fbpx

Promocija rodno odgovornog budžetiranja u Općini Lukavac

2 min. za čitanje

Inicijativa za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja na lokalnom nivou, naziv je projekta koji će se do 31.decembra ove godine, provoditi u Općini Lukavac, koja je sa još dvije općine i jednim gradom iz Bosne i Hercegovine, potpisnik Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i ekonomsko osnaživanje žena „UN WOMEN“ i Misija „OSCE“-a. Memorandumom su uređeni princip saradnje, ciljevi, obaveze koje proističu iz dokumenta, kao i ostala pitanja značajna za sporazum.

Projekat ima za cilj da naglasi pitanja od značaja za ravnopravnost polova unutar programa i budžeta na lokalnom nivou, da ojača nadzor nad politikama djelovanja, programima, planovima i budžetima lokalnih tijela vlasti, usmjerenim ka ispunjenju obaveza ostvarenja ravnopravnosti polova, kao i da omogući razmjenu dobrih primjera iz prakse i stečenih iskustava.

Jučer je održana prva obuka za članove radne grupe za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja u Općini Lukavac, koju čine predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, te NVO-a sa područja Općine,  dok u narednom periodu slijede ostale obuke, sve sa svrhom jačanja kapaciteta za uvođenje rodne ravnopravnosti u politike i razvojne procese lokalne zajednice, sa rodno odgovornim budžetiranjem kao praktičnim alatom za implementaciju rodnih perspektiva u lokalnoj upravi i široj lokalnoj zajednici, a kao prvi korak je najavljena izrada socio-ekonomske rodne analize odabranih sektora.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments