fbpx

SodaLIVE tema: Nasilje u porodici

2 min. za čitanje

U Centru za socijalni rad Lukavac smatraju da je broj onih koji u svojim domovima trpe bilo kakav oblik nasilja daleko veći. Da prijave svog partnera većina se odlučuje tek kada zlostavljanje kulminira. Samo u jednom slučaju žrtva je bila muškarac a ostalo su žene. Djeca su u takvim odnosima i domovima indirektne žrtve jer su pasivni posmatrači neprihvatljivih odnosa.

Najčešće se prijavljuje  fizičko nasilje, rijetko seksualno, dok psihičko i ekonomsko nasilje uglavnom prođu bez prijava. Vodeći uzroci su teška socio-ekonomska situacija, alkoholizam i duševne bolesti.

Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, koji je usvojen 2013.godine, čin nasilja je definisan na sljedeći način:

Nasilje u porodici postoji ukoliko postoje osnovane sumnje da su učinjene radnje kojima član porodice nanosi fizičku, psihičku ili seksualnu bol ili patnju i/ili ekonomsku štetu kao i prijetnje koje izazivaju strah od fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja i/ili ekonomske štete kod drugog člana porodice.

Obzirom da se radi o složenom i višedimenzionalnom društvenom problemu, čije rješavanje zahtijeva multidisciplinarni pristup, u suzbijanje ovih pojava  se moraju uključiti sve relevantne institucije i društvena  zajednica. Značajan iskorak u uspostavljanju kvalitetnog pristupa učinjen je uspostavljanjem „Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici za općinu Lukavac“.

U formi priručnika protokol je štampan  u novembru 2014. godine zahvaljujući organizaciji „Vive Žene“ i uz pomoć Evropske unije. Njime su definisane obaveze, te načini i modeli ponašanja i postupanja ukoliko se registruje slučaj nasilja u porodici za sve relevantne institucije u našoj općini.

Najznačajniju ulogu imaju  JU Centar za socijalni rad Lukavac i PU Lukavac. Prvi pokrivaju potrebe žrtve a drugi rade na procesuiranju nasilnika u skladu sa Krivičnim zakonom FBiH.

Prema važećoj zakonskoj regulativi institucije i svaki pojedinac dužni su da prijave nasilje u porodici. Ono se ponavlja i najčešće eskalira. U ovim slučajevima ćutanje nije zlato, poručuju stručnjaci.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments