fbpx

Potpisani ugovori za izradu Prostornog plana HA Modrac

1 min. za čitanje
Arhiv

Radi se o prostornom planu područja od posebnog značaja za Tuzlanski kanton. Prostorni plan područja posebnih obilježja dijela slivnog područja jezera Modrac obuhvata akumulaciju Modrac i obalu, te sva naseljena mjesta u okruženju na površini od oko 8120 ha.

Kao nosilac izrade Plana izabran je, prethodnom tenderskom procedurom, IPSA Institut doo Sarajevo.

Prostornim planom ovog područja bit će utvrđena osnovna organizacija prostora, mjere korištenja, uređenja i zaštite. Također će biti definisane prioritetne aktivnosti kao i mjere za unaprjeđenje i zaštitu okolice. Plan će obuhvatiti zajednička prirodna i druga obilježja te planirano višenamjensko korištenje akumulacije.

Cilj je, prije svega, promovisati posebna obilježja i osobitosti tretiranog područja, prirodnu cjelovitost, ekološku osjetljivost, razvijenost i ograničenja infrastrukture, turističku atraktivnost i druge značajke pojedinih lokaliteta, kao osnovu za utvrđivanje zajedničkih kriterija korištenja prostora i razmještaja djelatnosti. Planom će također biti definisani uslovi korištenja prostora, kao i urbanističko – tehnički uslovi za postojeće i planirane sadržaje, a sve u skladu sa uslovima zaštite kvaliteta i kvantiteta vodnih resursa.

Ujedno će biti predložene mjere zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti te precizirane određene graditeljske intervencije u prostoru, u skladu sa utvrđenim ograničenjima i mjerama zaštite.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments