fbpx

SRD “Smuđ”: Nisu nam jasne namjere Centra za ekologiju i energiju, posebno profesora Abdela Đozića

6 min. za čitanje

SRD „Smuđ“ Lukavac jučer je organizovao press konferenciju povodom objave Centra za ekologiju i energiju Tuzla na okruglom stolu u okviru realizovanog Eko BiH projekta i kampanje “Voda za sve!“, dana 08.12.2021. godine u Tuzli na kojem je predstavljen dokument “Analiza zagađenja jezera Modrac i rijeka Spreče i Turije“, u kojem dokumentu su prikazani rezultati analize općih, organskih i neorganskih parametara za navedena vodna tijela, kao i analiza sadržaja teških metala u ribi iz jezera Modrac.

Ono što je posebno zabrinulo odgovorna lica u SRD „Smuđ“ Lukavac jeste navod da je u provedenoj analizi uzorka ribe „smuđ“ utvrđeno bioakumuliranje olova i žive, te da zbog ovako visokih koncentracija teških metala, ovu vrstu ribe nije preporučljivo koristiti za ljudsku ishranu.

SRD „Smuđ“ izrazilo je svoju zabrinutost kao korisnik ribolovnog prava na ribolovnim vodama koje je između ostalog odgovorno i za zaštitu ribe, te je zatražena kompletna dokumentacija od Centra za ekologiju i energiju vezana za uzorkovanje i analizu ribe, koji su nam dostavili svoj akt u kojem su nas obavijestili da je pomenuti Centar angažovao profesora Abdela Đozića da u saradnji sa ovlaštenom institucijom, organizuje uzimanje uzoraka i izradu analize kvaliteta vode i ribe na određene parametre, a u prilogu je dostavljen i Izvještaj o ispitivanju broj: 584-06/21 od 22.09.2021. godine, koji vam predstavljamo.

Po prijemu Izvještaja o ispitivanju broj: 584-06/21 od 22.09.2021. godine Instituta za hemijski inžinjering, odgovorna lica u UG SRD „Smuđ“ Lukavac izvršila su analizu rezultata ispitivanja u smislu samog uzorkovanja, analize, te ovlaštenja za takve oblike uzorkovanja i analize, te utvrdila da se u tački 3. Izvještaja (UZORKOVANJE) navode standardi za analizu otpadnih voda (BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN ISO 5667-3:2014 i BAS EN ISO 5667- 10:2000), a ne ribe, da u izvještaju nije navedeno gdje je uzorak ribe Smuđ uzet, ko je uzimao uzorak, a posebno kada je u pitanju primjena oznake metoda CEN/TS 16621:2014, BAS ISO 9174.2002, EPA 7473:2007 i (S)MEWW 23 rd 3114:2017), a koje metode/specifikacije se ne nalaze u dodatku akreditaciji LI-78-01 od 28.11.2019. godine, pomenutog Instituta koji se nalazi na Spisku akreditovanih tijela za ocjenjivanje usklađenosti ažuriranog na dan 23.11.2021. godine. Do momenta sazivanja ove press konferencije nismo dobili zahtijevanu dokumentaciju i pojašnjenje od Instituta za hemijski inžinjering Tuzla, iako smo ih kontaktirali da nam traženu dokumentaciju mogu dostaviti i putem e-maila.

Na ovako provedenu analizu, UG SRD „Smuđ“ Lukavac je izrazilo opravdanu sumnju, pa je iz vlastitih sredstava izvršilo uzorkovanje ribe „smuđ“ preko ovlaštene ustanove JU Gradska veterinarska stanica Tuzla sa jezera Modrac, a koji je Uputnicom pomenute ustanove proslijeđen ovlaštenoj akreditovanoj ustanovi, Federalnom agromediteranskom zavodu u Mostaru, koji je nakon provedene analize dostavio svoj izvještaj o ispitivanju u kojem je utvrđeno da su zasićenja teškim metalima u referentnim vrijednostima. Uzorak ribe uzet je sa jezera Modrac, od strane ovlaštenog ribočuvara Seada Muminovića, značka broj: 103 koji je na dalju obradu predat JU Gradska veterinarska stanica Tuzla.

Naravno, ovakvo uzorkovanje i analiza ribe smuđ izvršena je u skladu sa pravilima struke i ovlaštenim institucijama.

Dakle, raduje nas da vam danas možemo predstaviti nalaz ribe smuđ, koji je apsolutno ispravan za konzimaciju, a koji ćemo dostaviti i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove TK, a u cilju potpune zaštite građana koji konzumiraju ribu iz jezera Modrac, UG SRD „Smuđ“ Lukavac će u svoj Plan rada za 2022. godinu uvrstiti i aktivnost kvartalne analize ribe iz ribolovnih voda kojima upravlja o čemu ćemo blagovremeno obavještavati javnost.

Na slikama 2, 3, 4 i 5 su rezultati ispitivanja i izvještaj federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.

Naravno, želimo vas podsjetiti da su ovakve obavijesti zabilježene svake druge godine, da li su one ciljane, koje su namjere i interesi ovakvih quasi analiza ni nama nije jasno, ali želimo podsjetiti da UG SRD „Smuđ“ Lukavac ima izuzetno dobru saradnju sa Prirodno matematičkim fakultetom Univerziteta u Tuzli, koji su vršili i izradu ribolovne osnove, a o svim planiranim naučnim istraživanjima kontaktiraju Udruženje u cilju pribavljanja saglasnosti, što u konkretnom istraživanju nije bio slučaj, iako smo korisnici ribolovnog prava.

Nisu nam jasne krajnje namjere Centra za ekologiju i energiju, posebno profesora Abdela Đozića za ovakvim načinom uzorkovanja (ne zna se porijeklo ribe), zatim nejasne su nam metode ispitivanja od strane Instituta za hemijski inžinjering, a te namjere očito nisu dobre. UG SRD „Smuđ“ Lukavac insistirat će na dostavljanju svih pojašnjenja ovakvog uzorkovanja i analiza kojim je Udruženju pričinjena ogromna šteta, a o čemu će biti obaviještene sve nadležne institucije i to: Inspekcijske službe, Akademska zajednica (Univerzitet u Tuzli) na kojem radi prof. Abdel Đozić i tužilaštvo TK, a svoja prava ostvarivat ćemo putem nadležnog suda.

Podijeli ovaj članak
2 komentara
Subscribe
Notify of
2 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Abdel je demagog kao i delić koji samo profitira na populizmu i šupljoj priči o ekologiji.
Lik se uvalio u Upravni odbor Gikila i samo palemudi, treba ga tužiti dakako jer ništa ne poduzima transparentno da Gikil dobije Okolinsku dozvolu…godinama Gikil već radi
protivzakonito, a ovakvi tipovi kao Đozić imaju još obraza raditi kojekakve studije i kvazi analize o zagađenju, ma mrššš

A jel to ovo isto Jezero iz kojeg Delić planira da uzima vodu za buduću Fabriku vode koju je planirao da pravi na poznatoj lokaciji preko puta sadašnje Filter stanice?!
Odatle planira da truje Lukavčane samo da bi imao razlog da osnuje još jedno preduzeće za njegove političke poslušnike, fino fino…doći će nekom voda do grla izgleda!