fbpx

JP RAD – Obavještenje i servisne informacije za dan 31.12.2021.

5 min. za čitanje

U  skladu sa Odlukom o komunalnom redu na području općine Lukavac J.P „RAD“ d.o.o. Lukavac  će od 01.01.2022. godine organizovati odvoz komunalnog otpada jedanput sedmično za korisnike usluge u prigradskim mjesnim zajednicima, dok će se za stanovnike MZ Lukavac Grad odvoz vršiti prema ustaljenom rasporedu.

Cijena usluge na mjesečnoj osnovi  iznosi 11,00 KM po domaćinstvu.

U cijenu je obračunat PDV.

Pozivamo korisnike usluge da prema rasporedu odvoza u njihovoj MZ,  komunalni otpad, sakupljen u kantama ili pvc vrećama, iznesu pored puta kojim se kreće sabirno vozilo.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem kontakta:

(035) 555-096

VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja J.P. ”Rad” Lukavac danas je uredno. Također, vrše se redovni obilasci i pregledi pumpnih stanica i rezervoara, kao i zamjene vodomjera.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše. I danas se provode aktivnosti oko radova po nalogu Općine Lukavac.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

Distributer toplotne energije na području općine Lukavac za mjesec novembar ispunio je zahtjevne parametre temperaturnih režima vrelovodne i toplovodne mreže, te nema osnova za umanjenje računa za isporučenu tolotnu energiju.

Dana 01.12. i 02.12.2021. godine  od strane Termoelektrane  Tuzla isporučena je toplotna energija lošijeg kvaliteta zbog čega će račun za navedene dane biti umanjen. U slučaju da u toku mjeseca decembra 2021.godine bude redukovana isporuka toplotne energije ili isporučena toplotna energija lošijeg kvaliteta od strane Termoelektrane  Tuzla, korisnici će biti blagovremeno obavješteni o pravu na umanjenje računa.

Isporuka i distribucija toplotne energije za danas je uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica. Korisnici toplotne energije, dužni su o svom trošku sistematski održavati i kontrolisati kućnu toplovodnu instalaciju, a u slučaju kvara za vrijeme sezone grijanja brzo otkloniti kvar ili havariju. Podsjećamo korisnike usluge centralnog grijanja da je prema zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada TK, obaveza Upravitelja zgrade da u saradnji sa predstavnicima etažnih vlasnika, održava zajedničke dijelove instalacija centralnog grijanja.

Poslovi po nalogu Općine Lukavac.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća vrši se prema rasporedu za petak.

U  skladu sa Odlukom o komunalnom redu na području općine Lukavac J.P „RAD“ d.o.o. Lukavac  će od 01.01.2022. godine organizovati odvoz komunalnog otpada jedanput sedmično za korisnike usluge u prigradskim mjesnim zajednicima, dok će se za stanovnike MZ Lukavac Grad odvoz vršiti prema ustaljenom rasporedu.

Cijena usluge na mjesečnoj osnovi  iznosi 11,00 KM po domaćinstvu.

U cijenu je obračunat PDV.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. Protiv građana koji se ne budu pridržavali navedenih mjera i odredbi donesenih Odlukom o komunalnom redu provest će se inspekcijski nadzor.

Odvoz komunalnog otpada obavljat će se u dvije smjene prema sljedećem rasporedu :

REDNI BROJ:  DANI :I SMJENA (MZ)II SMJENA  (MZ)
1.PONEDJELJAKModrac;  Bokavići;  HrvatiDobošnica Donja;  Dobošnica Gornja ; Kruševica
2.UTORAKMosoravac Turija; Puračić ulice: Caparde,Prosina,Dugonjići;  Bistarac Donji, Bistarac Gornji-dio;Bistarac Gornji-dio; Lukavac Mjesto ulice: Lukavačka, Sprečanska, Tuzlanski odred, Kuduzovići, Nezirovići, Danica ; Šikulje
3.SRIJEDAPoljice Gornje;  Poljice Donje; Babice; OrahovicaLukavac Mjesto  -ulica Mehe Tubića ; Puračić
4.ČETVRTAKLukavac mjesto – ulica Rudnička; Bikodže; ProkosovićiGnojnica;  Berkovica; Sižje
5.PETAKTabaci;  Huskići; Lukavac Mjesto ulice: Mešići, Karići, Tubići.Devetak

Pozivamo korisnike usluge da prema rasporedu odvoza u njihovoj MZ,  komunalni otpad, sakupljen u kantama ili pvc vrećama, iznesu pored puta kojim se kreće sabirno vozilo.

HIGIJENA GRADA:

Za danas je planirano ručno čišćenje ulica, prikupljanje smeća sa zelenih površina te utovar i prijevoz šiblja i rastinja u putnom pojasu Koksara-Puračić ( stari put).

ULIČNA RASVJETA:

Bokavići, Dobošnica, Lukavac Grad, postavljanje dekorativnih elemenata.

INFORMACIJA ZA KORISNIKE USLUGA J.P. “RAD” LUKAVAC:

Pozivamo korisnike koji imaju dugovanja prema J.P.  ”RAD” d.o.o. Lukavac, da svoje obaveze izmire u što kraćem roku, te se zahvaljujemo korisnicima koji uredno  plaćaju svoje račune i time pomažu u održavanju vodovodne mreže i sisteme grijanja.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments