fbpx

Vanredna sjednica: Vijećnici odbili ponudu SSL

2 min. za čitanje

Razmatrali su samo jednu tačku dnevnoga reda, a u okviru koje je bilo predviđeno razmatranje  Informacije Općinskog pravobranilaštva Lukavac o toku stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Fabrika sode dd Lukavac  kojom se traži stav Vijeća o ponudi SSL za kupovinu udjela i zemljišta broj 2289/18 od 2.6.2015.godine.

Na sjednici  su se trebali izjasniti o  udjelu nad predmetnom imovinom u vrijednosti od 6 070 700 KM, za koju je od strane SSL iskazan interes za kupovinu. Radi se o vlasničkom udjelu i zemljištu  površine 114.14o metra. Tokom sjednice se ispostavilo da u vezi sa ponudom postoji niz nepoznanica i oprečnih informacija. Nejasno je kako je došlo do  smanjenja udjela osnovnog kapitala Fabrike sode u stečaju sa 20% na 10,69%, kao i o broju, lokaciji i površini parcela koje su predmet rasprave. Posebno je pitanje za koje namjene će biti korišteno zemljište i da li će biti građeno još jedno „Bijelo more“, a postavili su ga  neki vijećnici.

Minut do 12,00 stigla je i informacija o zaključku Vlade TK. Vlada je donijela Zaključak da će konačnu odluku o ponudi „Soda Sanayi” A.S iz Istambula za kupovinu udjela “Fabrike sode Lukavac” dd u stečaju koji ima u “Sisecam soda Lukavac” doo Lukavac i državnog zemljišta, odnosno nekretnina ukupne površine 114.140 m2, donijeti nakon prethodno obavljenog vještačenja vrijednosti tih udjela i nekretnina od strane ovlaštenih vještaka odgovarajuće struke.

Vijećnici su potvrdili takav stav,a ponuda SSL je sa 27 glasova odbijena. Nepoznanice će biti ispitane i informacije dostavljene Vijeću na uvid.

Podijeli ovaj članak
2 komentara
Subscribe
Notify of
2 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Ma čitav kanton treba prodati Turcima iz Šišedžama .Skoro su se kantonalni političari njećkali sa ovim ljudima od posla, pa umjesto u Lukavcu , kako su ulagači prvobitno planirali , modernu fabriku stakla Turci napraviše u Makedoniji .Tako su ovi naši džabohljebovići od politike, oštetili Opštinu i Državu za par stotina radnih mjesta .

ma ja, IMT opet glavno mjerilo u donosenju odluka….
ako nema dotičnih u talu netreba ni pravit posla…