fbpx

Održan okrugli stol „Hidroakumulacija Modrac i odbrana od poplava“

3 min. za čitanje

Na navedenom skupu je obavljena prezentacija odgovarajućih tema koju su pripremili uposlenici Ministarstva Poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede  TK,  JP „Spreča“ Tuzla, Agencije za vodno područje rijeke Save, JU „Vode“ Srpske“, Gračanica, Petrovo, Doboj Istok, Doboj i Kantonalne uprave civilne zaštite.

DSC_0172

Na osnovu predstavljenih prezentacija i diskusije učesnika okruglog stola doneseno je više značajnih preporuka:

 1. Maksimalno ostvareni nivo vodostaja u profilu brane Hidroakumulacije Modrac od 203,42 m.n.m. dana 16.05.2014.godine upozorava da je potrebno ubrzati i završiti sanacijone radove kako bi se osigurala funkcionalnost i sigurnost konstrukcije objekta brane u daljnoj eksploataciji.
 2. U dosadašnjem korištenju hidroakumulacije došlo je do značajnog smanjenja korisne zapremine zbog rudničkog i riječnog taloga.
  Zbog toga je potrebno sagledati postojeći režim rada i nivoa vode u hidroakumulaciji u skladu sa ostvarenim prelivom vode u 2014.godini.
 3. Zbog mogućih posljedica u slučaju havarije na objektu brane Hidroakumulacije Modrac potrebno je ubrzati aktivnosti na projektiranju, nabavci potrebne opreme i aktiviranju jedinstvenog sistema obavještavanja i uzbunjivanja stanovništva između JP „Spreča“ i općina Lukavac, Gračanica, Petrovo, Doboj Istok i Doboj.
 4. Izvršiti mjernu analizu i dogradnju postojećeg Operativnog plana odbrane od poplava Tuzlanskog kantona u suradnji sa nivoom voda ostvareninih u 2014.godini.
 5. Izvršiti mjernu analizu i dogradnju postojećeg federalnog operativnog plana odbrane od poplava Tuzlanskog kantona u suradnji sa nivoom voda ostvareninih u 2014.godini.
 6. Utvrditi i donijeti Plan upravljanja poplavnim rizikom i imenovati kantonalne organizacije koje će biti zadužene za vođenje aktivne odbrane od poplava.
 7. Organizirati sastanak na kojem će civilna zaštita Tuzlanskog kantona upoznati sa Operativnim planom odbrane od poplava TK, načinom njegove operativne primjene i ulogom civilne zaštite.
 8. Organizirati sasanak na kojem će se civilna zaštita Tuzlanskog kantona upoznati sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava, i Planom upravljanja poplavnim rizikom za vodotoke I kategorije Tuzlanskog kantona, načinom njihove primjene i ulogom civilne zaštite.
 9. Završiti aktiovnosti na deminiranju lijeve obale rijeke Spreče na općinama Petrovo i Doboj.
 10. Uraditi analizu i utvrditi nivo opasnosti od MES-a i NUS-a u koritu rijeke Spreče i izvršiti njihovo uklanjanje.
 11. Pojačati inspekcijski nadzor i spriječiti izgradnju objekata u plavnom području rijeke Spreče.
 12. Uraditi projekat uređenja rijeke Spreče od Hidroakumulacije Modrac do ušća u rijeku Bosnu i početi sa njegovom realizacijom na terenu.
 13. Izvršiti dogradnju planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općina Lukavac, Gračanica, Petrovo, Doboj Istok i Doboj kao i plavnih liga u dolini rijeke Spreče u skladu sa poplavama u 2014.godini.
Podijeli ovaj članak
1 komentar
Subscribe
Notify of
1 komentar
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

…izmislili toplu vodu!