pojedinih Općina)?

Pitanje za JZU Dom zdravlja Lukavac i Zavod za javno zdravstvo TK.

 • Koliki je broj oboljelih od akutnih i hroničnih respiratornih oboljenja, posebno djece oboljele od akutnih i hroničnih oblika bronhitisa na području općine Lukavac u proteklih 10 godina (za svaku godinu posebno), a koliki je broj oboljelih u ostalim općinama u TK (brojčano i procentualno u odnosu na broj stanovnika pojedinih Općina)?

Pitanje za JZU Dom zdravlja Lukavac i Zavod za javno zdravstvo TK.

 • Koliki je broj spontanih pobačaja i rođenja djece sa poteškoćama u razvoju na području općine Lukavac u proteklih 10 godina (za svaku godinu posebno), a koliki je broj oboljelih u ostalim općinama u TK (brojčano i procentualno u odnosu na broj stanovnika pojedinih Općina)?

Pitanje za JZU Dom zdravlja Lukavac i Zavod za javno zdravstvo TK.

 • Koliki je broj umrlih osoba od karcinoma i drugih teških bolesti na području Općine Lukavac u proteklih 10 godina (za svaku godinu posebno), a koliki je broj umrlih nuostalim općinama u TK (brojčano i procentualno u odnosu na broj stanovnika pojedinih Općina)?

Pitanje za Zavod za statistiku TK i PIO/MIO Lukavac.

 • Broj stalno zaposlenih radnika i broj zaposlenih na neodređeno vrijeme u naše tri fabrike (Sisecam Soda Lukavac, Global Ispat Koksna industrija, i Fabrika cementa Lukavac ), broj zaposlenih sa područja općine Lukavac i broj zaposlenih iz ostalih općina TK, te broj zaposlenih radnika koji žive sa porodicama u neposrednoj blizini kompanija i čije porodice su izložene trovanju (Modrac, Tabaci, Puračić, Devetak , Ahmići, Hrvati, Lukavac Mjesto, Lukavac Grad, Bistarac i Bokavići).

Tražiti od predstavnika menadžmenta pomenutih triju fabrika da nam dostave sljedeće podatke razdvojene po stavkama:

 • Iznos novčanih sredstava koje na godišnjem nivou po raznim osnovama pomenute tri kompanije (pojedinačno) izdvajaju u budžet općine LukavaC (GGZ, porez, ulaganja u finansiranje sportskih društava, kulturu, ulaganja u razvoj općine Lukavac )

Tražiti od menadžmenta pomenutih kompanija da  dostave sljedeće podatke razdvojene po stavkama:

 • Količinu i vrstu čvrstog i alternativnog goriva koja pomenute fabrike spale na godišnjem nivou.

Tražiti od predstavnika navedenih kompanija da nam dostave sljedeće podatke razdvojene po stavkama:

 • Iznos novčanih sredstava uplaćenih u Fond za zaštitu okoliša FBiH te shodno tome iznos sredstava koja se po osnovu raspodjele  vraćaju u budžet Općine Lukavac. (DF – Lukavac je tražio odgovore na ovo pitanje od predstavnika menadžmenta navedenih kompanija te ista nije dobio a dobio je odgovor od predstavnika kompanije Sisecam Soda Lukavac da taj podatak Općina može tražiti od Fonda za zaštitu okoliša)?

Tražiti od Fond-a za zaštitu okoliša FBiH da nam dostavi sljedeće podatke razdvojene po fabrikama.

 • Iznos novčanih sredstava koja GIKIL, Sisecam i Cementara uplaćuju u ostale federalne fondove (Agenciju za vode, vodne naknade i …)te koliko se tih sredstava vraća u budžet općine Lukavac?

Tražiti odpredstavnika pomenutih kompanija da nam dostave sljedeće podatke razdvojene po stavkama, a ako nisu u mogućnosti da to učine ,tražiti  da nas upute na adrese fondova i vlada kojima uplaćuju sredstva.

 • Kakvu kvalitetu vode građani dobivaju (plaćaju) JP RAD Lukavac i zašto se ista tretira kao pitku (plan rješavanja vodosnadbijevanja sa okvirnim vremenskim rokovima i finansijskim podacima)?
 • Da li je moguća zaštita stanovništva i okoliša na teritoriji općine Lukavac (plan rješavanja zagađenja na teritoriji općine Lukavac, sa okvirnim vremenskim rokovima i finansijskim podacima)?
 • Iznos koji JP Spreča po osnovu vodnih i drugih naknada uplaćuje u različite federalne i kantonalne fondove te koliki se iznos od pomenutih sredstava vraća u budžet općine Lukavac.

Tražiti od JP Spreča da nam dostave sljedeće podatke razdvojene po stavkama, a ako to nisu u mogućnosti, da nas upute na adrese fondova i vlada kojima uplaćuju sredstva.

 • Izvještaj o dinamici saniranja šteta nastalih akcidentnom situacijom na taložnici bijelo more.
 • Vijećničke inicijative (broj 01-49-2843/17 od 06.12.2017 i 01-2-178-21/17) i odgovori na iste.
 • Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termeolektrana.
 • Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata.

Smatramo da nam ovaj materijal može poslužiti kao dobra osnova za dalje djelovanje.

Veliki dio novca se uplaćuje iz Lukavca na osnovu zagađenja u različite federalne i kantonalne fondove, a jako mali dio toga se ulaže u rješavanje problema zagađenosti na području općine Lukavac.

Klub vijećnika DF Lukavac koristi priliku da se zahvali ekolozima sa kojima je sačinio listu materijala, te svim političkim opcijama u OV Lukavac što su jednoglasno podržale naše prijedloge.

Podijeli ovaj članak
10 komentara
Subscribe
Notify of
10 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Svaka cast DF na inicijativi ali pazite se lafinasa delica i sdp poceli su opasno u zadnje vrijeme da lafinaju

Ovi iz DF-a malo provirili glavu iz Delićeve ” sjene”, a nisu se živi čuli kada je bila predizborna kampanja i kada su drugi pisali, pričali i tražili ciljane vanrede sjednice OV na temu GIKIL .

Sad nije predizborna lafina, sad treba kovati dok je toplo. Da se Fabrike i ekologija istjeraju do kraja.

Napokon nešto konkretno. To je načelnik davno trebao uraditi.

Bravo, samo istrajno.

“DA LUKAVAC PRODIŠE”
bila je Edinova predizborna parola.

Paa prije 2016 smo bili najzagađeniji grad u svijetu
a sad smo tek 4. poslije Sarajeva,Tuzle i Kaknja znači Prodisali smo napredovali

samo naprijed , ali ozbiljno i istrajno , nemojte lafine…

Ako je Delic ovo procitao trebao bi svoj fokus sa pravljenja mostova, rasvjete i asvaltiranja koji su svakako za pohvalu ipak prenijeti i rjesavati goruce probleme, oneciscenog zraka, rjesavanja problema pitke vode, micanje pasa lutalica sa ulica. ..i sl..

Svaka cast sve na mjestu samo treba istrajati i pritiskati i da su uvjek u fokusu interesovanja sta rade na zastiti okoline inace ce nas sve potrovati

sve oni hoce da traze,a vi Lukavcani,zna se ko su Lukavcani-trazite radne dozvole-vize,pa hajte u strane zemlje da radite.Da znate kako je lijepo ,kad dodje plata,i imate dovoljno za potrosit,a ostane i za ustedjeti.Jebes zrak,Jebes vodu,Jebes sve ostalo–kad tu nema zivota.UZZDRAVLJE.