fbpx

U oktobru naučni skup „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Lukavca“

5 min. za čitanje

Savremeni društveni i ekonomski procesi su značajno devastirali i ugrozili kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe u svim segmentima.

Općina Lukavac, nema dovoljno istraženo i valorizovano kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe (nepostoji elaborat, nije kategorisano naslijeđe, u izradi je lista evidentiranih i potencijalnih dobara i naslijeđa…).

Trenutno je niz dobara i lokaliteta jako ugroženo.

Početak dugoročnog procesa istraživanja, evidentiranja, kategorisanje, zaštite, korištenja i obnove kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac bi trebalo započeti sa kvalitetnim naučnim skupom u Lukavcu. Naučni skup je planirano da se održi u oktobru 2015. godine na okvirnu temu „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac“.

Za naučni skup Zavod će obezbijediti učešće istaknutih naučnih i stručnih učesnika sa odgovarajućim temama.

Nosilac svih ovih aktivnosti bi bila JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona u saradnji i uz pokroviteljstvo Općine Lukavac. Navedeni projekat bi se sproveo kroz nekoliko posebnih faza, a prva od njih jeste naučni skup..

II NAUČNI SKUP

Obrazloženje:

Pored toga što je problematika zaštite i korištenja kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa na području Tuzlanskog kantona nedovoljno istražena i valorizovana, činjenica je i da su pojedini dijelovi Kantona vrlo neujednačeno istraženi i valorizovani. Takav primjer je i općina Lukavac, koja je sa aspekta naslijeđa vrlo slabo istražena i nema urađen Elaborat o kulturno-historijskom i prirodnom naslijeđu. Navedeno je nepremostiva prepreka u bilo kakvoj kvalitetnoj zaštiti, korištenju i obnovi naslijeđa, kako ukupno, tako i u pojedinačnim slučajevima.

Naučni skup na temu „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac“, znatno bi doprinjeo kvalitetnom poznavanju i rekognosciranju terena općine u pogledu dobara naslijeđa. Istraživački rezultati i zaključci navedenog naučnog skupa mogu poslužiti kao osnova cjelovitog elaborata o naslijeđu općine Lukavac i izradi posebne monografije općine Lukavac. Također, navedeno može poslužiti i kao jedna od osnova planiranja razvoja lokalne zajednice i dokumentacija pri aplikaciji radi dobivanja sredstava pojedinih kulturno-historijskih i prirodnih dobara u projektima zaštite, korištenja i obnove.

Naučni skup bi se održao u oktobru 2015. godine u Lukavcu, kao završna manifestacija dana općine Lukavac.

Okvirni sadržaj problematike koja će se razmatrati na skupu:

 1. Kulturno-historijski razvoj područja Lukavca
 2. Prahistorijski i antički arheološki lokaliteti i gradine
 3. Srednjovjekovni arheološki lokaliteti, nekropole, crkvine…
 4. Vjerski objekti: džamije, mektebi, crkve, mezarja, groblja….
 5. Industrijsko naslijeđe
 6. Geološko i rudarsko naslijeđe
 7. Spomenici iz ratova 1941-1945. i 1992-1995. godine
 8. Ostalo: graditeljsko, umjetničko, pisano, duhovno naslijeđe, nematerijalno naslijeđe, jezik, toponimi, genealogija (rodoslovlja)…
 9. Prirodno naslijeđe (vrhovi, izvori, reljefni oblici, šume, stabla, flora,…)
 10. Jezero Modrac kao prirodno naslijeđe
 11. Etnološko naslijeđe (običaji, predanja, nošnje, tradicionalna arhitektura, stari zanati…).
 12. Umjetničko stvaralaštvo područja Lukavac (književnost, likovna i muzička umjetnost)

III IZDAVANJE ZBORNIKA RADOVA NAUČNOG SKUPA

Nakon prikupljanja završenih priloga sa naučnog skupa u organizaciji Zavoda bi se izdala posebna publikacija – Zbornik radova pod okvirnim nazivom „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac“.

Zbornik radova bi izgledao kao posebna knjiga sa oko 400 stranica.

IV PRIPREME ZA SKUP

Temeljite pripreme su konkretizovane nakon što je između Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona i Općine Lukavac, 29. aprila 2015. godine potpisan protokol o organizaciji naučnog skupa „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Lukavca“. U fazi je kompletiranje Organizacionog, a formiran je i Naučni odbor za održavanje skupa.

Cijeneći Vaša dosadašnja istraživanja i njihovu tematiku, ovom prilikom Vas(naučne radnike, istraživače) upoznajemo sa prethodnom namjerom, a sve radi Vašeg eventualnog učešća na navedenom naučnom skupu. Tema Vašeg rada treba da bude iz predložene okvirne tematike o naslijeđu općine Lukavac. Ista je potrebno da predstavlja značajan doprinos novim spoznajama iz prošlosti Lukavca. Preferiramo konkretna istraživanja o pojedinim dobrima naslijeđa.

Pismo namjere i Protokol o organizaciji skupa možete pogledati u prilogu!

PRIJAVU ZA UČEŠĆE NA NAUČNOM SKUPU PREUZMITE OVDJE

Popunjenu prijavu dostaviti na e-mail adresu Zavoda info@bastina.ba najkasnije do 30. juna 2015. godine. Prijava će biti razmatrana od strane Naučnog odbora skupa, o čemu ćete biti blagovremeno obavješteni.

OZNAKE:
Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments